fbpx

Julkaisut

Lapin kauppakamari julkaisee Lapin elinkeinoja ja alueen toimintaympäristöä käsitteleviä julkaisuja. Aiheena ovat mm. vihreä siirtymä ja vaihtoehtoiset merireitit Itämeren kriisitilanteessa. Täältä löydät kaikki julkaisumme sekä Keskuskauppakamarin valtakunnalliset julkaisut.

 

Lapin kauppakamarin julkaisut

Alternative Maritime Routes

Alternative Maritime Routes

Recent worldwide events have lowered the threshold to challenge freight transport corridors based on stable conditions. Examining various scenarios and their impacts helps to prepare for possible disturbance in the Baltic Sea. This work has considered international freight transport through northern connections and the ability of these connections to respond to changing situations. What if Finland were without a maritime connection is the main question in this report. Download the ...
Vaihtoehtoiset merireitit -selvitys

Vaihtoehtoiset merireitit -selvitys

Suomen sijainti ja sen myötä meriliikenteen merkitys tavaraliikenteelle on usein toistettu fakta. Väestön keskittyminen eteläiseen Suomeen, suurimpien rahtisatamien sijainnit ja rata- ja tieverkon rakenne luovat toimintaympäristön. Viimeaikaiset tapahtumat maailmassa ovat alentaneet kynnystä haastaa stabiileihin oloihin perustuvia tavaraliikenteen kuljetuskäytäviä. Erilaisten skenaarioiden ja niiden vaikutusten tarkastelu auttaa varautumaan mahdollisiin ...
The investment potential of the Northern region

The investment potential of the Northern region

The 'Briefing paper: Investments, Business Outlook, and Potential in the Barents Region' report, released by the Lapland Chamber of Commerce in 2022, presented an overview based on 2021 data concerning investment potential in the Barents region. This report serves as the basis for the current study. ​ The need to update the aforementioned report is evident. The global political and economic landscape has undergone significant changes since 2021, including Russia's actions in Ukraine, ...
Pohjoisen alueen investointipotentiaali

Pohjoisen alueen investointipotentiaali

Tämän työn tavoitteena oli päivittää vuonna 2022 julkaistun selvityksen investointilista uusimmalla julkisista lähteistä käytettävissä olevalla tiedolla. Työn tavoitteena on lisäksi tuoda esiin vihreän siirtymän hankekategoria ja niiden investointien kokoluokka tutkimusalueella. Selvitys on toteutettu osana Lapin kauppakamarin hallinnoimaa Vihreän siirtymän teollisen strategian toteutus ja viestintä –hanketta (AKKE). Selvityksen on tuottanut Ramboll Finland Oy. ...
Lappilaisten yritysten vientitilanteen ja -potentiaalin selvitys

Lappilaisten yritysten vientitilanteen ja -potentiaalin selvitys

Selvityksen tilastokatsauksessa on tarkisteltu olemassa olevia tilastoja sekä selvitetty, mitä tietoja Lapin viennistä on selvittämättä. Selvityksessä tilastokatsauksen lisäksi tehtiin joulukuun 2022 ja tammikuun 2023 aikana kysely kansainvälisestä liiketoiminnasta lappilaisille yrityksille. Kyselyyn vastasi 70 lappilaista yritystä. Vientiselvitys on tehty osana Lapin kauppakamarin EAKR-rahoitteista Kasvua älykkäästä erikoistumisesta -hanketta. Hankkeella on tarkoitus tuoda esiin Lapin ...

Keskuskauppakamarin julkaisut

Suuri veroselvitys 2023

Suuri veroselvitys 2023

Tämän selvityksen tarkoituksena on antaa kokonaiskuva yritysten merkityksestä kansantaloudelle. Lisäksi selvitys tarjoaa tietoa verotulojen ja siten myös talouden kehityksestä maakunnittain vuosina 2017–2021. Selvityksessä on mukana yhteensä 330 000 osakeyhtiötä, osuuskuntaa tai muuta ...
Tavarantoimittajan ilmoitukset

Tavarantoimittajan ilmoitukset

Tämä opas on valmisteltu Keskuskauppakamarin kauppaprosessiryhmässä ja perustuu tilanteeseen syksyllä 2023. Opas auttaa ymmärtämään, mikä tavarantoimittajan ilmoitus on ja kuinka se laaditaan. Oppaan soveltaminen on lukijan vastuulla. Lataa opas Lisätietoja Hannele ...
Maakatsaus: Meksiko

Maakatsaus: Meksiko

Meksiko on urbaani ja kehittynyt teollisuusmaa, jolla on rikas ja monipuolinen kulttuurihistoria. Se on yksi kolmesta Pohjois-Amerikan maasta ja osa niiden yhteistä sisämarkkinaa. Samalla se on alkuperäiskulttuurien ja espanjalaisen perinnön jakava latinalaisamerikkalainen maa. Meksikolla ...
Talouskatsaus 2/2023

Talouskatsaus 2/2023

Yritysten näkemykset suhdannekehityksestä ovat heikentyneet kauppakamarien uudessa kyselyssä verrattuna edelliseen toukokuussa julkistettuun talouskyselyyn. Arviot ovat synkentyneet laaja-alaisesti koskien kyselyn eri osa-alueita, kuten liikevaihtoa, tilauskantoja, rekrytointitarvetta ja ...
Väylävisio 2025–2050: Modernit pääväylät – kilpailukykyinen Suomi

Väylävisio 2025–2050: Modernit pääväylät – kilpailukykyinen Suomi

Tie- ja rataverkon kehittäminen on pitkäjänteistä työtä. Suomen sisäisen ja ulkoisen saavutettavuuden, väestön hyvinvoinnin, elinkeinoelämän kilpailukyvyn, huoltovarmuuden ja koko yhteiskunnan toimivuuden kannalta laadukkaat päätiet ja radat ovat välttämättömiä. Päähuomio visiossa on ...
Siirry sisältöön