fbpx

LAPIN KAUPPAKAMARIN JULKAISUT

Lappilaisten yritysten vientitilanteen ja – potentiaalin selvitys

Lappilaisten yritysten vientitilanteen ja – potentiaalin selvitys

Selvityksen tilastokatsauksessa on tarkisteltu olemassa olevia tilastoja sekä selvitetty, mitä tietoja Lapin viennistä on selvittämättä. Selvityksessä tilastokatsauksen lisäksi tehtiin joulukuun 2022 ja tammikuun 2023 aikana kysely kansainvälisestä liiketoiminnasta lappilaisille yrityksille. Kyselyyn vastasi 70 lappilaista yritystä. Vientiselvitys on tehty osana Lapin kauppakamarin EAKR-rahoitteista Kasvua älykkäästä erikoistumisesta -hanketta. Hankkeella on tarkoitus tuoda esiin Lapin ...
Askeleet vihreän siirtymän kiihdyttämiseksi pohjoisella alueella

Askeleet vihreän siirtymän kiihdyttämiseksi pohjoisella alueella

Tutkimuksen tavoitteena on tuottaa konkreettisia suosituksia pohjoisen alueen investointipotentiaalin toteuttamiseksi. Lapin kauppakamarin Growth through Cooperation -hankkeessa julkaiseman selvityksen mukaan Pohjois-Suomen, Pohjois-Ruotsin ja Pohjois-Norjan investointipotentiaali yltää 160 miljardiin euroon. On arvioitu, että suurin osa potentiaalista linkittyy vihreään siirtymään. Pohjoinen alue voi olla vihreän siirtymän veturi, joka tuo ratkaisuja koko Eurooppaan. Lapin ...
Setting the steps for accelerating the green transition in the Northern region

Setting the steps for accelerating the green transition in the Northern region

The goal of this study is to produce concrete recommendations for unlocking the investment potential of the North. Northern areas have an investment potential up to 160 billion over the coming years. It is estimated that the most of this potential is related to the green transition. Northern regions can be the leader of green growth and bring solutions to the green transition for the whole Europe. Lapland Chamber of Commerce and The Finnish Presidency of the Barents Euro-Arctic Council ...
Kaivoksista kestävää kehitystä Lappiin -aineisto

Kaivoksista kestävää kehitystä Lappiin -aineisto

Lapin kauppakamari on koonnut tiiviin yleiskielisen aineiston kaivosteollisuudesta ja sen merkityksestä erityisesti Lapin näkökulmasta. Kaivostoiminnan merkitys korostuu koko ajan, sillä raaka-aineiden tarve kasvaa mm. vihreän siirtymän mukaisten toimien myötä, ja mineraalikisa kovenee. Aineistossa kuvataan, mihin kaikkeen kaivoksia tarvitaan ja miten tuo rooli on muuttumassa.  Kaivokset ovat Lapissa merkittävämpiä kuin missään muussa maakunnassa. Suomessa tapahtuvasta ...
Kyber- ja hybridiuhkien torjumisen muistilista lappilaisille yrityksille

Kyber- ja hybridiuhkien torjumisen muistilista lappilaisille yrityksille

Venäjän hyökkäyssota ja Suomen Natokeskustelu ovat kiihdyttäneet uhkia kyberturvallisuuden ja hybridivaikuttamisen rintamilla. Lapin kauppakamarin digitalisaation valiokunta on koonnut kaikkien Lapin kauppakamarin jäsenyrityksien käyttöön kyber- ja hybridiuhkien torjumisen muistilistan. Tämän muistilistan tarkoitus on muistuttaa toimialariippumatto­masti erilaisten kyber- ja hybridiuhkien torjunnan tärkeydestä. Muistilista on ensimmäinen askel yritysten ...

Muut JULKAISUT

Talouskatsaus 1/2023

Talouskatsaus 1/2023

Venäjän hyökkäys Ukrainaan käynnisti suhdanneodotusten heikkenemisen jakson, joka näyttäisi ainakin toistaiseksi päättyneen. Toukokuun kauppakamarikyselyn perusteella odotukset ovat alkuvuodesta pysyneet paikallaan tai parantuneet hieman. Erityisen loistavaksi tilannetta ei silti voi kuvata ja ...
Maakatsaus: Saksa

Maakatsaus: Saksa

Suomalaisille yrityksille Saksa on tuttu ja tärkeä vientimarkkina. Se on ollut tärkein kauppakumppanimme jo lähes kymmenen vuoden ajan. Monet suomalaiset tuotteet ja palvelut päätyvät Saksaan tai Saksan kautta muille markkinoille. Viime vuodet ovat tuoneet epävarmuutta kansainväliseen ...
Naisjohtajakatsaus 1/2023

Naisjohtajakatsaus 1/2023

Naiset pörssiyhtiöiden johdossa - kansainvälinen vertailu Vertailemme tässä katsauksessa naisten osuuksia pörssiyhtiöiden hallituksissa, toimitusjohtajina ja johtoryhmissä eri valtioissa. Vertailumaina ovat pääasiassa muut EU- ja ETA-valtiot. Hallitusjäsenyyksien osalta vertailua tehdään ...
Kansainvälinen ja vetovoimainen Suomi

Kansainvälinen ja vetovoimainen Suomi

Tämä ratkaisu tarjoaa ajankohtaisen tilannekuvan osaamiseen perustuvasta maahanmuutosta ja viitoittaa tien sitä kohti, että Suomi olisi tulevaisuudessa osaamiseen perustuvan maahanmuuton huippumaa. Konkreettiset keinot tähän tarjoaa 10 uudistusta. Selvää on se, että jos mitään ei tehdä, ei ...
Elinkeinoelämän yhteiset hallitusohjelmatavoitteet 2023

Elinkeinoelämän yhteiset hallitusohjelmatavoitteet 2023

Elinkeinoelämän järjestöt Elinkeinoelämän keskusliitto EK, Suomen Yrittäjät, Keskuskauppakamari ja Perheyritysten liitto edustavat yrityksiä ja niiden omistajia, joiden harteilla Suomen hyvinvoinnin säilyttäminen pitkälti lepää. Tässä julkaisussa on suomalaisten yritysten ja elinkeinoelämän ...
Siirry sisältöön