LAPIN KAUPPAKAMARIN JULKAISUT

Kaivoksista kestävää kehitystä Lappiin -aineisto

Kaivoksista kestävää kehitystä Lappiin -aineisto

Lapin kauppakamari on koonnut tiiviin yleiskielisen aineiston kaivosteollisuudesta ja sen merkityksestä erityisesti Lapin näkökulmasta. Kaivostoiminnan merkitys korostuu koko ajan, sillä raaka-aineiden tarve kasvaa mm. vihreän siirtymän mukaisten toimien myötä, ja mineraalikisa kovenee. Aineistossa kuvataan, mihin kaikkeen kaivoksia tarvitaan ja miten tuo rooli on muuttumassa.  Kaivokset ovat Lapissa merkittävämpiä kuin missään muussa maakunnassa. Suomessa tapahtuvasta ...
Kyber- ja hybridiuhkien torjumisen muistilista lappilaisille yrityksille

Kyber- ja hybridiuhkien torjumisen muistilista lappilaisille yrityksille

Venäjän hyökkäyssota ja Suomen Natokeskustelu ovat kiihdyttäneet uhkia kyberturvallisuuden ja hybridivaikuttamisen rintamilla. Lapin kauppakamarin digitalisaation valiokunta on koonnut kaikkien Lapin kauppakamarin jäsenyrityksien käyttöön kyber- ja hybridiuhkien torjumisen muistilistan. Tämän muistilistan tarkoitus on muistuttaa toimialariippumatto­masti erilaisten kyber- ja hybridiuhkien torjunnan tärkeydestä. Muistilista on ensimmäinen askel yritysten ...
Barentsin alueen investoinnit ja elinkeinojen näkymät

Barentsin alueen investoinnit ja elinkeinojen näkymät

Lapin kauppakamarin Growth through Cooperation -hankkeessa julkaiseman  selvityksen mukaan Barentsin alueella Pohjois-Suomen, Pohjois-Ruotsin ja Pohjois-Norjan investointipotentiaali yltää 160 miljardiin euroon. Selvityksessä huomioitiin toteutuksessa olevat, vahvistetut ja suunnitteilla olevat investoinnit pääosin vuoteen 2030 saakka. Tulokset vahvistavat kuvaa pohjoisesta teollisten elinkeinojen veturina ja ilmastotavoitteiden toteuttaminen näkyy investoinneissa ennennäkemättömällä ...
Lapin elinkeinoelämän visio

Lapin elinkeinoelämän visio

Lapin elinkeinot tekevät työtä tulevan kasvun eteen. Alueen eri toimialat ja yritykset ovat yhdessä uudistaneet tavoitteensa. Uuden vision mukaan Lappi on pohjoisen Euroopan solmukohta, joka yhdistää luonnon kestävän käytön vastuulliseen kasvuun. Lapin elinkeinoelämän tukijalkoina metsät, mineraalit ja matkailu kasvavat ja kehittyvät. Uutta kasvua haetaan erityisesti vihreän siirtymän toteuttamisessa, jossa Lapilla on keskeisiä raaka-aineita ja osaamista. Lue lisää ...
Lapin liikenneyhteydet -infograafi

Lapin liikenneyhteydet -infograafi

Lapin kauppakamarin Growth through Cooperation -hankkeessa teettämä Lapin liikenneyhteydet -infograafi on nyt julkaistu jäsenten sekä sidosryhmien käyttöön. Infograafeissa keskityttiin visualisoimaan Lapin sijainti osana kansainvälistä verkostoa seuraavien pohjoisten näkökulmien kautta: Tieverkosto ja maantieyhteydet Lentoasemat, satamat ja raideyhteydet Rajaliikennne ja rajanylitys Lataa koko infograafi täältä: Lapin liikenneyhteydet -infograafi Materiaalin lähteinä on ...
Lapin elinkeinot -infograafi

Lapin elinkeinot -infograafi

Lapin kauppakamarin Growth through Cooperation -hankkeessa teettämä Lapin elinkeinot -infograafi on nyt julkaistu jäsenten sekä sidosryhmien käyttöön. Infograafeissa keskityttiin visualisoimaan Lapin merkitystä Suomen elinkeinoelämässä, sekä pohjoisen investointipotentiaalia. Lataa koko infograafi täältä: Lapin elinkeinot -infograafi Materiaalin lähteinä on käytetty julkisesti saatavilla olevia tilastoja ja muita aineistoja. Graafisen esityksen laati Mainostoimisto Puisto Lapin ...

Muut JULKAISUT

Talouskatsaus 4/2022

Talouskatsaus 4/2022

Yritysten arviot suhdannekehityksestä jatkoivat heikkenemistä joulukuun Kauppakamarikyselyssä. Odotusten heikkeneminen etenee silti maltillisella kulmakertoimella, eikä syvän taantuman alkamisesta ole merkkejä. Tutustu talouskatsaukseen tästä Lisätietoja Jukka ...
Naisjohtajakatsaus 3/2022

Naisjohtajakatsaus 3/2022

Keskustelu naisten asemasta yhtiöiden johdossa rajoittuu usein naisten hallitusjäsenyyksiin. Tällöin naisten osallistumista yhtiöissä tapahtuvaan päätöksentekoon tarkastellaan liian suppeasti. Hallitusvalinnat eivät tapahdu tyhjiössä, vaan naisten menestyminen yhtiön muissa johtotehtävissä on ...
Tulevaisuuden ratkaisut

Tulevaisuuden ratkaisut

Suomen tulevaisuus vaatii ratkaisuja. Velkaantuva, ikääntyvä ja byrokraattinen maa tarvitsee suunnanmuutoksen. Tavoitteena tulee olla kestävä talous ja kilpailukykyinen toimintaympäristö, joka houkuttelee yrityksiä investoimaan, kasvamaan ja työllistämään sekä yksittäisiä ihmisiä yrittämään, ...
Maakatsaus: Yhdysvallat

Maakatsaus: Yhdysvallat

Tämä Keskuskauppakamarin katsaus on ajankohtainen tietopaketti yrityksille Yhdysvalloista. Asiantuntijoiden kirjoituksissa käsitellään Yhdysvaltojen ja Suomen kauppasuhteita ja niiden kehittämismahdollisuuksia. Kirjoituksissa pureudutaan myös EU:n, Yhdysvaltojen ja Kiinan suhteisin sekä ...
Väylävisio 2025–2050: Modernit pääväylät – kilpailukykyinen Suomi

Väylävisio 2025–2050: Modernit pääväylät – kilpailukykyinen Suomi

Tie- ja rataverkon kehittäminen on pitkäjänteistä työtä. Suomen sisäisen ja ulkoisen saavutettavuuden, väestön hyvinvoinnin, elinkeinoelämän kilpailukyvyn, huoltovarmuuden ja koko yhteiskunnan toimivuuden kannalta laadukkaat päätiet ja radat ovat välttämättömiä. Päähuomio visiossa on ...
Siirry sisältöön