fbpx

VAIKUTTAMISTYÖ

Lapin kauppakamari tekee aktiivista vaikuttamistyötä lappilaisten yritysten ja elinkeinoelämän toimintaedellytysten kehittämiseksi.

Vaikuttamistyömme perustuu vahvaan verkostoon ja yhteistyöhön niin paikallisesti kuin valtakunnallisestikin. Lapin kauppakamarilta osallistutaan työryhmiin, julkiseen keskusteluun sekä annetaan lausuntoja ja kannanottoja elinkeinoelämään vaikuttavista suunnitelmista ja lakiesityksistä.

LAPIN KAUPPAKAMARIN VAIKUTTAMISEN KESKEISET TEEMAT 2023

Vuonna 2023 eduskuntavaalit ja hallitusohjelmavaikuttaminen ovat keskiössä. Tärkeä teemat ovat yhteisen pohjoisen ohjelman lisäksi seuraavat:

 • Vihreä siirtymä ja sen investointien edistäminen
 • Osaaminen ja työvoima
 • Liikenne ja väylät pohjoisessa

Vaikutamme aktiivisesti erilaisissa verkostoissa ja työryhmissä. Katso Lapin kauppakamarin edustukset sivun alalaidasta. 

Katse pohjoiseen!

Tutustu Lapin yhteisiin hallitusohjelmatavoitteisiin.

Lapin elinkeinoelämän visio

Vaikuttamistyön taustalla on yhteinen visio.

Lapin kauppakamarin edustukset

 

Lapin kauppakamarilla on edustus lukuisissa eri työryhmissä, neuvottelukunnissa ja eri projektien ohjausryhmissä.

 • Arctic Design Week Advisory Board
 • ELY-keskuksen neuvottelukunta
 • Kolartic CBC 2014–2020 ohjelman seurantakomitea
 • Laajamittaisen maahantulon varautumisen yhteistyöryhmä
 • Lapin AMK:n hallitus
 • Lapin ELVAR -toimikunta
 • Lapin ennakointiverkosto
 • Lapin hyvinvointialueen ohjelmatyön seurantaryhmä
 • Lapin liikennejärjestelmätyöryhmä
 • Lapin maahanmuuttoasian neuvottelukunta
 • Lapin maakunnan johdon foorumi
 • Lapin työvoima- ja yritysneuvottelukunta
 • Lapin vihreän siirtymän jaosto
 • Maakunnan yhteistyöryhmä
 • Maakuntakaavojen ohjausryhmät: Pohjois-Lapin maakuntakaava 2040 ja Rajapalot kaivoshankkeen vaihemaakuntakaava
 • Laajamittaisen maahantulon varautumisen yhteistyöryhmä
 • Osaavan työvoiman saatavuuden toimenpidesuunnitelman työryhmät (Veto- ja pitovoima, Infra, Osaaminen) 
 • Pohjois-Suomen ELVAR –toimikunta
 • Pohjois-Suomen liikenne- ja logistiikkastrategian ohjausryhmä
 • Pohjoiskalotin neuvosto
 • ReduEdu hallitus
 • Seutukuntien kansainvälistymistyöryhmä
 • Suomen Arktinen neuvottelukunta
 • Suomen kauppakamarien toimitusjohtajaverkosto
 • SYP-verkostot
 • Team Finland -alueverkosto

Lapin kauppakamari on asiasta riippuen säännöllisesti kutsuttuna kuultavana esimerkiksi eduskunnan eri valiokunnissa.

Ohjausryhmän jäsenyyksiä useissa maakunnan kehittämisen kannalta tärkeissä hankkeissa.

Edellä listattujen virallisten ryhmien lisäksi kauppakamari vaikuttaa useissa epävirallisissa verkostoissa ja tapahtumissa.

Siirry sisältöön