Lapin kauppakamari haluaa varmistaa, että yritystoiminnalla on Lapissa kilpailukykyinen toimintaympäristö, Lappi on vetovoimainen sijoittumispaikka ja että yrityksillä on hyvät verkostoitumismahdollisuudet sekä oikeaa tietoa elinkeinoelämän toimintaympäristöstä.

Lapin kauppakamarin strategia pohjaa koko kauppakamariryhmän yhteiseen strategiaan. Kauppakamarin hallituksen 18.5.2022 hyväksymässä strategiassa linjataan kauppakamarin toimintaa tuleviksi vuosiksi. Strategiaa tarkastellaan vuosittain ja päivitetään tarvittaessa.

Missio

Lapin kauppakamarin missiona on kestävää kasvua pohjoisesta

Visio

Lapin kauppakamari on pohjoisen kestävän kasvun rakentaja ja luotettava vaikuttaja.

Arvot

Kauppakamarin toiminnassa korostuvat seuraavat arvot ja tavat toimia.

Elinkeinolähtöisyys.  Kauppakamari toimii jäsentensä ja lappilaisen elinkeinoelämän parhaaksi.

Pohjoisuus. Kauppakamarin toiminnassa korostuu pohjoinen osaaminen, josta ponnistamme vahvaan kasvuun.

Vastuullisuus. Edistämme vastuullista ja kestävää yritysympäristöä ja toimimme vastuullisesti myös itse.

Kansainvälisyys. Toimimme elinkeinoelämän linkkinä kansainvälisiin verkostoihin ja edistämme kansainvälistä kauppa.

Uudistumiskyky. Kehitymme itse ja sparraamme koko maakuntaa entistä parempiin suorituksiin.