Lapin kauppakamari toteuttaa vihreän siirtymän teollisen strategian Suomen, Ruotsin ja Norjan Barents-yhteistyöalueella. Ulkoministeriö on myöntänyt työhön rahoitusta osana Barentsin alueen yhteistyön kehittämistä.

Työn tavoitteena on luoda tilannekuva sekä tuottaa konkreettinen ehdotus pohjoisen investointipotentiaalin realisoimiseksi. Työssä selvitetään vihreän siirtymän investointien pullonkauloja ja ehdotetaan konkreettisia toimia niiden purkamiseksi. Lisäksi tunnistetaan mahdollisia synergiaetuja teollisen toiminnan näkökulmasta.

Strategiassa esitetään toimenpiteitä alueellisille, kansallisille, maiden yhteisille sekä EU:n tason päätöksille ja toimenpiteille investointien vauhdittamiseksi.

Raportti kattaa seuraavat alueet:
• Ruotsi: Norrbotten, Västerbotten
• Norja: Finnmark, Troms, Nordland
• Suomi: Lappi, Pohjois-Pohjanmaa, Kainuu, Pohjois-Karjala

Työprosessiin kuuluu useita vuorovaikutustilaisuuksia (mm. ryhmähaastattelut, työpajat, esittelytilaisuudet). Prosessiin on kilpailutettu ulkopuolinen asiantuntijatiimi, joka fasilitoi prosessia ja koostaa strategiaraportin.

Infotilaisuus lokakuussa 2022

Ulkoministeriö on myöntänyt rahoitusta ulkopuolisen asiantuntijapalvelun hankintaan. Hankkeessa laadittava raportti esitellään Barents-yhteistyön 30-vuotistilaisuudesssa helmikuussa 2023.

Aikataulu: 8/2022- 3/2023

Lisätiedot
Liisa Ansala, toimitusjohtaja
liisa.ansala@chamber.fi
p. +358 44 577 7514