Lapin kauppakamari, Lapin matkailuelinkeinon liitto ja Lapin liitto haluavat esittää vakavan huolensa valtioneuvoston neuvotteluihin uusiin koronarajoituksiin liittyen. On ymmärrettävää, että …

Maapallon keskilämpötila nousee ja toimia ilmastonmuutoksen rajaamiseksi 1,5 asteeseen tarvitaan kaikilla sektoreilla. YK:n ilmastokokous Glasgow’ssa (31.10.-12.11.2021) vahvisti maiden tavoitetta sitoutua Pariisin …

Lapin kauppakamarin ja Elinkeinoelämän keskusliiton järjestämä Lapin elinkeinoelämän foorumi pureutui pohjoisen työvoimapulaan ja sen ratkaisuihin. Alueella ja yrityksissä voidaan tehdä …

Lapin kauppakamarin sääntömääräinen syyskokous 24.11.2021 valitsi luottamushenkilöt vuodelle 2022 sekä vahvisti toimintasuunnitelman ja budjetin. Hallituksen puheenjohtajaksi nimettiin Jukka Lakkapää, ja varapuheenjohtajiksi Markku Härkönen, Riitta Rissanen ja Ari Vuorentausta.   Puheenjohtajiston lisäksi hallituksessa jatkavat Juha Alapuranen, Valto Ristimella, Esa Ojala, Tomi Seppä sekä Raimo Pohjanen, ja …

Kauppakamareiden tavoitteena on olla luomassa vapaata, vaurasta ja kilpailukykyistä Suomea. Lapin kauppakamarin toiminnassa tämä visio näkyy pohjoisen menestyksen tukemisena, verkostojen …

Lapin kauppakamari vastustaa rajoitusten voimassaoloa lakiesityksessä ehdotettuun 30.6.2022 saakka. Jos rajoituksia on tarpeen jatkaa, tulisi takarajana pitää 30.4.2022. THL on sosiaali- ja terveysministeriölle 1.11.2021 antamassaan …

Maanantaina 15.11. kokoontunut Lapin kauppakamarin tulevaisuusvaliokunta keskusteli tulevaisuuden globaaleista digitalisaation ilmiöistä. Tulevaisuusvaliokunta asetti edellisessä kokouksessa valiokunnan jäsenille kotitehtävän, jonka tarkoituksena oli löytää …

Lapin kauppakamarin jäsenille Lapin kauppakamarin sääntömääräinen syyskokous pidetään keskiviikkona 24.11. 2021 klo 15.00–16.00 Kulttuuritalo Korundissa Rovaniemellä Kokouksen jälkeen pidetään Elinkeinoelämän foorumi teemalla ”Osaavan työvoiman …

Lapin kauppakamari on käynnistänyt työn, joka tähtää yhtenäistämään Lapin elinkeinoelämän viestejä. Näin pyritään tukemaan elinkeinoelämän kestävää kasvua jatkossa.   Lapin kauppakamarin muutama vuosi sitten …

Perjantaina 5.11. kokoontunut Lapin kauppakamarin liikennevaliokunta keskusteli Elinkeinoelämän keskusliiton johtajan Sami Pakarisen kanssa suhdannebarometrin Lapin tuloksista.  EK:n lokakuun Suhdannebarometrin perusteella suomalaisyritysten suhdannetilanne …

Lapin kauppakamarin hallitus ja henkilökunta tapasivat sekä päättäjiä että vaikuttajia ja yhteistyökumppaneita kaksipäiväisen Helsingin vierailunsa aikana.   Työ- ja elinkeinoministeri Mika Lintilä kuuli Lapin kauppakamarin huolet matkailun …

Lapin kauppakamarin Kauppa- ja rajakauppavaliokunta kokoontui Levillä 8.10. yhteiseen Opit koronasta -miniseminaariin ja valiokunnan kokoukseen.   Tilaisuudessa kuultiin aluksi Lapin aluehallintoviraston …

Kotiovelleni tuli erään yrityksen edustaja myymään palveluita. Tarjousta antaessaan hän mainitsi, että työ oikeuttaa kotitalousvähennykseen. Vastasin pyöritteleväni verokysymyksiä työkseni. Hän …

EU valmistelee ilmastopakettia (Fit for 55), jonka tavoitteena on vähentää kasvihuonepäästöjä vähintään 55% vuoteen 2030 mennessä. Paketti on laaja ja …

Eduskunta käsittelee parhaillaan tartuntatautilain muuttamista. Hallitus esittää matkailurajoitusten jatkamista 31.12.2021 saakka. Lapin kauppakamari vastustaa tartuntatautilain väliaikaisesti voimassaolevien säännösten jatkamista 15.10.2021 …

Perjantaina 24.9. Kemin Lumilinnan upeissa puitteissa kokoontunut Lapin kauppakamarin matkailuvaliokunta sai etäyhteyksillä vieraakseen Lapin kansanedustajan Markus Lohen, joka antoi valiokunnalle …

HE 131/2021 Lausunto 28.9.2021 Lapin kauppakamari kiittää mahdollisuudesta antaa asiantuntijalausunto sosiaali- ja terveysvaliokunnalle hallituksen esityksestä koskien tartuntatautilain muuttamista. Kauppakamari tukee …

Maanantaina 20.9. kokoontunut Lapin kauppakamarin teollisuusvaliokunta keskusteli Keskuskauppakamarin johtava asiantuntija Päivi Woodin alustuksesta ja johdolla EU:n Fit for 55-valmiuspaketin keskeisistä vaikutuksia elinkeinoille Lapissa.   Lapin elinkeinojen osalta vaikutuksia on tulossa esimerkiksi valmiuspakettiin kuuluvasta päästökaupan laajennuksesta meriliikenteeseen. …

Oulun ja Lapin kauppakamarien, Pohjois-Pohjanmaan ja Lapin liittojen sekä Oulun ja Rovaniemen kaupunkien kannanotto Väylävirasto on pyytänyt lausuntoja valtion väyläverkon …

Väylävirasto on laatinut luonnoksen valtion väyläverkon kahdeksanvuotiseksi investointiohjelmaksi. Investointiohjelma on osa valtakunnallisen Liikenne 12 –suunnitelman toimeenpanoa ja sitä hyödynnetään muun …

Sosiaali- ja terveysministeriössä on valmisteilla tartuntatautilain muuttamista koskeva esitysluonnos liittyen terveysturvalliseen maahantuloon ja koronatodistukseen. Esityksellä jatkettaisiin nyt 15.10. saakka voimassaolevia maahatulosäännöksiä vuoden loppuun saakka. Lapin kauppakamari oli …

Keskiviikkona 8.9. kokoontunut Lapin kauppakamarin liikennevaliokunta käsitteli Väyläverkon kahdeksanvuotista investointiohjelmaa ja määritteli keskeisiä teemoja yhteistä lausuntoa varten.  Valiokunta totesi, että …

Liikenne12 –ohjelmaan liittyvä väyläverkon 8-vuotinen investointiohjelma on lausuttavana Lausuntopalvelu.fi -sivustolla 15.9. mennessä. Ohjelma listaa väyläviraston ehdotukset rata-, maantie- ja vesiväylähankkeiden toteuttamista. Lapin näkökulmasta investointiohjelma sisältää vain muutaman …

Syyskuun alkaessa vaikuttamisen ja Lapin etujen ajamisen supersyksy on alkanut. Käynnissä on useita limittäisiä prosesseja, joissa pienet yksityiskohdat voivat olla ratkaisevan …

se koskettaa suurinta osaa kyselyyn vastanneista yrityksistä ja alkaa rajoittaa elinkeinoelämän kasvua. Kauppakamarit ehdottavat toimia osaajapulan ratkaisemiseen.

Nykyinen luonnonsuojelulaki on ollut voimassa vuodesta 1997. Nyt tehtävän uudistuksen tavoitteena on edistää luonnon monimuotoisuuden suojelua ja parantaa luonnonsuojelulain toimivuutta …

Lapin kauppakamari on toistuvasti peräänkuuluttanut Lapin rajojen avaamista ja ylityskäytäntöjen selkeyttämistä. Lapin aluehallintoviraston 15.6.2021 tekemät päätökset pakollisista terveystarkastuksista ovat voimassa 11.7.2021 saakka. …

Tänään on kesäkuun viimeinen päivä, 30.6.2021. Päivä on Lapin kauppakamarille erityinen. Toimintaamme vuodesta 1989 luotsannut Timo Rautajoki viettää tänään viimeistä työpäivää …

Eduskunta käsittelee parhaillaan hallituksen esitystä tartuntatautilain väliaikaisesta muuttamisesta (HE 105/2021). Lakimuutoksen myötä Suomeen saapuvilta henkilöiltä edellytettäisiin todistusta sairastetusta covid-19 taudista, …

ROVANIEMI 23.6.2021 KTM Hanna Baas on nimitetty Lapin kauppakamarin edunvalvontapäälliköksi ja hän aloittaa tehtävässään 9. elokuuta 2021. Baas siirtyy Lapin …

Suomen hallitus poisti 27.5. rajatarkastukset Suomen ja Norjan väliseltä maarajalta rajayhteisön asukkailta. Hammerfestin kaupungin tartuntapiikin vuoksi Lapin aluehallintovirasto määräsi kaikille rajanylityspaikoille terveystarkastuksen 1.6. – …

Lapin kauppakamarin kuntavaalitavoitteet on nyt julkaistu ja ne täydentävät kauppakamariryhmän yhteisiä kuntavaalitavoitteita tuoden niihin lappilaista näkökulmaa.  Lapin kauppakamari peräänkuuluttaa Lapin kunnilta selkeitä suunnitelmia …

Verojalanjäljen tarkoituksena on luoda kokonaiskuva yritystoiminnan synnyttämistä verovirroista. Verojalanjäljessä ovat mukana sellaiset verot ja veronluonteiset maksut, jotka jäävät yrityksen kustannuksiksi, …

Lapin matkailussa on eletty jo yli vuosi ilman ulkomaalaisia asiakkaita ja tilanne monissa matkailuyrityksissä on kriittinen. Lapin Matkailuelinkeinon liiton ja …

Korona-pandemiasta kärsivien Lapin matkailuyritysten taloudellinen tilanne jatkuu vaikeana näillä näkymin ainakin kuluvan vuoden loppuun saakka. Lapin suora matkailutulo on viime …

Arvoisat Lapin kauppakamarin jäsenet ja uutiskirjeen tilaajat. On ilo olla osa kauppakamarin osaavaa tiimiä ja olen erittäin innoissani päästessäni palvelemaan lappilaista …

Lapin kauppakamarin sääntömääräinen kevätkokous pidetään torstaina 20.5.2021 klo 13.00–14.00 Teams etäkokouksena Kokouksen jälkeen on mahdollisuus jatkaa Elinkeinoelämän foorumin merkeissä klo 14.15–16.00. Tällä kertaa foorumissa pääteemana …

Stora Enso Oyj:n päätös lakkauttaa Kemin Veitsiuodon tehtaat on valitettava ja surullinen uutinen. Hallitus on ilmoittanut Työ- ja elinkeinoministeriön käynnistävän …

Lapin matkailutoimijat ovat useaan otteeseen vaatineet Suomen hallitukselta vastauksia siitä, miten matkailuelinkeinon harjoittamista voidaan jatkaa koronaepidemian jälkeen. Matkailu on yksi …

Lapin kauppakamari edustaa koko Lapin elinkeinoelämää ja luo toiminnallaan menestystä jäsenyrityksilleen ja alueen elinkeinoelämälle edistämällä yritystoiminnan, talouden vapauden, tasapuolisen kilpailun …

Nyt lausunnolla oleva Suomen Arktisen politiikan strategia on järjestyksessä neljäs, kun otetaan huomioon vuonna 2017 tehty päivitys edelliseen vuoden 2013 …

Reilu kuukausi sitten vahvistettu Metsä Groupin biotuotetehdasinvestointi on tuonut lisää valoa ja tulevaisuudenuskoa Lappiin. Jälleen synkentyneestä koronatilanteesta huolimatta hanke etenee …

Lapin Kauppakamarin hallitus on päättänyt nimittää kasvatustieteen tohtori Liisa Ansalan Lapin Kauppakamarin uudeksi toimitusjohtajaksi. Ansala siirtyy Kauppakamarin palvelukseen 01.06.2021 ja …

Rajat ylittävän kuluttajakaupan arvonlisäverotus uudistuu 1.7.2021 alkaen Arvonlisäverolain kuluttajakauppaa koskevat säännökset muuttuvat 1.7.2021 alkaen arvonlisäverodirektiivin uusien säännösten mukaisesti. Hallitus on …

Lapin kauppakamarin matkailuvaliokunta vaatii, että kansallisten maahantulovaatimuksien valmistelu on aloitettava viipymättä. Matkailu- ja palveluelinkeinon eplymisen kannalta on tärkeää, että maahantulovaatimukset …

Kysymykset: 1. Tukikaudeksi esitetään 1.11.2020-28.2.2021. Pidättekö neljän kuukauden tukikautta sopivana ajanjaksona ottaen huomioon, että vertailukausi on 1.11.2019-29.2.2020 Esitetty tukikausi on …

Mitkä ovat tärkeimmät toimenpiteet suunnitelman tavoitteiden saavuttamiseksi? Lapin kauppakamari on mukana Keskuskauppakamarin ja kauppakamariryhmän antamassa yhteisessä lausunnossa, mutta haluaa lisäksi …

Lapin kauppakamari on mukana Keskuskauppakamarin ja kauppakamariryhmän antamassa yhteisessä lausunnossa, mutta haluaa lisäksi omana lausuntonaan kiinnittää huomiota tiekartan toimivuuteen Lapissa …

Kun eilen jouduin somessakin tavallista suuremman huomion kohteeksi Jäämerenrata-hankkeessa jatkan asiasta vielä hieman. Tänään Lapin Kansan pääkirjoituksessa on vahva ultimaatumi …

Vielä joulun aikoihin näytti siltä, että joskus näihin aikoihin vuodesta 2021 koronavirustilanne alkaisi selvitä ja loppuvuodenkin suhteen kuva oli positiivinen. …

Kun vuosi sitten edellisen kerran kirjoitin joulutervehdystä tähän Lapin kauppakamarin jäsenkirjeeseen, ja toivotin sen lopussa menestystä uuteen vuoteen 2020, minulla …

Kauppakamarien jäsenyritysten näkemys sekä hallituksen koronaepidemian että epidemian aiheuttaman talouskriisin hoidon onnistumisesta on parantunut alkusyksystä. Yhä edelleen suurin osa yrityksistä …

Lapin kauppakamari edustaa koko Lapin elinkeinoelämää ja luo toiminnallaan menestystä jäsenyrityksilleen ja alueen elinkeinoelämälle edistämällä yritystoiminnan, talouden vapauden, tasapuolisen kilpailun …

Lapin kauppakamarin toimitusjohtaja Timo Rautajoki jää eläkkeelle ensi kesän aikana. Hän on ollut kauppakamarin toimitusjohtajana vuodesta 1989 alkaen. Kauppakamarin hallitus on käynnistänyt …

Tänään aamupäivällä kokoontunut Lapin kauppakamarin matkailuvaliokunta on erittäin turhautunut Suomen hallituksen kyvyttömyyteen saada aikaan uutta matkustusrajoitusesitystä ennen 23.11. tapahtuvaa Schengen-alueen …

Lapin kauppakamari edustaa koko Lapin elinkeinoelämää ja luo toiminnallaan menestystä jäsenyrityksilleen ja alueen elinkeinoelämälle edistämällä yritystoiminnan, talouden vapauden, tasapuolisen kilpailun …

Keskuskauppakamari kummastelee hallituksen hitautta reagoida matkailusektorin ahdinkoon. Perustuslakivaliokunta tyrmäsi hallituksen alkuperäisen testaa ja tule -mallin, eikä uutta periaatepäätöstä matkustusrajoituksista ole …

Hallitus valmistelee parhaillaan matkustuslinjauksiin liittyviä pelisääntöjä, ja matkailuyritykset odottavat näitä linjauksia edelleen. Lapin kauppakamarin ja Lapin matkailuelinkeinon liitto ovat toteuttaneet …

Keskuskauppakamarin pääekonomisti Mauri Kotamäki on huolissaan työttömien määrän kasvusta vuoden takaiseen verrattuna. Nyt kaivattaisiin selkeää viestintää työllisyystoimista epävarmuuden hälventämiseksi. Toistaiseksi sekä hallituksen alkuperäinen työllisyystavoite että …

Tänään aamupäivällä kokoontuneen Lapin kauppakamarin matkailuvaliokunnan mukaan Suomen hallituksen hidas päätöksenteko, sekä siitä johtuvat epäselvät toimintaohjeet ja tulkinnat vaikeuttavat entisestään …

Suomalaisella kiinteistöalalla kaikkein vaativimpia arvonmäärityksiä tekevien auktorisoitujen kiinteistöarvioijien (AKA) määrä kasvoi 17 arvioijalla Keskuskauppakamarin kiinteistönarviointilautakunnan järjestämässä kokeessa. AKA-arvioijien asiantuntemusta kiinteistöjen …

Euroopan unionin ja Britannian epäonnistuminen käynnissä olevissa kauppa- ja kalastusneuvotteluissa olisi tarpeeton takaisku koronakriisin koettelemalle Euroopalle, toteaa Keskuskauppakamarin johtaja Timo …

Syksyn 2020 kestopuheenaiheeksi Lapissa näyttää ainakin toistaiseksi nousevan matkailun tuleva joulu- ja talvikausi. Kauppakamarin ja Lapin matkailuelinkeinon liiton elokuun loppupuolella …

Työnantajat hyödyntävät vain vähän ELY:n tarjoamia yhteishankintakoulutuksia. Kiinnostuksen vähäisyyden arvioidaan johtuvan siitä, etteivät työnantajat tunne koulutuksen tarjoamia kaikkia mahdollisuuksia, vaikka …

Keskuskauppakamari vaatii, että Suomessa luovutaan riskimaista matkustavien tuplatestauksesta ja otetaan kokonaisuudessaan käyttöön komission esittämä malli matkustusrajoituksista. Tuplatestaukselle ei Terveyden ja …

Lapin matkailun tilanne on edelleen akuutissa kriittisessä vaiheessa. Menetetyn talven ohella riskinä on, että menetetään vuosikymmenien aikana matkailun eteen tehty …

Lapin kauppakamari on huolestunut julkisuudessa olleista tiedoista, joiden mukaan Suomen hallitus olisi huomenna torstaina muuttamassa matkustusmääräyksiä mm. Ruotsin ja joidenkin …

Keskuskauppakamarin pääekonomisti Mauri Kotamäki ihmettelee hallituksen tapaa raportoida päätösperäisiä työllisyystoimia. Laskennassa on Kotamäen mukaan otettu huomioon vain positiiviset työllisyysvaikutukset, joka …

Lapin matkailutoimijat ovat ottaneet yhdessä kantaa hallituksen linjauksiin ja toteavat että hallituksen 11.9. linjaamat toimenpiteet eivät helpota matkailun tilannetta, vaan …

Hallitus kokoontuu alkuviikosta budjettiriiheen, jossa päällimmäisenä ovat työllisyyskysymykset. On toki tärkeää pohtia ja tehdä päätöksiä tulevien vuosien työllisyystavoitteisiin, mutta sitä …

Tavaroiden ja ihmisten liikkuminen kustannustehokkaasti, sujuvasti ja ympäristöystävällisesti on tärkeää niin Suomen kilpailukyvyn kuin päästövähennystenkin näkökulmasta. Liikenteen avulla Suomen kilpailukykyä …

Lapin matkailualan toimijat ovat pettyneitä siihen, että viime viikolla ei saatu liikkeelle matkailua helpottavia päätöksiä.  Lapin matkailussa eletään juuri nyt erittäin …

Lapin Matkailuelinkeinon Liitto (LME) ja Lapin Kauppakamarin matkailuvaliokunta julkaisevat ensimmäisen elinkeinolle suunnatun version matkailukeskustason riskienhallintamallista. Tavoitteena tällä mallilla on mahdollistaa …

Valtioneuvosto päätti 20.8.2020 sisärajavalvonnan palauttamisesta Suomen ja Norjan väliseen liikenteeseen 24.8. alkaen. Samalla myös sisärajavalvontaa Suomen ja Ruotsin välisellä rajalla …

Hallituksen alkuperäinen tavoite 60 000:sta lisätyöllisestä ei riitä, vaan hallituksen tulee  kaksinkertaistaa  työllisyystavoitteensa  120 000 lisätyölliseen vuoteen 2023 mennessä.  Syyskuun budjettiriihessä on päätettävä …

Koronakevään jälkeen kohti talvea mentäessä matkailualalla ollaan erittäin vaikeassa tilanteessa, johon tulee reagoida nopeasti. Lapin Kauppakamari ja Lapin Matkailuelinkeinon liitto …

Peräti 56 prosenttia Suomen keskeisistä vientiyrityksistä pelkää vientinsä laskevan merkittävästi loppuvuoden aikana, ja 18 prosenttia yrityksistä ennakoi viennin pudotuksen olevan …

Yrityksiin kohdistuvat huijausyritykset ovat muuttuneet arkipäiväiseksi ilmiöksi, jotka lisääntyvät kesäisin. Keskuskauppakamarin varatoimitusjohtaja Anne Horttanainen kehottaa olemaan tarkkana niin laskujen maksatuksen kuin salasanojen suhteen …

Kauppakamareiden kyselyn perusteella yritysten tulevaisuuden näkymissä nykyhetkeen verrattuna on tapahtunut kesäkuun aikana käänne. Yrityksissä uskotaan, että koronan aiheuttama syvin aallonpohja …

Koronakriisi ei saa aiheuttaa sitä, että Suomi sulkeutuu ja kääntyy sisäänpäin. Koronakriisi ei ole muuttanut Suomen demografiaan liittyviä haasteita eikä …

Suomalaiset hakevat mökkeilyltä rentouttavaa irtiottoa arjesta. Tänä vuonna mökkikaupan on todettu käyvän erityisen kuumana koronaviruksen vuoksi. Keskuskauppakamarin auktorisoima kiinteistöarvioija (AKA) …

I går fattade den finska regeringen ett beslut att öppna den inre gränsen till Norge den 15 juni. Samtidigt kommer …

Kiinassa toimivat suomalaisyritykset selvisivät poikkeuksellisen hyvin kevään koronaviruspandemiasta ja toistaiseksi näyttää siltä, että yritysten toiminta on palautunut lähes normaalille tasolle. …

Keskuskauppakamarin johtava liikenne- ja elinkeinopoliittinen asiantuntija Päivi Wood pelkää, että Suomi jää jälkeen lento- ja meriliikenteen avaamisessa. Euroopan komissio kehottaa jo avaamaan …

Kuva: Lapin materiaalipankki Elämme juuri parhaillaan Koronaviruksen hallintaan saamisen kannalta kriittisiä aikoja. Suomen hallitus on alkanut purkaa melkein kolme kuukautta …

Yritysten kustannustuki – Keskuskauppakamarin tietopaketti Keskuskauppakamari pitää erittäin tervetulleena hallituksen tämän päiväistä esitystä uudesta kustannustuesta, jonka tavoitteena on pienentää konkurssiin ajautuvien yritysten määrää koronatilanteessa. Tuki on …

Lapin kauppakamarin jäsenilleLapin kauppakamarin sääntömääräinen kevätkokous pidetään maanantaina 15.6. klo 14.00-15.00 Hotel Scandic Cityn tiloissa Rovaniemellä. Kokoukseen voi osallistua niin paikan päällä (rajattu määrä) …

Lapin elinkeinoelämä on viiden vuoden nousukauden jälkeen siirtynyt koronaviruksen aiheuttaman tilanteen kautta suureen epävarmuuteen. Vuoden 2019 ennakkotilastojen mukaan Lapin kaikkien …

Lapin matkailuyritykset ovat Lapin kauppakamarin ja Lapin matkailuelinkeinon liiton (LME) toteuttaman kyselyn mukaan vaikeassa tilanteessa, jossa noin puolet kyselyyn vastanneista …

Suomalaiset yritykset näkevät hallituksen onnistuneen huonosti koronaepidemiaan liittyvän talouskriisin hoidossa. Kauppakamarien kyselystä selviää, että valtaosa, 55 prosenttia yrityksistä kokee hallituksen …

Enontekiön lentokenttä kaipaa pikaisia toimia lentokentän kiitotien ja terminaali-infrastuktuurin peruskorjausten toteuttamiseen. Ilmoitus lentokentän sulku-uhasta tuli yllätyksenä, ja Lapin kauppakamari vetoaakin …

Suomen johtavat vientiyritykset ja merkittävät työllistäjät ovat erittäin huolissaan nopeasti kuihtuvasta tilauskannasta ja eri maiden markkinoita vääristävistä tukitoimista sekä syrjivistä …

Kauppakamarin neljännesvuosittain julkaistavassa talouskatsauksessa käydään läpi ajankohtaista taloustilannetta Suomessa ja ulkomailla. Tässä katsauksessa keskitytään koronaviruspandemian talousvaikutuksiin. Koronaviruspandemia johtaa suuriin taloudellisiin menetyksiin. …

Suomalaisten yritysten mielestä koronaviruksen laajempi testaaminen ja tartuntaketjujen tarkempi jäljittäminen vaikuttaisi myönteisesti tai erittäin myönteisesti liiketoimintaan. Kyselyyn vastanneet yritykset kokivat …

Lapin kauppakamarin jäsenille maksuttomassa neuvontapalvelussa Helsingin seudun kauppakamarin asiantuntijat ja lakimiehet vastaavat kysymyksiisi liittyen muun muassa verotus-, talous-, työsuhde- ja …

Koronakriisi uhkaa kaataa terveitä yrityksiäja hävittää pysyvästi työpaikkoja. Tämän estämiseksi vaaditaan välittömiä toimenpiteitä.Samalla hallituksen on kehysriihessä päätettävä taloutta elvyttävistä toimenpiteistä, jotta ne saadaan jo kesken budjettivuoden, kesällä voimaan.  ”Suhdanne-elvytyksen kärkenä tulee olla …

Koronaviruspandemia aiheuttaa huolta monelle yritykselle epävarmuustekijöiden kasvaessa. Tässä artikkelissa olemme koonneet muutamia huomioita yritysten toimintaan, toiminnan kannalta tärkeisiin sopimuksiin sekä …

Hallituksen maanantaina 30.3. aloittamissa valmisteluissa pohjois- ja länsirajaliikenteen tiukentamiseksi epidemiatilanteen vuoksi tulisi ottaa huomioon Meri-Lapin ja Tornionlaakson erityisolosuhteet.  Tähän saakka rajanylitys on ollut …

Lähes kaksi kolmasosaa kauppakamarien kyselyyn vastanneista liki 3400 yrityksestä aikoo lomauttaa tai irtisanoa työntekijöitään. Reilu 40 prosenttia yrityksistä oli jo …

Lapin kauppakamari vetoaa kuntiin ja muihin julkisiin organisaatioihin, että käynnissä olevia investointi- ja korjaushankkeita jatketaan koronaviruksen aiheuttamasta poikkeustilanteesta huolimatta mahdollisimman …

Lähes kolmasosa kauppakamarien kyselyyn vastanneista 4000:sta yrityksestä kokee, että konkurssin uhka on kasvanut koronavirusepidemian takia. Yli puolet koko yrityksistä kertoo, …

Moni elinkelpoinen yritys kärsii väliaikaisesta kassavirran tyrehtymisestä, joka vaarantaa yrityksen liiketoiminnan jatkuvuuden. Suomella ei ole varaa konkursseihin ja työttömyyden lisääntymiseen, …

Koronatilanteen vuoksi Lapin kauppakamarissa on aloitettu poikkeusmenettelyt, jotka koskevat kaikkia koulutuksia ja tapahtumia, sekä valiokuntien kokouksia. Kaikki tilaisuudet huhtikuun loppuuun …

Keskuskauppakamari julkaisi omat päivitetyt suosituksensa yritysten ja organisaatioiden toimintamalleiksi koronaviruksen aiheuttamien huolien ja poikkeuksellisen tilanteen johdosta. Keskuskauppakamarin toimitusjohtaja Juho Romakkaniemi …

Kiinassa toimivat eurooppalaiset yritykset pelkäävät liikevaihtonsa jopa puolittuvan kesään mennessä, osoittaa tuore Euroopan kauppakamarin selvitys. Kiinassa toimivat yli 400 suomalaisyritystä …

Työ- ja elinkeinoministeriö 14.2.2020 10.35Tiedote Keinot Suomen ja Norjan välisen rajaseutuyhteistyön parantamiseksi ja alueen asukkaiden arjen helpottamiseksi vaihtelevat toimintasektorin mukaan. …

Osaajapulan hiipumisesta ei ole havaittavissa merkkejä. Koulutusmäärien lisääminen on tarpeellinen, vaikkakin hidas keino tilanteen ratkaisemiseksi. Lähes 65 prosenttia vastaajista ilmoitti, että heillä on …

Yritykset eri puolilla Suomea ovat huolissaan koronaviruksen vaikutuksista kansainväliseen kauppaan ja sitä kautta myös Suomen talouteen. Keskuskauppakamarin toimitusjohtaja Juho Romakkaniemi …

Euroopan unionissa käännetään uusi lehti, kun Britannia ensimmäisenä ja toivottavasti viimeisenä jäsenmaana eroaa unionista 31.1.2020. Keskuskauppakamarin mukaan suomalaisyritysten on yhä …

Lapin kauppakamari ja Oulun kauppakamari ovat erittäin huolissaan liikenteen valtakunnallisista kehittämissuunnitelmista Pohjois-Suomen osalta. Pohjoisen kauppakamarien mukaan alueen elinkeinoelämälle olennaisen tärkeä …

Liikennejärjestelmäsuunnitelmassa tulisi kiinnittää huomiota tulevaisuudenkuvaan ja väestökehitykseen voimakkaasti vaikuttaviin Lapin elinkeinoelämän tuleviin suurinvestointeihin, joita on metsä- ja kaivannaistalouden lisäksi matkailussa. …

Tutkimusten mukaan kestävään liiketoimintaan panostavat yritykset saavat kilpailijoihinsa nähden 5–15 vuoden etumatkan. Menestys pohjautuu usein asiakkaiden ja työntekijöiden entistä tiiviimpään …

Lapin kauppakamarin vaikuttamistoiminnan päätavoitteena vuonna 2020 on edistää Lapin investointiprojektien käynnistämistä, jotta maakunnan elinkeinoelämä voisi jatkaa vastuullista kasvuaan koko Suomen …

Keskuskauppakamarin uudessa Analyysi-julkaisusarjassa suomalaiset huippuasiantuntijat tarkastelevat talouteen ja yhteiskuntaan liittyviä kysymyksiä. Sarjassaan ensimmäinen analyysi keskittyy kansainvälisten organisaatioiden näkemyksiin Suomen kilpailukyvystä. Analyysin …

Aika: ke 27.11. klo 13.00–16.15Paikka:  Kemin LumiLinnan päärakennus, Syksy ja Talvi -tila (Osoite: Lumilinnankatu 15) Lapin talouden merkittävimmät tukijalat koko …

Kuluvan viikon alussa budjettiriiheensä kokoontuva pääministeri Antti Rinteen hallitus tekee ensimmäiset konkreettiset päätöksensä, jotka vaikuttavat suoraan Lapin elinkeinoelämän kilpailukykyyn, investointien …

Lapin kauppakamarin sääntömääräinen kevätkokous pidetään keskiviikkona 22.5. klo 13.00-14.00 Hotel Santa Clausin tiloissa Rovaniemellä. Varsinaiset kokouskutsut toimitetaan jäsenten edustajille sähköpostitse. …

Euroopan yhteisön (European Community) yleistä alkuperälomaketta ei voida käyttää enää 1.5.2019 jälkeen. Kaikki alkuperätodistukset tulee tulostaa toukokuusta lähtien käyttäen Euroopan …

Lapin elinkeinoelämä on kuluvan vuosikymmenen puolivälin jälkeen kasvanut kaikilla toimialoilla. Lapin suhdannekatsauksen 2018 mukaan vuoden 2017 aikana kaikkien toimialojen liikevaihto …

Suomessa on kansainvälisesti vertaillen korkea verokiila, eli palkasta perittävien verojen ja maksujen yhteismäärä on suuri suhteessa palkkaan. Keskuskauppakamari julkistaa laskurin, jolla …

Keskuskauppakamarin johtava ekonomisti kehottaa siirtämään verotuksen painopistettä työn ja palkan verottamisesta kohti kulutus- ja haittaveroja. Keskuskauppakamarin veroselvityksen mukaan työntekijöiden työllistämiseen …

Keskuskauppakamarin 30.1.2019 julkaistusta Suuresta veroselvityksestä ilmenee, että talouden noususuhdanne näkyy yritysten verojalanjäljen kasvuna viime vuosien aikana. Vuodesta 2015 vuoteen 2017 …

Keskuskauppakamarin Yritysparlamentti-kyselyyn vastanneet yritysjohtajat antavat Suomen hallitukselle norminpurun kouluarvosanaksi tyydyttävän 7,2. Arvosana selittyy lupa- ja valitusprosessien sujuvoittamisen vaatimattomalla lopputuloksella, arvioi …

Pula osaavasta työvoimasta tulee kauppakamareiden mukaan hidastamaan koko Suomen talouskasvua tulevina vuosina. Tilannetta pahentaa muun muassa väestön ikääntyminen. Kauppakamarit ehdottavat …

Lapin kauppakamarin syyskokouksessa tehtiin valinnat kauppakamarin luottamushenkilöiksi vuodelle 2019. Puheenjohtajana jatkaa Stora Enso Veitsiluodon tehtaanjohtaja Juha Mäkimattila. Varapuheenjohtajina jatkavat toimitusjohtaja Jukka LakkapääLP Lakkapää Oy:stä, …

Lappilaisten pk-yritysten osalta digitalisaation tilanne on kaksijakoinen. Osa Lapissa toimivista yrityksistä hyödyntää digitalisaation tuomia mahdollisuuksia tehokkaasti ja jopa laajemmin kuin …

Keskuskauppakamarin toimitusjohtaja Juho Romakkaniemen mukaan lopullisen Brexit-sovun edessä on vielä vaaranpaikkoja. Pääministeri Theresa Mayn hallitus horjuu samalla kun EU:n jäsenmaat …

Tilastokeskus julkaisi tänään väestöennusteensa. Ennusteen mukaan syntyvyys tulee alentumaan merkittävästi verrattuna edelliseen väestöennusteeseen. Nuorten lukumäärä tulee laskemaan tasaisesti. Alle 15-vuotiaiden …

Suuria lumipyryjä vielä odotellaan suureen osaan Suomea, mutta nyt jo ensilumien sataessa on hyvä herätellä huomio kattopintojen kestävyyteen ennen kovinta …

Yritykset miettivät parhaillaan henkilökunnan ilahduttamista joululahjoilla. Verotuksessa lahja saattaa kuitenkin muuttua työnantajan yllätykseksi palkaksi, josta työnantajan on toimitettava ennakonpidätys. Työntekijälle …

Yrityksille avautuu uusia mahdollisuuksia päästä Vietnamin kasvumarkkinoille, kun Keskuskauppakamari solmi yhteistyösopimuksen Vietnamin kauppa- ja teollisuuskamari VICCI:n kanssa. Elinkeinoministeri Mika Lintilän …

Keskuskauppakamarin toimitusjohtaja Juho Romakkaniemi pahoittelee ammattiyhdistysliikkeen poliittisista lakoista aiheutuvia kumulatiivisia vaikutuksia Suomen taloudelle ja sivullisille. ”Keskuskauppakamarin hallitus oli tänään koolla …

Yritysverotuksen tulevien vuosien suurimmat haasteet liittyvät EU:ssa valmisteilla oleviin hankkeisiin. Mullistuksia on luvassa niin sanotun digiveron, digitaalisen kiinteän toimipaikan ja …

Keskuskauppakamarin johtavan ekonomistin mukaan tieteellinen perusta vanhempien tasa-arvoa tukevalle reformille on olemassa. Pelkona on, ettei poliittista rohkeutta löydy. Keskuskauppakamarin johtava …

Kauppakamarien vientiyrityksille myöntämien Euroopan unionin yleisten alkuperätodistusten kansainvälinen tunnistettavuus ja käytettävyys vahvistuu entisestään. Keskuskauppakamarin aloitteesta kauppakamarien alkuperämenettely hyväksyttiin toukokuussa 2018 …

Suomalaisilta pk-vientiyrityksiltä jää vientikauppoja toteutumatta, koska ne eivät tunne riittävästi vientikaupan rahoitusvaihtoehtoja, osoitti kesäkuussa julkaistu Finnveran, Keskuskauppakamarin ja Kansainvälisen kauppakamarin …

Kauppakamarit ovat laatineet listan Suomen liikenneverkon tärkeimmistä korjaus- ja kehittämiskohteista. Hankelistalla muistutetaan, että vientireittien sujuvuus ja työssäkäynti kärsii, mikäli luvattu …

USA:n mahdollisesti asettamat 25 prosentin autotullit olisivat merkittävä uhka myös Suomen autoteollisuudelle. Keskuskauppakamarin kansainvälisten asioiden johtaja Timo Vuoren mukaan presidentti …

Keskuskauppakamarin veroasioista vastaava johtaja Ann-Mari Kemell peräänkuuluttaa hallitukselta tiukkoja ratkaisuja Suomen talouden tasapainon saavuttamiseksi. Valtiovarainministerin budjettiehdotus on nykytilanteeseen suhteutettuna hänen …

Koulutusjärjestelmä on muutettava joustavaksi ja reagointikykyiseksi, vaativat kauppakamarit. Osaavan henkilöstön saatavuuden turvaaminen yrityksille vaatii, että koulutusjärjestelmän sisäiset raja-aidat puretaan ja …

Suurin osa maailmankaupasta käydään Maailman kauppajärjestöön (World Trade Organization, WTO) kuuluvien maiden kesken. WTO:ssa jäsenet ovat yhdessä sopineet siitä, millä …

Lapin kauppakamarin sääntömääräinen kevätkokous pidetään maanantaina 21.5. klo 13.00-14.00 Hotel Santa Clausin tiloissa Rovaniemellä. Varsinaiset kokouskutsut toimitetaan jäsenten edustajille sähköpostitse. Lapin_Kauppakamari_Vuosikertomus_2017 (1). Kokouksen …

Aika: ma 21.5. klo 14–16.15 Paikka: Hotel Santa Claus, Korkalonkatu 29, Rovaniemi Tervetuloa kuulemaan talousviisaiden ja yrittäjävaikuttajien tilannekatsausta. Mikä on …

Lapin kauppakamari järjestää yhdeksännen kerran Arctic Business Forumin 11–12. huhtikuuta 2018 Kemissä. Tämä vuoden teemana on innovaatiot, kilpailukyky ja Startupit …

Suomen liikenneministeri Anne Bernerin johdolla Suomen ja Norjan välinen yhteistyö Kirkkoniemi-konferenssissa on saanut entistä keskeisemmän roolin. -Finnmarkin liike-elämä toivoo tiiviimpää …

TAMMIKUU 29.1. HallItse isot aineistot Excelillä, webinaari HELMIKUU 1.2. Vienti-ilmoittaminen tänään, Rovaniemi 15.2. Kauppakamarikahvit 26.2. Raportoi Excelin pivotilla ja powerpivotilla, …

Aika: Ke 13.12.2017 klo 14–16.15 Paikka: Scandic Rovaniemi, Koskikatu 23, Rovaniemi Suomen talouden vauhdittamiseksi tarvitaan uusia tehokkaampia lääkkeitä. Siksi yritysten …

Aika ja paikka: maanantai 27.11. 2017 klo 12.30-17.00, Rovaniemi, Lappia-talo, kokoustila Saivo Lapin kauppakamarin järjestämässä Liikennepäivässä käydään läpi Lapin ja koko Suomen …

Kauppakamarit ovat laatineet listan Suomen liikenneverkon tärkeimmistä korjaus- ja kehittämiskohteista. Lapin kauppakamarin alueelta mukana ovat hankkeet 1) Lapin satamien kehittäminen …

Hesarin Budjettiriihilobbaus jatkuu tänään. Olli Pohjanpalon juttu ”Väylärahoista poliitikko tunnetaan” (A10-11) ennakoi riihen lopputuloksia ja mahdollisia pääkaupunkiseudun ulkopuolelle tulevia väylärahoja. …

HS:n pääkirjoitustoimittaja Juha Akkanen lähettää tänään lehden terveiset alkavaan budjettiriiheen kolumnissaan ”Suomen jako kahtia syvenee, mutta tyhjeneviä seutuja on turha …

SYYSKUU 18.9. HALLITSE ISOT AINEISTOT EXCELILLÄ – WEBINAARI 20.9. SOSIAALINEN MEDIA JA BRÄNDIN RAKENNUS -KOULUTUS ROVANIEMELLÄ LOKAKUU 11.10. ASIAKASKOKEMUS YRITYKSEN …

KM Elsi Malkki on nimitetty Lapin kauppakamarin edunvalvonnan ja vaikuttamisen asiamieheksi 7. Elokuuta 2017 alkaen. ”Lappi kasvaa ja kehittyy kovaa …

Lapin kauppakamarin sääntömääräinen kevätkokous pidetään tiistaina 30.5. klo 13.00-14.00 Hotel Santa Clausin tiloissa Rovaniemellä. Varsinaiset kokouskutsut toimitetaan jäsenten edustajille sähköpostitse.  …

Aika:           ti 30.5.2017 klo 14-16 Paikka:       Hotel Santa Claus, Korkalonkatu 29, Rovaniemi Venäjän-kaupassa ollaan todistamassa pitkään odotettua käännettä, …

Julkilausuma Lappi 28.4.2017 Liikenneturvallisuuden heikentäminen, korjausvelan lisääminen, ympäristön kuormittaminen ja kilpailun vääristäminen. Ovatko tässä liikenneviraston uudet liikennepoliittiset tavoitteet? Asiaa on …

Lapin kauppakamari edustaa koko Lapin elinkeinoelämää ja luo toiminnallaan menestystä jäsenyrityksilleen ja alueen elinkeinoelämälle edistämällä yritystoiminnan, talouden vapauden, tasapuolisen kilpailun …

International Arctic Forum will take place on 29–30 March 2017 at Arkhangelsk, Russia. It is the largest forum for discussing …

Vajaan kuukauden kuluttua järjestettävissä kuntavaaleissa äänestäjät ovat uudessa tilanteessa, koska valittavat uudet valtuustot joutuvat päättämään monista tärkeistä asioista täysin uudessa …

Tänä vuonna kahdeksatta kertaa järjestettävässä Arctic Business Forumissa kokoonnutaan arktisen teollisuuden pääkaupunkiin Kemiin.  Ohjelma KESKIVIIKKO 17.5. AVAUSPUHEENVUORO Kemin kaupunginjohtaja Tero Nissinen ja Lapin kauppakamarin hallituksen puheenjohtaja Juha Mäkimattila pitävät avauspuheenvuoronsa. MITÄ …

Suomen Tieyhdistys ry järjestää yhdessä yhteistyökumppaneidensa kanssa seminaarisarjan teemalla Suomi nousuun – Tiet elinkeinoelämän tukena. Tilaisuuksissa tuodaan esille toimivan tieinfrastruktuurin …

FM Viivi Lakkapää, 28, on nimitetty Lapin Kauppakamarin Rovaniemen asiamieheksi 1. helmikuuta 2017 alkaen. Työssään Lakkapää tulee vastaamaan Lapin kauppakamarin viestinnästä ja markkinoinnista, …

Lapin elinkeinoelämän kehitys on ollut viime vuosina vahvaa. Tilastojen mukaan Lapissa on jokaisella toimialalla saavutettu vuonna 2008 alkanutta lamaa edeltänyt …

Lapin elinkeinoelämän kehitys on ollut viime vuosina vahvaa. Tilastojen mukaan Lapissa on jokaisella toimialalla saavutettu vuonna 2008 alkanutta lamaa edeltänyt …

Yrittäjä Paula Aikio-Tallgren Torniosta on tänään valittu Keskuskauppakamarin hallitukseen ensi vuoden alusta lukien. Tässä merkittävässä elinkeinoelämän luottamustehtävässä Aikio-Tallgren edustaa koko Pohjois-Suomea. …

Sote-uudistuksella on mahdollista parantaa julkisten sosiaali- ja terveyspalvelujen laatua ja samalla hillitä palvelumenojen kasvua 3 miljardilla eurolla. Tämä vaatii yksityisten …

Lapin kauppakamari edustaa koko Lapin elinkeinoelämää ja luo toiminnallaan menestystä jäsenyrityksilleen ja alueen elinkeinoelämälle edistämällä yritystoiminnan, talouden vapauden, tasapuolisen kilpailun …

EK ja sen edeltäjäorganisaatiot ovat julkistaneet valtakunnallista suhdannebarometria 50 vuoden ajan. Barometri on jo aikoja sitten vakiinnuttanut asemansa merkittävänä Suomen …

Alueellisen kuljetustuen voimassaoloaika päättyy vuoden 2017 lopussa. Tukea maksetaan pääasiassa teollisuuden pk-yrityksille Itä- ja Pohjois-Suomessa vähintään 266 km:n pituisista rautatie- …

Lapin kauppakamari uudistaa kuluvan syksyn aikana vaikuttamissuunnitelmaansa, jossa määritetään Lapin elinkeinoelämän edunvalvonnan painopisteet. Jäsenyrityksille syyskuussa tehdyn kyselyn mukaan liikenneyhteyksien parantaminen …

Teollisuus on sekä liikevaihdolla että työpaikkojen määrällä mitattuna sekä Suomen että myös Lapin merkittävin toimiala. Lapissa yritysten liikevaihdosta yli 48% …

Liikenne- ja viestintäministeriölle POSTILAIN MUUTTAMISTA KOSKEVA ARVIOMUISTIO Lapin kauppakamari toimii kauppakamarilain mukaisena elinkeinoelämän yhteisten etujen valvojana toimialueenaan Lapin maakunta. Postilain …

Syksyn koulutukset ja muut tilaisuudet 14.9. Palkanlaskijan ajankohtaispäivä, Kemi 15.9. Palkanlaskijan ajankohtaispäivä, Rovaniemi 19.9. Ketterä raportointi Excelillä, verkkokoulutus 21.9.2016 AKA-puolueetonta …

Keskiviikkona 21.9. järjestetään seuraavat tilaisuudet: AKA – puolueetonta asiantuntemusta arvonmääritykseen Keskiviikkona 21.9. klo 9:00-12:45, Hotel Santa Claus, Korkalonkatu 29, Rovaniemi …

Rajavartiolaitos on uudistaessaan omaa toimintaansa supistamassa muun muassa Rajajoosepin ja Sallan rajanylityspaikkojen aukioloa. Suunnitelma liittyy rajavartioston tavoitteeseen vahvistaa maaston valvontaa …

  LAPIN KAUPPAKAMARI: LAPIN RAJANYLITYSPAIKKOJEN AUKIOLOAIKOJEN RAJOITTAMISELLA HALLAA ELINKEINOELÄMÄLLE Rajavartiolaitokselle asetettujen säästötavoitteiden myötä uhattuna ovat muun muassa Rajajoosepin ja Sallan rajanylityspaikkojen …

Suomalaisella kiinteistöalalla kaikkein vaativimpia arvonmäärityksiä tekevien auktorisoitujen kiinteistöarvioijien (AKA) määrä kasvoi 15 arvioijalla. AKA-arvioijien asiantuntemusta kiinteistöjen arvonmäärityksessä käytetään etenkin vaativissa …

LAUSUNTO LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖLLE LUONNOS HALLITUKSEN ESITYKSEKSI LIIKENNEKAAREKSI JA ERÄIKSI SIIHEN LIITTYVIKSI LAEIKSI Liikennekaaren tavoitteena on luoda edellytykset uuden teknologian, …

Venäjällä toimivat suomalaisyritykset suhtautuvat pitkästä aikaa varovaisen toiveikkaasti tulevaisuuteen. Hyvin pärjäävät erityisesti yritykset, joilla on paikallista tuotantoa Venäjällä, osoittaa tuore …

Lapin kauppakamarin sääntömääräinen kevätkokous pidetään keskiviikkona 18.5. klo 11-11.30 Hotel Santa Clausin tiloissa Rovaniemellä. Varsinaiset kokouskutsut toimitetaan jäsenten edustajille sähköpostitse. …

Euroopan arktisen alueen yhteenlaskettu investointipotentiaali on Lapin kauppakamarin arvion mukaan vähintään 195 miljardia euroa. Juuri nyt uusia mahdollisuuksia yrityksille on …

Hallituksen tiistaina 5.4. pidettävässä kehysriihessä tulee päättää myös elinkeinoelämän kilpailukyvyn säilymisestä pohjoisessa. Lapin kannalta tärkeimmät asiat ovat kuljetustuen jatkon varmistaminen …

Kiinalaisen energiayhtiö Kaidin biojalostamohanke on koko Suomelle tärkeä positiivinen uutinen vaikeassa taloustilanteessa. Kaivattu ulkomainen investointi vaatii nyt jos koskaan sitä, …

Tervetuloa infotilaisuuteen Euroopan Investointiohjelman ja Euroopan strategisten investointien rahaston (ESIR) hyödyntämisestä Aika: Maanantai 15. helmikuuta 2016 klo 14.45 – 16.45 …

Ansiotuloverotus kevenee ensi vuonna pieni- ja keskituloisilla ja kiristyy korkeammilla tulotasoilla. Kauppakamari pitää veronkiristyksiä ongelmallisena työnteon kannustavuuden näkökulmasta. Euroopan komissio …

Suomen liikennejärjestelmä on uudistamisen tarpeessa. Liikenneväylät rapistuvat ja nykyisellä rahoituksella ei pystytä enää vastaamaan globaalin talouden ja elinkeinoelämän kilpailukyvyn edellyttämiin …

Lapin kauppakamari on koonnut yhteen Lapin elinkeinoelämän tavoitteet Lapin koko liikenneverkon kehittämiseksi. Elinkeinoelämän kilpailukyvyn parantamiseksi kauppakamari esittää yksilöityjä toimenpiteitä kaikkien …

Maa- ja metsätalousministeriölle Metsähallituslain uudistusta on valmisteltu pitkään. Jyrki Kataisen hallitusohjelmassa linjattiin uudistuksen perusteet seuraavasti. Metsähallitus säilytetään yhtenä toiminnallisena kokonaisuutena …

Panostus pohjoiseen varmistaa Suomen uuden nousun Huhtikuun eduskuntavaaleissa ja sen jälkeisissä hallitusohjelmaneuvotteluissa ratkaistaan Suomen tulevaisuus ensi vuosikymmenen alkuvuosiin saakka. Myös …

Alkuvuodesta 2015 tulevaisuus näyttää jälleen kerran paremmalta kuin viime vuonna. Vuoden ensimmäisten päivien mediasurffauksen perusteella koko Suomi odottaa uuden ja …

Paluumatkalla Helsingistä Liikenne- ja viestintäministeriön Suomen lentoliikennestrategiaa koskevasta seminaarista tekee mieli hieman pohtia Suomen lentoliikennejärjestelmää. Kuluneiden kuukausien aikana olen lukenut …

Moskovan MM-kisojen päätöspäivinä suomalainen yleisurheilu odottaa kauhunsekaisin tuntein keihäänheiton finaalia. Tulipa mitalia tai ei, Suomi on urheilumaana nykyään paljon pienempi …

Presidentti Vladimir Putin hyväksyi helmikuun lopussa Venäjän uuden arktisen strategian. Edellinen strategia oli ehtinyt vasta noin neljän vuoden ikään. Näin …