Lapin kauppakamarissa on käynnistynyt Growth Through Cooperation -hanke, jonka tavoitteena on edistää̈ Lapin yritysten ja toimialojen välistä̈ yhteistyötä̈ ja verkottumista. Hankkeessa luodaan elinkeinoelämän ja sidosryhmien välisiä yhteyksiä, yhteinen visio, sekä panostetaan maakunnallisen yhteistyön lisäksi myös valtakunnalliseen ja kansainväliseen (Barentsin alue, EU). Hankkeessa tuotetaan viestintämateriaalia Lapin elinvoimasta ja eri elinkeinoista yhteiseen käyttöön. Hankkeen aikana lisätään toimialojen välistä̈ yhteistyötä luomalla foorumi yhteisille tapaamiselle sekä vuorovaikutukselle. Hankkeen tuotoksena syntyy uusia toimintatapoja, jotka edistävät yritysten mahdollisuuksia verkostoitua keskenään niin paikallisesti kuin myös kansainvälisesti.

Hankkeen tavoitteena on: 

  • Tukea yritysten kasvua ja kilpailukykyä edistämällä toimialojen välistä yhteistyötä
  • Lisätä elinkeinoelämän eri toimialojen yhteistyötä sekä kehittää toimialat ylittäviä yritysverkostoja
  • Luoda yhteistyömalli ja koota eri alojen toimijoita yhteistyöhön yhteisen viestin/vision luomiseksi ja toteuttamiseksi
  • Terävöittää elinkeinoelämän yhteistä visiota ja viestintää
  • Tuottaa ajantasaista faktatietoa ja materiaalia eri toimialoilta yritysten kilpailukyvyn tukemiseksi
  • Edistää Lapin sisäistä koheesiota
  • Tuoda esille Barentsin alueen yhteydet ja yhteistyömahdollisuuksia ja tarpeita  

Hankkeen työpaketit:

  • Lapin elinkeinoelämän yhteistyön kehittäminen
  • Lapin elinkeinoelämän kansainväliset verkostot 
  • Viestintä

Toteutusaika: 1.10.2019-31.08.2022

Budjetti: 170 250 e
Rahoitus: Lapin liitto/Eakr 136 200 e, kuntarahoitus 21 200 e, muu julkinen 5000 e, yksityinen rahoitus 7 850 e.