fbpx

Lapin kauppakamari ja Oulun kauppakamari ovat erittäin huolissaan liikenteen valtakunnallisista kehittämissuunnitelmista Pohjois-Suomen osalta. Pohjoisen kauppakamarien mukaan alueen elinkeinoelämälle olennaisen tärkeä rautatieyhteyksien kehittäminen näyttää jäävän edelleen sivuraiteille.

”Pohjois-Suomen osalta kehitystyö on polkenut pitkään paikallaan. Onko Suomi-radan kehittäminen pohjoiseen saakka hallituksen suunnittelussa? Hukkuvatko pohjoisen kehittämiskohteet etelän kasvukolmion ’hankeaaltoon’ ja kehittäminen yltää Suomi-radan osalta vain Tampereen ratapihalle?”, kysyy Oulun kauppakamarin toimitusjohtaja Jari P. Tuovinen.

Painetta raideliikenteen kehittämiselle lisäävät muun muassa alueen suurhankkeet metsä- ja kaivannaisteollisuudessa sekä matkailun vahva kasvu.

”Pohjois-Suomessa on suunnittelussa ja käynnistymässä teollisuuden suurhankkeita arviolta 12-13 miljardin euron edestä, mikä tulee lisäämään logistiikkaa kaikilla väylillä, myös rautateillä. Lisäksi matkailusta on kasvamassa entistäkin suurempi pohjoisen talouden kasvutekijä. Ilman toimivia liikenneyhteyksiä pohjoisen kasvun ja kehityksen edellytykset heikkenevät huomattavasti”, toteaa Lapin kauppakamarin toimitusjohtaja Timo Rautajoki.

Ratayhteyksien kehittämisessä on kysymys ennen kaikkea nopeudesta ja sujuvuudesta. Fakta on, että Seinäjoen ja Oulun välillä nopeuden nosto ei ole mahdollista ilman kaksoisraidetta. Syinä tähän ovat tärinähaitta ja hitaampaa nopeutta ajava tavaraliikenne.

”Prioriteettilistan kärjessä pitäisi olla radan kehittäminen Ylivieskan ja Oulun välillä kaksoisraiteeksi ja sähköistys välillä Laurila – Tornio. Nämä ovat selkeät kehittämiskohteet. Ratainvestointeja voidaan tarkastella logistiikan lisäksi myös ympäristövaikutuksien näkökulmasta. On kyse paljon suuremmasta asiasta kuin mikä aika käytetään Etelä-Suomessa kulkemiseen paikasta A paikkaan B. Nyt hallituksella on tuhannen taalan paikka saada matkustajamäärien kasvu ja ilmastoteot kohtaamaan!” jatkaa Tuovinen.

Pohjoinen tarvitsee hiilijalanjäljen pienentämiseksi erityisesti voimakasta panostusta raideliikenteen kehittämiseksi. Torniosta Kolariin vievä rata voisi olla matkailulle tärkeä yhteys. Junayhteys pohjoisen matkailukeskusten ja Ruotsin rataverkon välillä mahdollistaisi uuden vähäpäästöisen reitin Pohjois-Suomeen.

”Pohjoisen kauppakamarien mukaan Pohjois-Suomen näkökulmasta Suomi-radan kehittäminen on kesken ja elinkeinoelämän investoinnit, tavaraliikenne, matkailun kasvu ja kasvussa oleva henkilöliikenne edellyttävät työn loppuun viemistä”, toteaa Rautajoki.

Ensimmäisenä toimenpiteenä Oulun kauppakamari ja Lapin kauppakamari esittävät Liikenne- ja viestintäministeriön ja Valtiovarainministeriön järjestävän suunnittelurahoituksen Väylävirastolle pohjoisen ratahankkeiden suunnittelun käynnistämiseksi.

Lisätietoja:

Timo Rautajoki
Lapin kappakamarin toimitusjohtaja
040 551 1289
timo.rautajoki@chamber.fi

Jari P. Tuovinen
Oulun kauppakamarin toimitusjohtaja
044 313 4505
jari.tuovinen@chamber.fi

Siirry sisältöön