Vihreän siirtymän teollisen strategian toteutus ja viestintä 

Vihreän siirtymän teollisen strategian toteutus ja viestintä  -hanke edistää vihreän siirtymän strategian laatimisen rinnalla rajat ylittävän yhteistyön vahvistumista. Tavoitteena on keskeisten toimijoiden osallistaminen ja prosessiin sitoutumisen mahdollistaminen.

Hanke linkittyy Lapin kauppakamarin tilaamaan vihreän siirtymän rajat ylittävään teolliseen strategiatyöhön, mikä on rahoitettu pääosin Barentsin Euroarktisen neuvoston (BEAC) Suomen puheenjohtajuuden kautta (Ulkoministeriö).

Strategiasta nousevat asiat nostetaan päätöksentekoon ja prosessin aikana kiireisiksi tunnistettujen keskeisten toimenpiteiden toteutus käynnistyy. Tarkoituksena on myös vahvistaa rajat ylittävän elinkeinoyhteistyön ja -kehittämisen vastuutusta sekä organisoitumista. 

Hankkeen tuloksena BEAC-rahoituksella hankittava Pohjoisen vihreän siirtymän teollinen strategiaselvitys saadaan jalkautettua ja strategiaan sitoutuminen vahvistuu. Strategiaselvityksestä nousevia kokonaisuuksia viedään eteenpäin päätöksentekoon ja toteutukseen etenkin Suomessa ja Lapissa, mutta soveltuvin osin myös rajat ylittävässä yhteistyössä.

Hanke jakaantuu kolmeen osioon:

  • Strategiaprosessin koordinointi ja vuorovaikutus
  • Viestintä ja jalkauttaminen
  • Strategian jatkotoimenpiteiden käynnistäminen

Aikataulu 10/2022- 11/2023
Rahoitus: Lapin liitto (AKKE-rahoitus) ja Lapin kauppakamari

Lisätiedot
Liisa Ansala, toimitusjohtaja
liisa.ansala@chamber.fi
p. +358 44 577 7514

Siirry sisältöön