Vielä joulun aikoihin näytti siltä, että joskus näihin aikoihin vuodesta 2021 koronavirustilanne alkaisi selvitä ja loppuvuodenkin suhteen kuva oli positiivinen. Nyt helmikuussa tilanne on kuitenkin lähes täysin päinvastainen. Virus on muuntautunut ja uusi versio on levinnyt myös meille Suomeen. Tartuntaluvutkin ovat lähteneet muutama viikko sitten uuteen nousuun. Toiveikas rokottamisen odotus on muuttunut uusiksi rajoituksiksi, joita hallituksen mukaan joudutaan todennäköisesti vieläkin kiristämään. Tilanne muistuttaa viime maaliskuuta, jolloin koko Suomi käytännössä suljettiin. Ihan niin pitkällä ei vielä olla, mutta parin viikon kuluttua hallitus joutuu tilannetta uudelleen arvioimaan. Vastikään uudistetun hybridistrategian mukaisesti ollaan vielä ykkösvaiheessa, jolloin rajoituksia voidaan soveltaa alueellisesti. Suurimmassa osassa Lappia ollaan vielä perustasolla, mutta jos Suomi menee kakkostasolle, rajoituksen kovenevat samalle tasolle myös täällä. Kolmostasolla ollaan poikkeustilassa entistä tiukemmilla määräyksillä. Toivottavasti tartunnat kääntyvät laskuun, että tähän ei jouduttaisi.

Lapin elinkeinoelämän tilanne on edelleen selvästi jakaantunut toimialoihin, joilla menee suhteellisen normaalisti ja joissakin tapauksessa jopa hyvin ja toimialoihin, jotka ovat kärsineet koronan mukanaan tuomista rajoituksista. Viimeksi mainittuja ovat matkailu, ravintolat, rajakauppa ja matkailukeskusten kaupat sekä kaikki muut matkailulle palveluja tuottaneet yritykset. Pelättyä konkurssiaaltoa ei ole vielä tullut, mutta matkailun osalta iso kuva on edelleen sama. Mikäli matkustusrajoitukset jatkuvat ja rokotuksiin sekä testauksiin liittyvät kysymykset pysyvät edelleen epävarmoina, konkursseilta ei valitettavasti voida välttyä. 

Äskettäin julkaistun työllisyyskatsauksen mukaan Lapissa on yli 3000 työtöntä enemmän kuin vuosi sitten ns. normaalina aikana. Koronakriisin aiheuttaman epävarmuuden jatkuminen ja matkustusrajoitusten helpottamisen lykkääntyminen mm. rokotusten ja testien avulla voi nostaa työttömien määrää vielä jopa yli 2000 henkilöllä. Hallituksen lupaaman kustannustuki numero kolme on tulossa, mutta siihen liittyvistä päätöksistä ei ole vielä tarkkaa tietoa. Lapin matkailun näkökulmasta tarvitaan vielä kustannustuki neljä, viisi ja todennäköisesti myös kuusi. Ja tuki täytyy räätälöidä nimenomaan matkailuyrityksille sopivaksi ja se pitää jaksottaa oikein. Kauppakamarin matkailuvaliokunnassa on pohdittu myös liikevaihdon roiman laskun vaikutusta yritysten omaan pääomaan. Todennäköisesti jonkinlainen tilapäinen pääomarahoitusinstrumentti olisi myös hyvä saada hallituksen tukitoimien valikoimaan.

Lapin kauppakamarin agendalla on tänä talvena myös muitakin suuria asioita. Liikenne- ja viestintäministeriö pyytää lausuntoja kuluvan kuun aikana uudesta vuoteen 2032 ulottuvasta liikennejärjestelmäsuunnitelmasta, jolla on osuva nimi Liikenne 12. Siihen pitäisi saada näkemys pohjoisten liikenneyhteyksien kehittämisestä. Toinen samaan aikaan lausunnolla oleva asia on fossiilittoman liikenteen tiekartta eli Valtioneuvoston periaatepäätös kotimaan liikenteen kasvihuonepäästöjen vähentämisestä. Viimeksi mainittu sisältää Lapin elinkeinoelämän ja myös asukkaiden kannalta merkittäviä esityksiä siitä, miten Lapissa liikutaan ja hoidetaan kuljetuksia jo alkaneella vuosikymmenellä ja millä käyttövoimalla eri ajoneuvot toimivat ja mitä liikkuminen maksaa. Lopullisen päätöksenteon näistä vaikeista asioista hallitus on viisaasti siirtänyt kuntavaalien jälkeiseen aikaan.

Uusi Suomen arktinen strategia on tulossa käsittelyyn ensi viikolla pidettävään valtioneuvoston Arktiseen neuvottelukuntaan ja sen käsittelyn jälkeen strategia tulee lausunnolle kevään aikana.

Strategian luonnoksissa on ollut esillä useassa kohdassa ns. oikeudenmukaisen siirtymän käsite. Samaa termiä painotetaan myös fossiilittoman liikenteen tiekartassa. Termi on uusi ja sen sisältö on useimmille tuntematon. EU:n komission mukaan ” Oikeudenmukaisen siirtymän mekanismi on väline, jolla edistetään ilmastoneutraaliin talouteen siirtymistä oikeudenmukaisesti niin, ettei mikään alue joudu kärsimään murroksesta kohtuuttomasti”. Sen puitteissa on Lapissa käynnissä jo turpeen käytön lopettamiseen liittyvä menettely, jonka yhteydessä ainakin allekirjoittaneen mielestä maakunnalla ei ole vielä yhteistä näkemystä siitä, mitä asioita oikeudenmukaista siirtymää valmisteltaessa Lapissa pitäisi ottaa huomioon. Tähän pitää saada nopea muutos, muuten Lapin erityisolosuhteet voivat jäädä huomaamatta lopullisessa päätöksenteossa.

Kahden kuukauden kuluttua käynnistyy kuntavaalien ennakkoäänestys, ellei koronatilanteen vaikeutuminen johda vaalien siirtämiseen. Varsinainen vaalipäivä on 18.4.2021 ja uudet valtuustot aloittavat muutaman viikon kuluttua sen jälkeen. Vaalikampanjat eivät ole vielä käynnistyneet, mutta kuukauden kuluttua ehdokaslistat ovat valmiit ja pääsemme seuraamaan ennakolta vilkkaaksi ja jopa värikkääksi ennakoitua väittelyä. Kauppakamari julkistaa omat näkemyksensä uusien valtuustojen tärkeimmistä tavoitteista ja haasteista maaliskuun aikana kaikkien puolueiden ja ehdokkaiden käyttöön.

Timo Rautajoki

Siirry sisältöön