Ladataan Tapahtumat

Menneet Tapahtumat

Tapahtumat Etsi aja Näkymät navigointi

Koulutus Views Navigation

huhtikuu 2022

7.4.2022 Vientikaupan keskeiset asiakirjamääräykset

7 huhtikuun @ 09:00 - 16:00
495€ - 695€

Koulutuksessa käydään läpi koko vientiprosessi tarjouspyynnöstä tavaratoimituksiin ja perehdytään viennin eri vaiheissa tarvittaviin asiakirjoihin sekä niiden täyttämiseen. Lisäksi tutustutaan myös kauppakamarien myöntämiin asiakirjoihin. Koulutuksessa käydään läpi koko vientiprosessi tarjouspyynnöstä tavaratoimituksiin ja perehdytään viennin eri vaiheissa tarvittaviin asiakirjoihin sekä niiden täyttämiseen. Lisäksi tutustutaan myös kauppakamarien myöntämiin asiakirjoihin. Tilaisuudessa perehdytään mm. vienti- ja tuontirajoituksiin EU:n solmimiin vapaakauppasopimuksiin alkuperäsääntöjen perusperiaatteisiin ja etuuskohteluasiakirjoihin kauppakamarien myöntämiin asiakirjoihin viennin erityisasiakirjoihin tavaran ennakkotarkastukseen ja sertifiointiin asiakirjojen vahvistamiseen ja laillistamiseen kuljetuksissa huomioitaviin seikkoihin Access2Markets -tietokantaan Brexitin tuomat muutokset asiakirjamääräyksiin…

Lue lisää »

20.4.2022 Kulujen edelleenveloitus arvonlisäverotuksessa

20 huhtikuun @ 09:00 - 11:30
290€ - 386€

Vältä kulujen edelleenveloituksista aiheutuvia epävarmuuksia! Kulujen edelleenveloitus arvonlisäverotuksessa -seminaarissa käydään läpi mm. onko alkuperäisistä kuluista vähennysoikeus, tuleeko edelleenveloituksista suorittaa arvonlisävero, mikä on sovellettava verokanta, miten edelleenveloittajan laskuttama palkkio käsitellään arvonlisäverotuksessa. Oman mausteensa edelleenveloitusten arvonlisäverokäsittelyyn tuo kansainväliset tilanteet, joissa kuluja laskutetaan esimerkiksi ulkomaisilta konserniyhtiöiltä. ASIANTUNTIJA: Asiantuntijana toimii  Joonas Paavolainen KPMG Oy:stä. OHJELMA: 08.55 Yhteyden avaus 09.00  Kulujen edelleenveloitus arvonlisäverotuksessa Milloin on kyse kulujen edelleenveloituksista? Alkuperäisten kulujen vähennysoikeus Edelleenveloitusten arvonlisäverokäsittely Kansainväliset tilanteet Laskumerkintävaatimukset ja alv-raportointi Käsittely kirjanpidossa 11.30 Tilaisuus päättyy AIKA: 9.00-11.30 PAIKKA:…

Lue lisää »

20.4.-19.5.2022 HHJ-kurssi 2022/04 647 ROVANIEMI

20 huhtikuun @ 12:45 - 19 toukokuun @ 19:00
1700€ - 2400€

ke 20.4., ke 27.4., pe 6.5. (to 12.5. ryhmätyö) ja to 19.5.2022 Yrittäjä, yritysjohto, omistajat ja rahoittajat tarvitsevat tuekseen eri alojen kokeneita asiantuntijoita, liiketoimintaosaajia, jotta yritys kykenisi kaupallistamaan tuotteitaan, kasvamaan, uudistumaan ja laajentamaan markkina-alueitaan samalla säilyttäen kannattavuutensa. Myös erilaiset murrokset kuten sukupolvenvaihdokset, omistajamuutokset, kansainvälistyminen, kasvunopeus, markkinahäiriöt ovat helpoimmin hallittavissa, kun yrityksestä löytyy laajalti kokemusta. Hallitustyöskentelyn avulla voidaan parhaiten sitoa yritykseen sen tarvitsemat ulkopuoliset resurssit toimivan johdon tai yrittäjän tueksi. Hyväksytty hallituksen jäsen (HHJ)-kurssi soveltuu hallitustyöskentelyn aktivoimiseen ja kehittämiseen. Se sopii…

Lue lisää »

22.4.2022 Kassavirtalaskelman idea

22 huhtikuun @ 09:05 - 12:15
413€ - 550€

Kassavirta on yrityksen suoriteprosessin peilikuva ja kassavirtalaskenta on kustannustehokas ja tarkka laskentamenetelmä. Sen avulla on saatavissa tarkka kokonaiskuva yrityksen toiminnasta. Rahoituslaskelman ja kassavirtalaskelman rakenne ja erilaisia malleja Rahoituslaskelman ja kirjanpidon välinen yhteys Yrityksen maksuvalmiuden arviointi kassavirtalaskelman avulla vs. taseen tunnuslukujen kautta Kassavirtalaskelman hyödyntäminen yrityksen operatiivisessa johtamisessa Kassavarojen lisääminen tehokkaalla taseen johtamisella Haluatko saada tietoa, miten: voit tehostaa myyntitoimintoja kassavirtalaskelman avulla ohjaat yrityksen resurssitarpeiden suunnittelua kassavirtalaskelman avulla? ASIANTUNTIJA: Toivo Koski on yritystalouden rautainen ammattilainen, hyvin käytännönläheinen ja erittäin innostava kouluttaja. Kauppakamarien koulutusvastaavat valitisivat Toivo…

Lue lisää »

28.4.2022 Ostojen arvonlisäveropäivä – kirjanpitäjän must know

28 huhtikuun @ 09:00 - 12:00
394€ - 525€

Milloin ostolaskusta saa vähentää arvonlisäveron? Mikä toiminta oikeuttaa vähennyksen tekemiseen? Ohjelmassa muun muassa: Vähennysoikeuden yleiset edellytykset Laskun merkitys arvonlisäverotuksessa Milloin ostolaskun pitää sisältää arvonlisäveroa? Vähennysoikeuden yleisperiaatteet Milloin on oikeus tehdä alv-vähennys? Vähennysoikeuden rajoitukset Vähennyskysymysten erityistilanteita Kiinteistöinvestointeja koskevat vähennysoikeussäännöt Vähennykset toimintaa aloitettaessa Ennakkomaksut Oikaisuerät (alennukset, luottotappiot, kaupan purkutilanteet) Viimeaikaista oikeuskäytäntöä vähennysoikeuksista ASIANTUNTIJA:  Jukka Koivumäki, veroasiantuntija Helsingin seudun kauppakamari OHJELMA: 09.00 Vähennysoikeuden yleiset edellytykset Laskun merkitys arvonlisäverotuksessa Milloin ostolaskun pitää sisältää arvonlisäveroa? Vähennysoikeuden yleisperiaatteet Milloin on oikeus tehdä alv-vähennys? Vähennysoikeuden rajoitukset Vähennyskysymysten…

Lue lisää »

29.4.2022 Kamarikahavit – Ajankohtaiskatsaus hybridivaikuttamiseen ja Ukrainan pakolaisten tilanteeseen

29 huhtikuun @ 09:00 - 09:50

Etäaamukahvit ovat kauppakamarin jäsenille tarkoitettuja tilaisuuksia, joiden tarkoitus on mahdollistaa matalankynnyksen verkostoituminen sekä tarjota jäsenistölle tietoa elinkeinoon vaikuttavista ajankohtaisista tekijöistä ja tapahtumista.*   29.4.2022 klo 9.00-9.50  Hybridivaikuttamisen ja Ukrainan pakolaisten ajankohtaistilanne   Venäjän hyökkäys Ukrainaan on näkynyt myös Suomessa mm. hybridivaikuttamisena ja tietoturvaloukkaamisina. Kamarikahveilla käymme läpi mitä hybridivaikuttaminen on ja miten yritykset voivat varautua tietoturvaloukkauksiin. Hybridivaikuttamisesta on kertomassa Cyberturva yksikön johtaja Toni Vartiainen Telia Cygatelta. Kamarikahavien toinen puheenvuoro koskee Ukrainalaisten pakolaisten tilannetta. Mm. millaiset ovat ukrainalaisten osaajien mahdollisuudet työllistyä Lappilaisiin yrityksiin. Aiheesta on kertomassa SPR Lapin piirin va toiminnanjohtaja Veli-Matti…

Lue lisää »

toukokuu 2022

3.-4.5.2022 HHJ-PUHEENJOHTAJA KURSSI – ROVANIEMI

3 toukokuun @ 12:15 - 4 toukokuun @ 14:30
1600€ - 2500€

HHJ-PUHEENJOHTAJAKURSSI NRO 96 ROVANIEMI  Pk-yrityksen hallituksen rooli on kasvanut yhteiskunnassa ja siten myös yhteiskunnan kehittämisessä. Valtionhallinnon ja yksityisen sektorin yksi ajankohtaisista painopistealueista on yrittäjyyden edistäminen sekä pk-yritysten toiminnan kehittäminen ja kasvun tukeminen. Näin luodaan mahdollisuuksia uusien työpaikkojen syntymiselle ja vanhojen säilymiselle. Tässä työssä on pk-yrityksen hallituksella suuri strateginen rooli ja erityisesti sen puheenjohtajalla. Pk-yrityksen hallituksen puheenjohtajakurssilla käsitellään hallituksen johtamista ja ryhmädynamiikkaa. Puheenjohtajan tulisi toimia vastaavasti kuten valmentaja, orkesterinjohtaja tai luotsi. Hänellä tulee olla kyky kehittää hallitusosaamista, niin omaansa kuin hallituksen jäsenten.…

Lue lisää »

4.5.2022 Verottajan vaatimukset matkakustannusten korvaamiselle

4 toukokuun @ 09:00 - 14:00
460€ - 660€

Matkakustannusten korvaaminen ja muut matkustamiseen liittyvät erityissäännökset ovat aina verottajan mielenkiinnon kohteena. Matkakustannuksina pidetään niitä ylimääräisiä menoja, joita työntekijälle aiheutuu työmatkan johdosta. Koulutuksessa kuulet mm.: mistä matkoista korvauksia voidaan verottomasti maksaa miten korvaukset maksetaan, jos on useita toimipisteitä sekä milloin matkasta voi syntyä veronalaista etua. ASIANTUNTIJA: Johtava asiantuntija Sari Wulff, Verohallinto OHJELMA: (8.50 Etäyhteyden avaaminen) 9.00 Matkustamiskustannusten korvaukset matkan erilaiset käsitteet verotuksessa mitä voidaan korvata verovapaasti? milloin matkasta voi syntyä veronalaista etua? Verohallinnon ohjeet työehtosopimusten vaikutus korvausten maksamiseen Erityistilanteita erityisalojen päivittäiset…

Lue lisää »

5.5.2022 klo 10-14 KESTÄVÄÄ KASVUA VASTUULLISESTI – ROVANIEMI

5 toukokuun @ 10:00 - 14:00

Tervetuloa Lapin Yrittäjien ja Lapin kauppakamarin Kestävää kasvua vastuullisesti -seminaariin! Kuinka vihreä siirtymä vaikuttaa yritysten toimintaan? Miten yritys voi kasvaa vastuullisesti, ja sitä kautta kestävästi? Mitä on vastuullinen yritystoiminta tänä päivänä? Tule kuulemaan asiantuntijoiden näkemyksiä vastuullisuudesta ja vihreän siirtymän vaikutuksista yritystoimintaan. Seminaari on avoin kaikille aiheesta kiinnostuneille. Aika: 5.5.2022 klo 10-14 Paikka: Y-North, Aittatie 3 Rovaniemi Ohjelma: 10.00–10:10 Seminaarin avaus – Toimitusjohtajat Pirkka Salo, Lapin Yrittäjät ja Liisa Ansala, Lapin kauppakamari Osio 1: Yhteiskunta ja politiikka 10:15–10:45 Tilannekuva ilmastonmuutoksesta –…

Lue lisää »

11.-12.5.2022 HR-ajokortti®

11 toukokuun - 12 toukokuun
750€ - 950€

HR-ajokortti® antaa hyvän kokonaiskuvan henkilöstöhallinnon tehtäväkentästä. Koulutuksessa saat tuoreinta tietoa työlainsäädännöstä työsuhteen elinkaari huomioiden, ja perehdyt HR:n perustehtäviin ja rooliin liiketoiminnan kumppanina. Ohjelmassa muun muassa: Työsopimuksen tekeminen ja työsuhteen ehdot Poissaolot, työaika Työsuhteen päättäminen Oikeanlaista osaamista ja asennetta onnistuneilla rekrytoinneilla Työhön perehdyttämisen tärkeys Henkilöstön kehittäminen HR:n tehtävät liiketoiminnan kumppanina sekä asiantuntijana erityisesti palkitsemisessa ja henkilöstön käytön suunnittelussa. HR-ajokortti® -koulutuksen hyödyt: Saat hyvän kokonaiskuvan henkilöstöhallinnossa hoidettavasta tehtäväkentästä Saat hyvän käsityksen HR:n perustehtävistä Saat keskeiset tiedot työnlainsäädännöstä. Kenelle: Koulutus on tarkoitettu henkilöstöhallinnon…

Lue lisää »
+ Vie tapahtumat