Ladataan Tapahtumat

Menneet Tapahtumat

Tapahtumat Etsi aja Näkymät navigointi

Koulutus Views Navigation

huhtikuu 2022

28.4.2022 Ostojen arvonlisäveropäivä – kirjanpitäjän must know

28 huhtikuun @ 09:00 - 12:00
394€ - 525€

Milloin ostolaskusta saa vähentää arvonlisäveron? Mikä toiminta oikeuttaa vähennyksen tekemiseen? Ohjelmassa muun muassa: Vähennysoikeuden yleiset edellytykset Laskun merkitys arvonlisäverotuksessa Milloin ostolaskun pitää sisältää arvonlisäveroa? Vähennysoikeuden yleisperiaatteet Milloin on oikeus tehdä alv-vähennys? Vähennysoikeuden rajoitukset Vähennyskysymysten erityistilanteita Kiinteistöinvestointeja koskevat vähennysoikeussäännöt Vähennykset toimintaa aloitettaessa Ennakkomaksut Oikaisuerät (alennukset, luottotappiot, kaupan purkutilanteet) Viimeaikaista oikeuskäytäntöä vähennysoikeuksista ASIANTUNTIJA:  Jukka Koivumäki, veroasiantuntija Helsingin seudun kauppakamari OHJELMA: 09.00 Vähennysoikeuden yleiset edellytykset Laskun merkitys arvonlisäverotuksessa Milloin ostolaskun pitää sisältää arvonlisäveroa? Vähennysoikeuden yleisperiaatteet Milloin on oikeus tehdä alv-vähennys? Vähennysoikeuden rajoitukset Vähennyskysymysten…

Lue lisää »

29.4.2022 Kamarikahavit – Ajankohtaiskatsaus hybridivaikuttamiseen ja Ukrainan pakolaisten tilanteeseen

29 huhtikuun @ 09:00 - 09:50

Etäaamukahvit ovat kauppakamarin jäsenille tarkoitettuja tilaisuuksia, joiden tarkoitus on mahdollistaa matalankynnyksen verkostoituminen sekä tarjota jäsenistölle tietoa elinkeinoon vaikuttavista ajankohtaisista tekijöistä ja tapahtumista.*   29.4.2022 klo 9.00-9.50  Hybridivaikuttamisen ja Ukrainan pakolaisten ajankohtaistilanne   Venäjän hyökkäys Ukrainaan on näkynyt myös Suomessa mm. hybridivaikuttamisena ja tietoturvaloukkaamisina. Kamarikahveilla käymme läpi mitä hybridivaikuttaminen on ja miten yritykset voivat varautua tietoturvaloukkauksiin. Hybridivaikuttamisesta on kertomassa Cyberturva yksikön johtaja Toni Vartiainen Telia Cygatelta. Kamarikahavien toinen puheenvuoro koskee Ukrainalaisten pakolaisten tilannetta. Mm. millaiset ovat ukrainalaisten osaajien mahdollisuudet työllistyä Lappilaisiin yrityksiin. Aiheesta on kertomassa SPR Lapin piirin va toiminnanjohtaja Veli-Matti…

Lue lisää »

toukokuu 2022

3.-4.5.2022 HHJ-PUHEENJOHTAJA KURSSI – ROVANIEMI

3 toukokuun @ 12:15 - 4 toukokuun @ 14:30
1600€ - 2500€

HHJ-PUHEENJOHTAJAKURSSI NRO 96 ROVANIEMI  Pk-yrityksen hallituksen rooli on kasvanut yhteiskunnassa ja siten myös yhteiskunnan kehittämisessä. Valtionhallinnon ja yksityisen sektorin yksi ajankohtaisista painopistealueista on yrittäjyyden edistäminen sekä pk-yritysten toiminnan kehittäminen ja kasvun tukeminen. Näin luodaan mahdollisuuksia uusien työpaikkojen syntymiselle ja vanhojen säilymiselle. Tässä työssä on pk-yrityksen hallituksella suuri strateginen rooli ja erityisesti sen puheenjohtajalla. Pk-yrityksen hallituksen puheenjohtajakurssilla käsitellään hallituksen johtamista ja ryhmädynamiikkaa. Puheenjohtajan tulisi toimia vastaavasti kuten valmentaja, orkesterinjohtaja tai luotsi. Hänellä tulee olla kyky kehittää hallitusosaamista, niin omaansa kuin hallituksen jäsenten.…

Lue lisää »

4.5.2022 Verottajan vaatimukset matkakustannusten korvaamiselle

4 toukokuun @ 09:00 - 14:00
460€ - 660€

Matkakustannusten korvaaminen ja muut matkustamiseen liittyvät erityissäännökset ovat aina verottajan mielenkiinnon kohteena. Matkakustannuksina pidetään niitä ylimääräisiä menoja, joita työntekijälle aiheutuu työmatkan johdosta. Koulutuksessa kuulet mm.: mistä matkoista korvauksia voidaan verottomasti maksaa miten korvaukset maksetaan, jos on useita toimipisteitä sekä milloin matkasta voi syntyä veronalaista etua. ASIANTUNTIJA: Johtava asiantuntija Sari Wulff, Verohallinto OHJELMA: (8.50 Etäyhteyden avaaminen) 9.00 Matkustamiskustannusten korvaukset matkan erilaiset käsitteet verotuksessa mitä voidaan korvata verovapaasti? milloin matkasta voi syntyä veronalaista etua? Verohallinnon ohjeet työehtosopimusten vaikutus korvausten maksamiseen Erityistilanteita erityisalojen päivittäiset…

Lue lisää »

5.5.2022 klo 10-14 KESTÄVÄÄ KASVUA VASTUULLISESTI – ROVANIEMI

5 toukokuun @ 10:00 - 14:00

Tervetuloa Lapin Yrittäjien ja Lapin kauppakamarin Kestävää kasvua vastuullisesti -seminaariin! Kuinka vihreä siirtymä vaikuttaa yritysten toimintaan? Miten yritys voi kasvaa vastuullisesti, ja sitä kautta kestävästi? Mitä on vastuullinen yritystoiminta tänä päivänä? Tule kuulemaan asiantuntijoiden näkemyksiä vastuullisuudesta ja vihreän siirtymän vaikutuksista yritystoimintaan. Seminaari on avoin kaikille aiheesta kiinnostuneille. Aika: 5.5.2022 klo 10-14 Paikka: Y-North, Aittatie 3 Rovaniemi Ohjelma: 10.00–10:10 Seminaarin avaus – Toimitusjohtajat Pirkka Salo, Lapin Yrittäjät ja Liisa Ansala, Lapin kauppakamari Osio 1: Yhteiskunta ja politiikka 10:15–10:45 Tilannekuva ilmastonmuutoksesta –…

Lue lisää »

11.-12.5.2022 HR-ajokortti®

11 toukokuun - 12 toukokuun
750€ - 950€

HR-ajokortti® antaa hyvän kokonaiskuvan henkilöstöhallinnon tehtäväkentästä. Koulutuksessa saat tuoreinta tietoa työlainsäädännöstä työsuhteen elinkaari huomioiden, ja perehdyt HR:n perustehtäviin ja rooliin liiketoiminnan kumppanina. Ohjelmassa muun muassa: Työsopimuksen tekeminen ja työsuhteen ehdot Poissaolot, työaika Työsuhteen päättäminen Oikeanlaista osaamista ja asennetta onnistuneilla rekrytoinneilla Työhön perehdyttämisen tärkeys Henkilöstön kehittäminen HR:n tehtävät liiketoiminnan kumppanina sekä asiantuntijana erityisesti palkitsemisessa ja henkilöstön käytön suunnittelussa. HR-ajokortti® -koulutuksen hyödyt: Saat hyvän kokonaiskuvan henkilöstöhallinnossa hoidettavasta tehtäväkentästä Saat hyvän käsityksen HR:n perustehtävistä Saat keskeiset tiedot työnlainsäädännöstä. Kenelle: Koulutus on tarkoitettu henkilöstöhallinnon…

Lue lisää »

18.5.2022 Elinkeinoelämän foorumi 2022 – elinkeinoelämän muuttuvat suhdanteet ja toimintakenttä – TORNIO

18 toukokuun @ 16:00 - 18:00

15:00-16:00 LAPIN KAUPPAKAMARIN SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN KEVÄTKOKOUS 16-17:30 ELINKEINOELÄMÄN FOORUMI - Elinkeinoelämän muuttuvat suhdanteet ja toimintakenttä Tilaisuuden avaus Liisa Ansala Lapin Kauppakamari "Yritysten suhdannenäkymät ja sodan vaikutukset - miltä näyttää vuosi ennen vaaleja” Sami Pakarinen Elinkeinoelämän keskusliitto EK “Kansainvälinen toimintaympäristö ja sen haasteet” Jari Vilén Ulkoministeriö 17:30-18:00 KEVÄTSKUMPAT - VERKOSTOITUMISTILAISUUS Ilmoittautumiset pyydetään viimeistään pe 13.5.2022 mennessä ILMOITTAUDU TÄSTÄ tai sähköpostitse lapinkauppakamari@chamber.fi. Ilmoittautumisen yhteydessä pyydetään ilmoittamaan tilaisuudet, joihin ilmoittaudut. Tervetuloa!  Lisätietoja: Tiina Ronkainen Palvelupäällikkö Lapin kauppakamari p. 040 181 77 17 e-mail. tiina.ronkainen(at)chamber.fi

Lue lisää »

19.5.2022 Palkanlaskennan vaativat tilanteet

19 toukokuun @ 09:00 - 15:30
490€ - 690€

Koulutuksessa perehdytään palkanlaskennan haastaviin tilanteisiin ja erityiskysymyksiin esimerkkien avulla. Ohjelmassa: Sairausajan palkka Osa-aikaiset työsuhteet Poikkeukselliset työsuhteen päättymistilanteet Vuosiloma ja -palkat erilaissa tilanteissa Palkanmaksu työnteon estyessä Koulutuksen hyödyt: opit, miten palkka määräytyy, jos työntekijällä on useampi eri poissaolosyy päällekkäin tiedät, milloin osa-oikainen työsopimus voidaan tehdä ja millä tavalla erilaisia työsuhteen etut määräytyvät tiedät, miten sairausajan palkka lasketaan sairauden uusiutumistilanteissa opit, miten lomapalkka ja – korvaus ansaitaan ja annetaan työsuhteen muutostilanteissa Kenelle: Koulutus on hyödyllinen palkanlaskijoille, kirjanpitäjille, taloushallinnosta vastaaville sekä henkilöstö-ja työsuhdeasiantuntijoille.…

Lue lisää »

20.5.2022 Hyvin suunniteltu budjetti

20 toukokuun @ 09:05 - 12:15
413€ - 550€

Budjetointi voidaan laatia eri tarkoituksia varten eri aikajänteille ja eri tarkkuudella. Budjetointi ei ole ainoastaan tulevaisuuden ennustamista ja numeroiden pyöritystä vaan voi toimia esimerkiksi henkilöstön motivointi- ja sitouttamiskeinona. Koulutuksen punainen lanka on, että budjetointi on ennen kaikkea käytännön operatiivisten toimintojen suunnittelua ja palasiin purkamista eikä hihasta ravisteltujen kasvukertoimella varustettujen matemaattisten kaavojen käyttöä. Valmennus soveltuu niin taloushallinnon parissa työskenteleville kuin toimitusjohtajille ja budjettivastuussa oleville johtoryhmien jäsenille. ASIANTUNTIJA: Toivo Koski on yritystalouden rautainen ammattilainen, hyvin käytännönläheinen ja erittäin innostava kouluttaja. Kauppakamarien koulutusvastaavat valitisivat Toivo (Topi) Kosken…

Lue lisää »

24.5.2022 Kansainvälisen arvonlisäverotuksen ajankohtaiskatsaus

24 toukokuun @ 09:00 - 12:00
394€ - 525€

Tunnetko kansainvälisen tavara- ja palvelukaupan arvonlisäverotusta koskevat haasteet? Kansainvälisen arvonlisäverotuksen ajankohtaiskatsauksessa käsitellään kansainvälisen arvonlisäverotuksen uudistuksia ja erityiskysymyksiä käytännönläheisesti. Koulutuksen jälkeen ymmärrät muun muassa EU-tavarakaupan perussäännöt ja ongelmatilanteet. ASIANTUNTIJA: Kouluttajana Tax Manager Joonas Paavolainen KPMG Oy:stä. OHJELMA: 09.00 Kansainvälinen tavarakauppa Yhteisömyynnit ja –hankinnat Viennit ja tuonnit Tavaroiden myynti asennettuna Tavaroiden ketjukauppa  Kolmikantakaupan erityissäännökset Muut ketjukaupan tilanteet Kansainvälinen palvelukauppa  Palvelun luonteen selvittäminen Myyntimaan määräytyminen Alihankkijan palvelusuoritukset Kansainvälinen kauppa ja kirjanpito  Laskumerkintävaatimukset Käännetty verovelvollisuus Arvonlisäveron raportointi ja virheellistä raportointia koskevat sanktiot Ulkomaalaispalautusmenettely 12.00 Tilaisuus päättyy tauko 10.15 AIKA:…

Lue lisää »
+ Vie tapahtumat