Ladataan Tapahtumat

Menneet Tapahtumat

Tapahtumat Etsi aja Näkymät navigointi

Koulutus Views Navigation

joulukuu 2021

10.12.2021 Tervetuloa elinkeinoelämän pyöreään pöytään – ROVANIEMI

10.12.2021 @ 09:00 - 12:00

Lapin kauppakamari on käynnistänyt työn, joka tähtää yhtenäistämään Lapin elinkeinoelämän viestejä. Näin pyritään tukemaan elinkeinoelämän kestävää kasvua jatkossa.  Lapin kauppakamarin muutama vuosi sitten teettämän selvityksen mukaan päättäjät ja vaikuttajat Suomessa pitävät Lappia mahdollisuuksien ja ristiriitojen alueena. Lapin rooli taloudessa nähdään kasvavana ja yleisesti Lapin asiat kiinnostavat ja niitä halutaan kuulla. Selvityksessä todettiin myös, että viesteissä näkyy eri toimijoiden ja toimialojen väliset näkemyserot, ja viestien epäyhtenäisyys on myös osin heikentänyt viestien läpimenoa ja vaikuttavuutta.     Aika:           10.12.2021 klo 9-12, tilaisuuden jälkeen Lapin kauppakamarin tarjoama yhteinen lounas, jonka yhteydessä on mahdollisuus verkostoitua muiden osallistujien kanssa.…

Lue lisää »

TI 14.12.2021 Power BI – raporttien tehokäyttö: koulutus raporttien lukijoille

14.12.2021 @ 08:00 - 17:00
180€ - 280€

Onko organisaatiossasi otettu tai ottamassa käyttöön Power BI raportointi, mutta et ole varma miten raportteja tulisi käyttää? Ei hätää, tämän koulutuksen jälkeen osaat käyttää raportteja sekä selaimella että älypuhelimella, luoda omia koontinäyttöjä ja hälytyksiä sekä löytää uutta tietoa datasta älykkäiden työkalujen avulla! Koulutuksessa käydään läpi seuraavat asiat: Johdanto Power BI Service Kirjautuminen Navigaatio Valikot ​​​Raporttien käyttäminen selaimella Raportin avaaminen Raportin selailu Raportin avaaminen koko näytölle Raportin tulostaminen / lataaminen Tietojen suodattaminen Tietojen näyttäminen Tietojen korostaminen Kuvaajan järjestäminen Kuvaajan suurentaminen koko…

Lue lisää »

TI 14.12.2021 Tilinpäätös, veroilmoitus ja verotuksen toimittaminen

14.12.2021 @ 08:45 - 16:00
495€ - 695€

ulojen, menojen, varallisuuden ja tulolähteiden käsittelyn erot kirjanpidossa ja verotuksessa ovat joissakin tapauksissa merkittäviä. Jo kirjanpitoa tehtäessä on otettava huomioon tilinpäätökseen ja verotukseen vaikuttavat asiat. Tilinpäätöksen valmistuttua käymme läpi osakeyhtiön verotettavan tulon laskemista ja veroilmoituksen täyttämisen ongelmakohtia. Veroilmoitusta käydään läpi todellisten lukujen kanssa esimerkkiyritystä käyttäen. Verotusmenettelyä seuraamme verotuksen päättymiseen saakka. Myös mahdolliset muutoksenhaut ja verotuksen oikaisut käydään läpi. ASIANTUNTIJAT Kirjanpidon asiantuntija Teija Kerbs, Helsingin seudun kauppakamari Veroasiantuntija Jukka Koivumäki, Helsingin seudun kauppakamari OHJELMA 9.00 Käytännön kirjanpidossa huomioitavat verosäännökset vähennyskelvottomat ja…

Lue lisää »

TO 16.12.2021 Tilinpäätöksen tulkinta ja tunnuslukuanalyysi

16.12.2021 @ 09:15 - 16:00
550€ - 750€

Haluatko oppia ymmärtämään organisaatiosi tai kilpailijasi taloudellisia vahvuuksia ja heikkouksia? Helsingin seudun kauppakamarin valmennuksen jälkeen löydät tilinpäätöksestä ja muista taloushallintotiedoista sen olennaisen ja osaat viestittää niistä muille organisaatiossa. Valmennuksen aikana saat tarvittavat työkalut tilinpäätöksen ja siitä johdettavien tunnuslukujen tulkitsemiseen. Päivän aikana sisäistät myös, miten taloushallinto voi tukea yrityksen kehittymistä. Valmennuksen jälkeen: Osaat lukea tilinpäätöstä ja hallitset tilinpäätöksen laatimisen perusteet. Osaat laatia tunnuslukuihin perustuvia analyysejä päätöksenteon tueksi. Ymmärrät numeroiden ja liiketoiminnan välisen yhteyden. ASIANTUNTIJA KTT, DI Toivo Koski, Oy In-Hand Finland…

Lue lisää »

PE 17.12. LAPIN KAUPPAKAMARIN VIHREÄN SIIRTYMÄN ETÄAAMUKAHVIT

17.12.2021 @ 09:00 - 10:00

TERVETULOA LAPIN KAUPPAKAMARIN JÄSENTEN ETÄAAMUKAHVEILLE Etäaamukahvit ovat kauppakamarin jäsenille tarkoitettuja tilaisuuksia, joiden tarkoitus on mahdollistaa matalankynnyksen verkostoituminen sekä tarjota jäsenistölle tietoa elinkeinoon vaikuttavista ajankohtaisista tekijöistä ja tapahtumista.  ********************************************************************************************************************************* Ensimmäisen etäaamukahvi tilaisuuden teemana on VIHREÄ SIIRTYMÄ Tule kuuntelemaan ja keskustelemaan EU:n valmiuspaketista (Fit For 55) yhdessä Lapin kauppakamarin toimitusjohtajan Liisa Ansalan, Keskuskauppakamarin johtavan liikenneasiantuntijan Päivi Woodin sekä kansanedustaja Heikki Auton (kok.) kanssa. Etäaamukahvin aikana kuulet esittelyn EU:n valmiuspaketista (Fit For 55). Mikä on EU:n valmiuspaketti Fit for 55? Ja miten valmiuspaketin oletetaan vaikuttavan…

Lue lisää »

tammikuu 2022

18.1.2022 HHJ Hallituksen työkalut asiakasarvon johtamiseen

18 tammikuun @ 09:00 - 16:00
480€ - 795€

Pystyykö yrityksesi mittaamaan omaa kilpailuetuaan? Seuraatteko kilpailuedun kehittymistä kassavirran, kannattavuuden ja kasvun ohella? Asiakkaat päättävät yrityksen kilpailuedun, ja asiakkaiden valinnoilla on suora yhteys yrityksen kasvuun, kannattavuuteen ja kassavirtaan. Valtaosalla suomalaisten yritysten hallituksista ei oman arvionsa mukaan ole hyvää käsitystä asiakkaiden tulevaisuuden tavoitteista. Suurin osa yrityksistä ei myöskään mittaa ja seuraa esimerkiksi asiakkuuden elinkaaren arvoa. Asiakasarvon teemakoulutus luo ymmärryksen asiakasarvon johtamiseen sekä antaa työkalut hallitukselle kehittää strategista kilpailuetua ja kääntää luomansa asiakasarvo kassavirraksi. Koulutuksen jälkeen: Osallistuja ymmärtää asiakasarvon suhteen yrityksen kilpailuetuun,…

Lue lisää »

19.1.2022 Tuloslaskelman hyödyntäminen yrityksen johtamisessa

19 tammikuun @ 09:15 - 12:15
413€ - 550€

Koulutuspäivän tavoitteena on antaa valmiudet taloushallinnon kehittämistyöhön sekä entistä laajemman ja vastuullisemman tehtäväkentän hoitamiseen. Koulutuksen jälkeen Osaat tulkita ja viestiä taloudellisista seikoista sidosryhmille sekä poimia olennaiset tiedot päätöksenteon tueksi. Laajennat näkökulmaasi perinteisen laskentatiedon ulkopuolelle. Kehityt johdon strategiseksi kumppaniksi. ASIANTUNTIJA: Toivo Koski on yritystalouden rautainen ammattilainen, hyvin käytännönläheinen ja erittäin innostava kouluttaja. Kauppakamarien koulutusvastaavat valitisivat Toivo (Topi) Kosken Kauppakamarin Vuoden 2015 Kouluttajaksi. Koski kouluttaa yritysjohtoa ja asiantuntijoita mm. strategisesta talousjohtamisesta ja taloudellisten riskien hallinnasta. Toivo Kosken koulutuksissa yhdistyy oivallisesti huikea käytännön kokemus ja vahva teoriaosaaminen.…

Lue lisää »

20.1.2022 Työsopimus ja kilpailukieltosopimukset

20 tammikuun @ 09:00 - 12:00
420€ - 620€

Työsopimus on syytä laatia huolellisesti, sillä sopimuksessa sovitut ehdot rajoittavat työnantajan työnjohto-oikeutta. Koulutuksessa perehdytään työsopimuksen tekemiseen, sen keskeisiin ehtoihin ja niistä sopimiseen käytännössä. Lisäksi tarkastellaan erityisesti kilpailukiellosta sopimista; kilpailukieltosopimusta koskevat työsopimuslain 3 luvun 5 §:n muutokset tulivat voimaan 1.1.2022. Koulutus on hyödyllinen esimiehille ja muille työnantajan edustajille, jotka laativat työssään työsopimuksia. ASIANTUNTIJA:  Lakimies Reetta Riihimäki, Helsingin seudun kauppakamari OHJELMA: 8.50 Etäyhteyden avaaminen 9.00 Yleistä Työsopimuksen tekeminen käytännössä työsopimuksen muoto selvitys työnteon keskeisistä ehdoista Työsopimuksen kesto  määräaikainen vai toistaiseksi voimassa oleva…

Lue lisää »

25.1.2022 Uusi yhteistoimintalaki käytännönläheisesti

25 tammikuun @ 09:00 - 12:00
420€ - 620€

Uusi yhteistoimintalaki on tullut voimaan 1.1.2022. Uudella yhteistoimintalailla pyritään parantamaan työpaikkojen yhteistoimintaa. Keskeisin muutos on se, että työnantajan on jatkossa käytävä säännöllistä vuoropuhelua henkilöstön edustajan kanssa, ja nykyinen henkilöstö- ja koulutussuunnitelma korvataan työyhteisön kehittämissuunnitelmalla. Myös työvoiman vähentämisneuvotteluihin on tullut pieniä muutoksia ASIANTUNTIJA: Kirsi Parnila Helsingin seudun kauppakamarista. OHJELMA: 8.50 Etäyhteyden avaaminen 9.00 Jatkuva vuoropuhelu ja tietojen antaminen Kenen kanssa Mistä asioista Kuinka usein Mitä tietoja annetaan ja kuinka usein Työyhteisön kehittämissuunnitelma Suunnitelmaan kirjattavat asiat Muuta huomioitavaa Muutosneuvottelut Henkilöstövaikutuksista neuvotteleminen Työvoiman…

Lue lisää »

26.1.2022 Taseen hyödyntäminen yrityksen johtamisessa

26 tammikuun @ 09:00 - 12:30
413€ - 550€

Koulutuspäivän tavoitteena on antaa valmiudet taloushallinnon kehittämistyöhön sekä entistä laajemman ja vastuullisemman tehtäväkentän hoitamiseen Koulutuksen jälkeen - osaat tulkita ja viestiä taloudellisista seikoista sidosryhmille sekä poimia olennaiset tiedot päätöksenteon tueksi - laajennat näkökulmaasi perinteisen laskentatiedon ulkopuolelle - kehityt johdon strategiseksi kumppaniksi. Kouluttaja Toivo Koski on yritystalouden rautainen ammattilainen, hyvin käytännönläheinen ja erittäin innostava kouluttaja.  Toivon koulutuksissa yhdistyy oivallisesti huikea käytännön kokemus ja vahva teoriaosaaminen. ASIANTUNTIJA: Toivo Koski on yritystalouden rautainen ammattilainen, hyvin käytännönläheinen ja erittäin innostava kouluttaja. Kauppakamarien koulutusvastaavat valitisivat Toivo (Topi) Kosken Kauppakamarin…

Lue lisää »
+ Vie tapahtumat