Ladataan Tapahtumat

Menneet Tapahtumat › Työsuhde

Tapahtumat Etsi aja Näkymät navigointi

Koulutus Views Navigation

lokakuu 2021

TO 28.10.2021 Työ vähenee – lomauttaminen ja irtisanominen

28.10.2021 @ 12:20 - 15:30
390€ - 490€

Millä edellytyksin työntekijöitä voi lomauttaa? Mikä on irtisanomisjärjestys, kun irtisanottavia on useampia?  Miten muun työn tarjoamisvelvollisuus ja takaisinottovelvollisuus eroavat toisistaan? Tässä puolen päivän koulutuksessa kuulet vastaukset muun muassa edellä esitettyihin kysymyksiin. Koulutuksessa perehdytään keskeiseen lainsäädäntöön ja työnantajan velvoitteisiin liittyen tuotannollisista ja taloudellista syistä tapahtuvaan työvoiman vähentämiseen. Koulutuksessa käydään läpi lomautus- ja irtisanomisperusteet, sekä yhteistoimintalain asettamat velvoitteet. Koulutuksen hyödyt: tiedät, millä edellytyksin työntekijöitä voi lomauttaa tiedät, irtisanomisjärjestyksen tilanteissa, kun irtisanottavia on useampia tiedät, miten muun työn tarjoamisvelvollisuus ja takaisinottovelvollisuus eroavat toisistaan…

Lue lisää »

marraskuu 2021

TI 9.11.2021 Tehokoulutus: Työntekijöiden kilpailukieltosopimukset ja tulevat lakimuutokset

9.11.2021 @ 08:50 - 10:15
220€ - 320€

Kilpailukieltosopimuksia koskevaan lainsäädäntöön on tulossa työnantajan korvausvelvollisuutta koskevia muutoksia. Lakiuudistus tulee voimaan 1.1.2022. Tehokoulutuksessa kuulet, milloin kilpailukieltosopimuksen voi tehdä ja millaisin ehdoin millaisia muutoksia lakiin on ehdotettu mitä on muutoksen taustalla. ASIANTUNTIJA Lakimies Kati Mattinen, Helsingin seudun kauppakamari OHJELMA 8. 50 Yhteyden avaaminen 9.00 Työntekijöiden kilpailukieltosopimukset ja tulevat lakimuutokset Kilpailukieltosopimusten ehdot ja edellytykset Lakimuutosten taustaa Ehdotettu korvaus kilpailunrajoitusajalta 10.15 Tilaisuus päättyy AIKA 9.11. klo 8.50–10.15 Ilmoittaudu viimeistään 8.11.2021 PAIKKA oma tietokone JÄSENETUHINTA 220,00 € (+alv 24 %, 52,80 €) HINTA 320,00 €…

Lue lisää »

tammikuu 2022

20.1.2022 Työsopimus ja kilpailukieltosopimukset

20 tammikuun @ 09:00 - 12:00
420€ - 620€

Työsopimus on syytä laatia huolellisesti, sillä sopimuksessa sovitut ehdot rajoittavat työnantajan työnjohto-oikeutta. Koulutuksessa perehdytään työsopimuksen tekemiseen, sen keskeisiin ehtoihin ja niistä sopimiseen käytännössä. Lisäksi tarkastellaan erityisesti kilpailukiellosta sopimista; kilpailukieltosopimusta koskevat työsopimuslain 3 luvun 5 §:n muutokset tulivat voimaan 1.1.2022. Koulutus on hyödyllinen esimiehille ja muille työnantajan edustajille, jotka laativat työssään työsopimuksia. ASIANTUNTIJA:  Lakimies Reetta Riihimäki, Helsingin seudun kauppakamari OHJELMA: 8.50 Etäyhteyden avaaminen 9.00 Yleistä Työsopimuksen tekeminen käytännössä työsopimuksen muoto selvitys työnteon keskeisistä ehdoista Työsopimuksen kesto  määräaikainen vai toistaiseksi voimassa oleva…

Lue lisää »

25.1.2022 Uusi yhteistoimintalaki käytännönläheisesti

25 tammikuun @ 09:00 - 12:00
420€ - 620€

Uusi yhteistoimintalaki on tullut voimaan 1.1.2022. Uudella yhteistoimintalailla pyritään parantamaan työpaikkojen yhteistoimintaa. Keskeisin muutos on se, että työnantajan on jatkossa käytävä säännöllistä vuoropuhelua henkilöstön edustajan kanssa, ja nykyinen henkilöstö- ja koulutussuunnitelma korvataan työyhteisön kehittämissuunnitelmalla. Myös työvoiman vähentämisneuvotteluihin on tullut pieniä muutoksia ASIANTUNTIJA: Kirsi Parnila Helsingin seudun kauppakamarista. OHJELMA: 8.50 Etäyhteyden avaaminen 9.00 Jatkuva vuoropuhelu ja tietojen antaminen Kenen kanssa Mistä asioista Kuinka usein Mitä tietoja annetaan ja kuinka usein Työyhteisön kehittämissuunnitelma Suunnitelmaan kirjattavat asiat Muuta huomioitavaa Muutosneuvottelut Henkilöstövaikutuksista neuvotteleminen Työvoiman…

Lue lisää »

helmikuu 2022

3.2.2022 Hybridityö työlainsäädännön, verotuksen ja sosiaaliturvan näkökulmasta

3 helmikuun @ 09:00 - 12:30
390€ - 490€

Etätyöskentely asettaa työnantajalle uusia haasteita. Työnantajan velvollisuudet ovat voimassa silloinkin, kun työpiste sijaitsee työntekijän kotona tai työtä tehdään kenties kokonaan eri maasta. Suomen rajojen ulkopuolella työskentely haastaa myös tarkastamaan verotukseen ja sosiaaliturvaan liittyvät asiat. Myös Suomen sisällä eri toimipaikoissa työskentelyssä on asioita, jotka työnantajan on hyvä ottaa huomioon. Koulutuksessa saat vastauksia mm. näihin kysymyksiin: Mitä työnantajan kannattaa ottaa huomioon, jos työntekijä haluaa tehdä oma-aloitteisesti etätöitä ulkomailta? Missä tilanteissa kannattaa tehdä erillinen etätyösopimus? Mitä työturvallisuuteen liittyvä seikkoja pitää ottaa huomioon etätyöskentelyssä? Miten…

Lue lisää »

8.–9.2.2022 Työsuhteen ajokortti®

8 helmikuun - 9 helmikuun
750€ - 950€

Kertaa tai opiskele keskeinen työsuhteisiin vaikuttava lainsäädäntö Helsingin seudun kauppakamarin työsuhdeasioista vastaavien lakimiesten Kati Mattisen ja Kirsi Parnilan johdolla. Koulutuksessa perehdytään työsuhteen elinkaaren eri vaiheisiin alkaen työsuhteen ehtojen määräytymisestä työsuhteen päättämiseen asti. Päivien jälkeen osaat soveltaa työlainsäädäntöä käytännön tasolla. Ohjelmassa muun muassa: työsuhteen ehtojen määräytyminen tasapuolinen kohtelu ja syrjinnän kiellot rekrytointi henkilötietojen käsittely työajan käsitteet perhevapaat, vuorotteluvapaa ja muut vapaat sairauspoissaolot ja vuosiloma työsuhteen päättämiseen liittyvät menetelmät. OHJELMA: 1.päivä 8.50 Etäyhteyden avaaminen 9.00 Työsopimuksen tekeminen ja työsuhteen ehdot työnantajan ja…

Lue lisää »

15.2.2022 Työpaikan keskeiset henkilöstösuunnitelmat

15 helmikuun @ 09:00 - 12:00
410€ - 610€

Koulutuksessa käydään läpi työnantajaa koskevat keskeiset henkilöstösuunnitelmat ja esitellään eri laeista löytyvät velvoitteet selkeästi ja käytännönläheisesti. Koulutuksen jälkeen tiedät millaisia henkilöstöön liittyviä suunnitelmia työpaikalla tulee laatia ja tunnet sisältövaatimuksien suunnitelmat. Tavoitteena on, että saat työpaikallesi vietäväksi työkaluja suunnitelmien käytännön toteutukseen. Työpaikan keskeiset henkilöstösuunnitelmat -koulutuksen aiheina: tasa-arvosuunnitelma yhdenvertaisuussuunnitelma työyhteisön kehittämissuunnitelma sähköisen työskentelyn pelisäännöt. ASIANTUNTIJA: Asiantuntijana lakimies Kati Mattinen Helsingin seudun kauppakamarista. OHJELMA: 8.50 Etäyhteyden avaaminen 9.00 Työpaikan keskeiset henkilöstösuunnitelmat tasa-arvosuunnitelma yhdenvertaisuussuunnitelma työyhteisön kehittämissuunnitelma sähköisen työskentelyn pelisäännöt 12.00 Tilaisuus päättyy AIKA: 9.00-12.00 PAIKKA:…

Lue lisää »

17.2.2022 Vuosilomapalkkojen laskennan erikoistilanteet

17 helmikuun @ 09:00 - 12:00
420€ - 520€

Kun vuosiloman ansaintaan ja palkanmaksuun tulee poikkeamia esim. sairastumisen, perhevapaiden, lomautuksen tai työajan muutoksen vuoksi, tarvitaan palkkahallinnossa syvempää tietämystä vuosilomalain soveltamisesta. Päivitä tietosi vuosilomalaista ja varmista osaamisesi! Ohjelmassa: Vuosiloman ansaintaan liittyvät erityistilanteet Lomapalkat erilaisissa muutostilanteissa Loman antamiseen liittyvät erityistilanteet Sopimismahdollisuudet ja rajat loma-asioissa Lomarahan vaihtaminen vapaaksi ASIANTUNTIJA: Lakimies Kirsi Parnila, Helsingin seudun kauppakamari OHJELMA: 8.50 Etäyhteyden avaaminen 9.00 Vuosiloman ansaintaan liittyvät erityistilanteet Vuosilomaa täydentävät lisäpäivät Peräkkäiset määräaikaiset työsuhteet Vaihteleva työaika ja loman ansainta Vuosilomapalkat liikkeen luovutustilanteessa Lomapalkat erilaisissa muutostilanteissa Työajan muutoksen…

Lue lisää »

maaliskuu 2022

1.3.2022 Osakassopimus

1 maaliskuun @ 12:00 - 15:30
410€ - 546€

Ota osakassopimuksiin liittyvät asiat haltuun tehokkaan seminaarin avulla. Koulutuksessa tarkastellaan osakassopimuksiin liittyviä asioita erityisesti pienten ja keskisuurten yhtiöiden näkökulmasta. Koulutuksessa kuulet mm. mikä on osakassopimus ja millainen on sen keskeinen sisältö mitä tulee huomioida osakassopimusta laadittaessa ja millainen elinkaari sillä on millaisia vaikutuksia sopimuksella on osakkaisiin, yhtiöön ja sen hallintaan miten välttää sopimukseen liittyvät erimielisyydet ja onnistua niiden ratkaisemissa? ASIANTUNTIJA: Asianajaja, osakas Antti Hannula Asianajotoimisto Nordia Oy:stä. Antilla pitkä kokemus osakassopimuksista, sillä hän on toiminut melkein kymmenen vuotta pääomasijoittajana, vuosia liikejuristina…

Lue lisää »

3.3.2022 Suuri Työsuhdepäivä

3 maaliskuun @ 09:00 - 15:30
490€ - 690€

Kauppakamarin Suuressa Työsuhdepäivässä kuulet työsuhdeasioista viimeaikaisen ja tulevan työlainsäädännön sekä oikeuskäytännön valossa. Kevään 2022 Työsuhdepäivässä käsittelyssä ovat muun muassa yhteistoimintalain muutokset, kilpailukieltosopimukset, perhevapaauudistus sekä vastauksia neuvontapalvelulle usein esitettyihin kysymyksiin. Ohjelmassa mm.: Kilpailukieltosopimusten rajoitusajan korvaukset Yhteistoimintalain muutokset Muita mahdollisia lainmuutoshankkeita Tuoretta oikeuskäytäntöä Perhevapaat ja perhevapaauudistus Työsuhdeneuvonnan usein kysyttyjä kysymyksiä liittyen mm. vuosilomaan,  työaikaan ja työsopimuksen päättämiseen. ASIANTUNTIJA: Lakimies Kirsi Parnila, Helsingin seudun kauppakamari Lakimies Kati Mattinen, Helsingin seudun kauppakamari Lakimies Reetta Riihimäki, Helsingin seudun kauppakamari OHJELMA: 9.00-11.30 Ajankohtaista työlainsäädännöstä ja oikeustapauksia Kilpailukieltosopimusten rajoitusajan korvaukset vinkit…

Lue lisää »
+ Vie tapahtumat