Ladataan Tapahtumat

Menneet Tapahtumat › Työsuhde

Tapahtumat Etsi aja Näkymät navigointi

Koulutus Views Navigation

maaliskuu 2022

17.-18.3.2022 Palkanlaskennan ajokortti® – osa 2

17 maaliskuun - 18 maaliskuun
750€ - 950€

Kaksipäiväisessä palkanlaskennan syventävässä koulutuksessa perehdytään palkanlaskennan erilaisiin tilanteisiin. Palkanlaskennan ajokortti® osa 2 -koulutuksessa saat tietoa mm. veronalaisista ja verovapaista henkilökuntaeduista, kansainvälisistä tilanteista palkanlaskennassa, luontoiseduista palkanlaskennassa ja työsuhteen päättymisen yhteydessä maksettavista korvauksista. Asioita käsitellään käytännönläheisesti useiden esimerkkien ja harjoitusten avulla. Palkanlaskennan ajokortti® osa 2 - koulutuksessa kuulet, millä perusteilla työsuhde voidaan päättää ja miten irtisanomisajan palkka maksetaan kuulet, miten lomautusajan palkka lasketaan kuulet, miten sairausajalta maksetaan palkkaa opit, miten perhevapaiden aikana palkanmaksu suoritetaan miten ulkomailta Suomeen tulevan henkilön verotus tulee suorittaa kuulet, miten…

Lue lisää »

31.3.2022 Ajankohtaista työoikeudellista oikeuskäytäntöä

31 maaliskuun @ 09:00 - 12:00
430€ - 630€

Tässä aamupäivän koulutuksessa käsitellään työoikeuden uusimpia oikeustapauksia taustoittaen ja annetaan niihin perustuen käytännöllisiä ohjeita työnantajalle. Koulutus on suunnattu esimiehille, HR:n edustajille sekä yrityksen johdolle. ASIANTUNTIJA: Asiantuntija toimii asianajaja Petteri Uoti,  Dittmar & Indrenius. Petteri Uoti on työsuhdejuridiikkaan ja erimielisyyksien ratkaisemiseen keskittynyt osakas.  OHJELMA: 9.00 Ajankohtaista työoikeudellista oikeuskäytäntöä mitä oikeustapaukset tarkoittavat ja mitä niistä seuraa käytännöllisiä ohjeita työnantajille 12.00 Tilaisuus päättyy AIKA: 9.00-12.00 PAIKKA: oma tietokone JÄSENETUHINTA: 430€ (+alv 24 %, 103,20 €) NORMAALIHINTA: 630€ (+alv 24 %, 151,20 €)  ILMOITTAUDU TILAUS-,…

Lue lisää »

huhtikuu 2022

5.-6.4.2022 Ulkomaalainen työntekijä -ajokortti

5 huhtikuun - 6 huhtikuun
750€ - 950€

Työmarkkinoiden globalisoituminen ja työperäinen maahanmuutto Suomeen ja Suomesta muihin maihin haastaa työnantajat tarkastelemaan prosesseja, jotka liittyvät työntekijän palkkaukseen, verotukseen ja sosiaaliturvaan. Kaksipäiväisessä koulutuksessa perehdytään työntekijän ja työnantajan velvollisuuksiin verotuksen näkökulmasta sekä EU:n sosiaaliturva-asetuksiin ja kahdenvälisiin sosiaaliturvasopimuksiin. Asioita käsitellään sekä Suomeen saapuvien että Suomesta lähetettävien henkilöiden näkökulmasta. Ulkomaalainen työntekijä - ajokorttikoulutuksessa saat vastauksia kysymyksiin: mitä ulkomaalaisen työnteko-oikeus tarkoittaa? mitä työehtoja työntekijään sovelletaan? miten työterveyshuolto ja tapaturmavakuuttaminen on järjestettävä? milloin verovelvollisuus syntyy miten verosopimukset vaikuttavat Suomen oikeuteen verottaa tuloa miten tiedot ilmoitetaan tulorekisteriin milloin…

Lue lisää »

7.4.2022 Uudistuvat perhevapaat

7 huhtikuun @ 09:00 - 12:00
420€ - 620€

Mitkä ovat työnantajan ja työntekijän oikeudet ja velvollisuudet perhevapaisiin liittyen? Mikä muuttuu 1.8.2022 voimaantulevan perhevapaauudistuksen myötä? Käytännönläheisessä koulutuksessa käsitellään laajasti erilaisia perhevapaita ja niihin liittyviä työoikeudellisia kysymyksiä. Ohjelmassa mm.: Oikeus perhevapaisiin Palkanmaksuvelvollisuus ja työsuhde-etuudet Työsuhdeturva ASIANTUNTIJA: Lakimies Kati Mattinen, Helsingin seudun kauppakamari OHJELMA: (8.50 Etäyhteyden avaaminen) 9.00 Oikeus perhevapaisiin eri perhevapaat ilmoitusvelvollisuus ja sopiminen Palkanmaksuvelvollisuus ja työsuhde-etuudet palkanmaksu ja luontoisedut vuosiloma Työsuhdeturva työhönpaluuoikeus irtisanomissuoja syrjintäkielto Perhevapaauudistus raskausvapaa vanhempainvapaa omaishoitovapaa 12.00 Tilaisuus päättyy AIKA: 9.00-12.00 PAIKKA: oma tietokone JÄSENETUHINTA: 420€ (+alv 24 %,…

Lue lisää »

29.4.2022 Kamarikahavit – Ajankohtaiskatsaus hybridivaikuttamiseen ja Ukrainan pakolaisten tilanteeseen

29 huhtikuun @ 09:00 - 09:50

Etäaamukahvit ovat kauppakamarin jäsenille tarkoitettuja tilaisuuksia, joiden tarkoitus on mahdollistaa matalankynnyksen verkostoituminen sekä tarjota jäsenistölle tietoa elinkeinoon vaikuttavista ajankohtaisista tekijöistä ja tapahtumista.*   29.4.2022 klo 9.00-9.50  Hybridivaikuttamisen ja Ukrainan pakolaisten ajankohtaistilanne   Venäjän hyökkäys Ukrainaan on näkynyt myös Suomessa mm. hybridivaikuttamisena ja tietoturvaloukkaamisina. Kamarikahveilla käymme läpi mitä hybridivaikuttaminen on ja miten yritykset voivat varautua tietoturvaloukkauksiin. Hybridivaikuttamisesta on kertomassa Cyberturva yksikön johtaja Toni Vartiainen Telia Cygatelta. Kamarikahavien toinen puheenvuoro koskee Ukrainalaisten pakolaisten tilannetta. Mm. millaiset ovat ukrainalaisten osaajien mahdollisuudet työllistyä Lappilaisiin yrityksiin. Aiheesta on kertomassa SPR Lapin piirin va toiminnanjohtaja Veli-Matti…

Lue lisää »

toukokuu 2022

4.5.2022 Verottajan vaatimukset matkakustannusten korvaamiselle

4 toukokuun @ 09:00 - 14:00
460€ - 660€

Matkakustannusten korvaaminen ja muut matkustamiseen liittyvät erityissäännökset ovat aina verottajan mielenkiinnon kohteena. Matkakustannuksina pidetään niitä ylimääräisiä menoja, joita työntekijälle aiheutuu työmatkan johdosta. Koulutuksessa kuulet mm.: mistä matkoista korvauksia voidaan verottomasti maksaa miten korvaukset maksetaan, jos on useita toimipisteitä sekä milloin matkasta voi syntyä veronalaista etua. ASIANTUNTIJA: Johtava asiantuntija Sari Wulff, Verohallinto OHJELMA: (8.50 Etäyhteyden avaaminen) 9.00 Matkustamiskustannusten korvaukset matkan erilaiset käsitteet verotuksessa mitä voidaan korvata verovapaasti? milloin matkasta voi syntyä veronalaista etua? Verohallinnon ohjeet työehtosopimusten vaikutus korvausten maksamiseen Erityistilanteita erityisalojen päivittäiset…

Lue lisää »

11.-12.5.2022 HR-ajokortti®

11 toukokuun - 12 toukokuun
750€ - 950€

HR-ajokortti® antaa hyvän kokonaiskuvan henkilöstöhallinnon tehtäväkentästä. Koulutuksessa saat tuoreinta tietoa työlainsäädännöstä työsuhteen elinkaari huomioiden, ja perehdyt HR:n perustehtäviin ja rooliin liiketoiminnan kumppanina. Ohjelmassa muun muassa: Työsopimuksen tekeminen ja työsuhteen ehdot Poissaolot, työaika Työsuhteen päättäminen Oikeanlaista osaamista ja asennetta onnistuneilla rekrytoinneilla Työhön perehdyttämisen tärkeys Henkilöstön kehittäminen HR:n tehtävät liiketoiminnan kumppanina sekä asiantuntijana erityisesti palkitsemisessa ja henkilöstön käytön suunnittelussa. HR-ajokortti® -koulutuksen hyödyt: Saat hyvän kokonaiskuvan henkilöstöhallinnossa hoidettavasta tehtäväkentästä Saat hyvän käsityksen HR:n perustehtävistä Saat keskeiset tiedot työnlainsäädännöstä. Kenelle: Koulutus on tarkoitettu henkilöstöhallinnon…

Lue lisää »

19.5.2022 Palkanlaskennan vaativat tilanteet

19 toukokuun @ 09:00 - 15:30
490€ - 690€

Koulutuksessa perehdytään palkanlaskennan haastaviin tilanteisiin ja erityiskysymyksiin esimerkkien avulla. Ohjelmassa: Sairausajan palkka Osa-aikaiset työsuhteet Poikkeukselliset työsuhteen päättymistilanteet Vuosiloma ja -palkat erilaissa tilanteissa Palkanmaksu työnteon estyessä Koulutuksen hyödyt: opit, miten palkka määräytyy, jos työntekijällä on useampi eri poissaolosyy päällekkäin tiedät, milloin osa-oikainen työsopimus voidaan tehdä ja millä tavalla erilaisia työsuhteen etut määräytyvät tiedät, miten sairausajan palkka lasketaan sairauden uusiutumistilanteissa opit, miten lomapalkka ja – korvaus ansaitaan ja annetaan työsuhteen muutostilanteissa Kenelle: Koulutus on hyödyllinen palkanlaskijoille, kirjanpitäjille, taloushallinnosta vastaaville sekä henkilöstö-ja työsuhdeasiantuntijoille.…

Lue lisää »

LAPIN KAUPPAKAMARIN TYÖSUHDE- JA PALKKAPÄIVÄ, ROVANIEMI (31.5.2022) JA KEMI (1.6.2022)

31 toukokuun - 1 kesäkuun
350€ - 550€

Palkanlaskijoille suunnatussa koulutuspäivässä käydään läpi työlainsäädännön ajankohtaisia asioita ja valmisteilla olevia lakimuutoksia, sekä uutta oikeuskäytäntöä. Koulutuksessa perehdytään kilpailukieltosopimuksia koskevaan uuteen korvausvelvollisuuteen, sekä syksyllä 2022 voimaan tulevaan perhevapaauudistukseen. Muita koulutuksen aiheita ovat osa-aikatyötä koskeva sääntely, vuosilomalaista usein kysytyt kysymykset ja uusi oikeuskäytäntö. OHJELMASSA Perhevapaat oikeudet ja velvollisuudet perhevapaisin liittyen perhevapaauudistus raskausvapaa vanhempainvapaa omaishoitovapaa Osa-aikatyö työsopimuslakiin ja työaikalakiin perustuva osa-aikatyö työnantajan velvollisuudet tasapuolinen kohtelu etuja myönnettäessä lisätyön tarjoamisvelvollisuus vaihtelevan työajan sopimukset ja työehtodirektiivi vaihtelevan työajan sopimukset ehdotetut muutokset työaikalakiin ja työsopimuslakiin Muuta…

Lue lisää »

kesäkuu 2022

15.6.2022 HR-vuosikello

15 kesäkuun @ 09:00 - 13:00
450€ - 650€

HR-vuosikellon laatiminen selkeyttää HR:n moninaista tehtäväkenttää ja helpottaa tehtävien hoitamista suunnitelmallisesti. Koulutuksessa käydään läpi HR:n vuoden tärkeimpiä tehtäviä yleisellä tasolla ja aikataulutetaan niitä työvuoden varrelle. Työskenteletkö HR-tehtävissä tai oletko siirtymässä niihin? Suunnitteletko seuraavaa vuotta ja mietit, mitä kaikkea pitäisi saada aikaiseksi? Koulutuksessa HR-vuosikelloa käydään läpi esimerkkien valossa valiten vuosikellosta laajempaan esittelyyn muutamia tärkeimpiä HR:n tehtäviä. Pääpaino koulutuksessa on kokonaiskuvan luominen ja ideoiden antaminen. Koulutuksessa on varattu aikaa myös osallistujien omille esimerkeille ja niiden pohjalta käytävälle keskustelulle. Voit halutessasi miettiä etukäteen…

Lue lisää »
+ Vie tapahtumat