Ladataan Tapahtumat

Menneet Tapahtumat › Työsuhde

Tapahtumat Etsi aja Näkymät navigointi

Koulutus Views Navigation

lokakuu 2021

TI 5.10.2021 Perhevapaat käytännössä

5.10.2021 @ 12:00 - 15:30
390€ - 490€

Työntekijällä on oikeus perhevapaisiin, kunhan työntekijä ilmoittaa vapaasta työnantajalle laissa säädetyllä tavalla. Mitkä ovat työnantajan ja työntekijän oikeudet ja velvollisuudet perhevapaisiin liittyen? Mitä perhevapaauudistuksessa muuttuu? Käytännönläheisessä koulutuksessa käsitellään laajasti erilaisia perhevapaita ja niihin liittyviä työoikeudellisia kysymyksiä. Tiiviin koulutuksen jälkeen tunnet erilaiset perhevapaat ja oikeudet perhevapaisiin, ja tiedät muun muassa, miten vuosilomaa kertyy perhevapaiden aikana. KENELLE Koulutus on hyödyllinen henkilöstöasioista vastaaville, esimiehille ja kaikille, jotka työssään tarvitsevat tietoa perhevapaisiin liittyvistä asioista. ASIANTUNTIJANA: Lakimies Kati Mattinen, Helsingin seudun kauppakamari OHJELMA (12.20 Etäyhteyden avaaminen)…

Lue lisää »

KE 6.10.2021 Työpaikan keskeiset henkilöstösuunnitelmat

6.10.2021 @ 08:50 - 12:00
390€ - 490€

Koulutuksessa käydään läpi työnantajaa koskevat keskeiset henkilöstösuunnitelmat ja esitellään eri laeista löytyvät velvoitteet selkeästi ja käytännönläheisesti. Koulutuksen jälkeen tiedät; millaisia henkilöstöön liittyviä suunnitelmia työpaikalla tulee laatia ja tunnet sisältövaatimuksien suunnitelmat. Tavoitteena on, että saat työpaikallesi vietäväksi työkaluja suunnitelmien käytännön toteutukseen. ASIANTUNTIJA Kati Mattinen, lakimies, Helsingin seudun kauppakamari OHJELMA (8.50 Etäyhteyden avaaminen) 9.00 Työpaikan keskeiset henkilöstösuunnitelmat tasa-arvosuunnitelma yhdenvertaisuussuunnitelma henkilöstö- ja koulutussuunnitelma sähköisen työskentelyn pelisäännöt 12.00 Tilaisuus päättyy AIKA 6.10. klo 8.30–12.00 Ilmoittaudu viimeistään 5.10.2021 PAIKKA: oma tietokone JÄSENETUHINTA 390,00 € (+alv 24 %,…

Lue lisää »

TO 7.10.2021 Tehokoulutus: Työnantajan vastuu työntekijöiden terveydestä ja hyvinvoinnista

7.10.2021 @ 08:55 - 10:30
220€ - 320€

Työnantajalla on velvollisuus huolehtia työntekijöiden työturvallisuudesta ja suojata työntekijöitä terveydellisiltä vaaroilta työssä. Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuslakien syrjinnän kiellot edellyttävät työntekijöiden syrjimätöntä kohtelua. Lisäksi samassa asemassa olevia työntekijöitä on kohdeltava tasapuolisesti. Tässä tehokoulutuksessa käydään läpi edellä mainittuna työntekijöiden hyvinvointiin liittyviä työnantajavelvoitteita. ASIANTUNTIJA Lakimies Reetta Riihimäki, Helsingin seudun kauppakamari OHJELMA 8.55 Yhteyden avaaminen 9.00 Työympäristö työturvallisuuslaki työsuojelun yhteistoiminta työterveyshuollon järjestäminen Syrjinnän kiellot ja tasapuolinen kohtelu tasa-arvo yhdenvertaisuus työntekijöiden tasapuolinen kohtelu 10.30 Tilaisuus päättyy AIKA 7.10. klo 8.55–10.30 Ilmoittaudu viimeistään 6.10.2021 PAIKKA oma tietokone JÄSENETUHINTA…

Lue lisää »

KE 13.10.2021 Yhdenvertaisuus ja henkilötietojen käsittely työpaikalla

13.10.2021 @ 08:50 - 12:00
390€ - 490€

Työntekijöitä koskeva tasapuolisen kohtelun vaatimus ja yhdenvertaisuus- ja tasa-arvokysymykset tulee ottaa huomioon kaikessa työntekijöihin liittyvässä toiminnassa. Tässä tiiviissä koulutuksessa kuulet: mitä työnantajan tulee muistaa rekrytoinnissa, työsuhteen aikana ja työsuhdetta päätettäessä mitä yleisiä velvoitteita henkilötietojen käsittelyyn liittyy miten tietojen käsittelyä suunnitellaan mitä tarpeellisuusvaatimus tarkoittaa käytännössä. Koulutuksen hyödyt: Kuulet, mitä kaikkea työnantajan tulee muistaa rekrytoinnissa, työsuhteen aikana ja työsuhdetta päätettäessä. Opit mitä tasapuolisen kohtelun vaatimus, tasa-arvokysymykset sekä syrjintäkiellot käytännön työelämässä tarkoittavat. Kuulet mitä yleisiä velvoitteita henkilötietojen käsittelyyn liittyy ja miten tietoja työntekijästä…

Lue lisää »

KE 13.10.2021 Vuosilomalaki käytännönläheisesti

13.10.2021 @ 12:20 - 15:30
390€ - 490€

Käytännönläheisessä koulutuksessa saat tietoa vuosilomalain soveltamisesta käytännön työssä. Luvassa on tiiviisti ja runsaasti tietoa sisältävä koulutus hyvien esimerkkien avulla. Iltapäivän aikana perehdyt mm.: vuosiloman ansaintaan vuosilomapalkan laskemiseen erilaisissa työsuhteissa ja erilaisissa muutostilanteissa miten vuosilomaa täydentäviä lisävapaapäiviä kertyy loman jakamiseen ja sen rajoihin vuosiloman siirtämiseen sairausloman vuoksi. KENELLE Koulutus on hyödyllinen henkilöstöasioista vastaaville, esimiehille ja kaikille, jotka vastaavat työsuhdeasioita. ASIANTUNTIJA Lakimies Kirsi Parnila, Helsingin seudun kauppakamari OHJELMA (12.20 Etäyhteyden avaus) 12.30 Vuosiloman ansainta ansaintasäännöt vuosilomaa kerryttävä poissaolo Vuosiloman ansainta työkyvyttömyyden ja kuntoutuksen ajalta…

Lue lisää »

TO 28.10.2021 Työsuhteen päättämistilanteet – henkilöön liittyvät päättämissyyt

28.10.2021 @ 08:50 - 12:00
390€ - 490€

Koulutuksessa saat tietoa niistä asioista, jotka pitää ottaa huomioon, kun työntekijän työsuhde päätetään työntekijästä johtuvin syin. Päivittämällä tietosi varmistat, että toimit lain edellyttämällä tavalla työsuhteen päättämistilanteissa. Koulutuksessa kuulet mm. millaisissa tilanteissa työsuhteen voi päättää, pitääkö aina ensin antaa varoitus ja mistä varoituksen voi antaa. Kuulet myös mitä irtisanomismenettelyn osalta pitää ottaa huomioon, ja jos työsuhde päätetään rahalla, mitä päättämissopimukseen tulee kirjata. Päivitä tietosi lain edellyttämistä tavoista toimia oikein työsuhteen päättämistilanteissa kauppakamarin oman lakimiehen johdolla. Koulutuksen hyödyt: kuulet, millaisilla perusteilla työnantaja voi…

Lue lisää »

TO 28.10.2021 Työ vähenee – lomauttaminen ja irtisanominen

28.10.2021 @ 12:20 - 15:30
390€ - 490€

Millä edellytyksin työntekijöitä voi lomauttaa? Mikä on irtisanomisjärjestys, kun irtisanottavia on useampia?  Miten muun työn tarjoamisvelvollisuus ja takaisinottovelvollisuus eroavat toisistaan? Tässä puolen päivän koulutuksessa kuulet vastaukset muun muassa edellä esitettyihin kysymyksiin. Koulutuksessa perehdytään keskeiseen lainsäädäntöön ja työnantajan velvoitteisiin liittyen tuotannollisista ja taloudellista syistä tapahtuvaan työvoiman vähentämiseen. Koulutuksessa käydään läpi lomautus- ja irtisanomisperusteet, sekä yhteistoimintalain asettamat velvoitteet. Koulutuksen hyödyt: tiedät, millä edellytyksin työntekijöitä voi lomauttaa tiedät, irtisanomisjärjestyksen tilanteissa, kun irtisanottavia on useampia tiedät, miten muun työn tarjoamisvelvollisuus ja takaisinottovelvollisuus eroavat toisistaan…

Lue lisää »

marraskuu 2021

TI 9.11.2021 Tehokoulutus: Työntekijöiden kilpailukieltosopimukset ja tulevat lakimuutokset

9.11.2021 @ 08:50 - 10:15
220€ - 320€

Kilpailukieltosopimuksia koskevaan lainsäädäntöön on tulossa työnantajan korvausvelvollisuutta koskevia muutoksia. Lakiuudistus tulee voimaan 1.1.2022. Tehokoulutuksessa kuulet, milloin kilpailukieltosopimuksen voi tehdä ja millaisin ehdoin millaisia muutoksia lakiin on ehdotettu mitä on muutoksen taustalla. ASIANTUNTIJA Lakimies Kati Mattinen, Helsingin seudun kauppakamari OHJELMA 8. 50 Yhteyden avaaminen 9.00 Työntekijöiden kilpailukieltosopimukset ja tulevat lakimuutokset Kilpailukieltosopimusten ehdot ja edellytykset Lakimuutosten taustaa Ehdotettu korvaus kilpailunrajoitusajalta 10.15 Tilaisuus päättyy AIKA 9.11. klo 8.50–10.15 Ilmoittaudu viimeistään 8.11.2021 PAIKKA oma tietokone JÄSENETUHINTA 220,00 € (+alv 24 %, 52,80 €) HINTA 320,00 €…

Lue lisää »

tammikuu 2022

20.1.2022 Työsopimus ja kilpailukieltosopimukset

20 tammikuun @ 09:00 - 12:00
420€ - 620€

Työsopimus on syytä laatia huolellisesti, sillä sopimuksessa sovitut ehdot rajoittavat työnantajan työnjohto-oikeutta. Koulutuksessa perehdytään työsopimuksen tekemiseen, sen keskeisiin ehtoihin ja niistä sopimiseen käytännössä. Lisäksi tarkastellaan erityisesti kilpailukiellosta sopimista; kilpailukieltosopimusta koskevat työsopimuslain 3 luvun 5 §:n muutokset tulivat voimaan 1.1.2022. Koulutus on hyödyllinen esimiehille ja muille työnantajan edustajille, jotka laativat työssään työsopimuksia. ASIANTUNTIJA:  Lakimies Reetta Riihimäki, Helsingin seudun kauppakamari OHJELMA: 8.50 Etäyhteyden avaaminen 9.00 Yleistä Työsopimuksen tekeminen käytännössä työsopimuksen muoto selvitys työnteon keskeisistä ehdoista Työsopimuksen kesto  määräaikainen vai toistaiseksi voimassa oleva…

Lue lisää »

25.1.2022 Uusi yhteistoimintalaki käytännönläheisesti

25 tammikuun @ 09:00 - 12:00
420€ - 620€

Uusi yhteistoimintalaki on tullut voimaan 1.1.2022. Uudella yhteistoimintalailla pyritään parantamaan työpaikkojen yhteistoimintaa. Keskeisin muutos on se, että työnantajan on jatkossa käytävä säännöllistä vuoropuhelua henkilöstön edustajan kanssa, ja nykyinen henkilöstö- ja koulutussuunnitelma korvataan työyhteisön kehittämissuunnitelmalla. Myös työvoiman vähentämisneuvotteluihin on tullut pieniä muutoksia ASIANTUNTIJA: Kirsi Parnila Helsingin seudun kauppakamarista. OHJELMA: 8.50 Etäyhteyden avaaminen 9.00 Jatkuva vuoropuhelu ja tietojen antaminen Kenen kanssa Mistä asioista Kuinka usein Mitä tietoja annetaan ja kuinka usein Työyhteisön kehittämissuunnitelma Suunnitelmaan kirjattavat asiat Muuta huomioitavaa Muutosneuvottelut Henkilöstövaikutuksista neuvotteleminen Työvoiman…

Lue lisää »
+ Vie tapahtumat