fbpx

Ansiotuloverotus kevenee ensi vuonna pieni- ja keskituloisilla ja kiristyy korkeammilla tulotasoilla. Kauppakamari pitää veronkiristyksiä ongelmallisena työnteon kannustavuuden näkökulmasta.

Euroopan komissio suosittelee Suomelle työn verotuksen keventämistä. Komissio varoitti Suomea korkeasta veroasteesta ja erityisesti ankarasta työn verottamisesta syyskuussa ilmestyneessä tutkimuksessaan. Tutkimuksen mukaan Suomessa verotuksen kiristäminen on riski veropohjan kestävyyden kannalta ja voi johtaa verotulojen vähentymiseen.

“Kokonaisveroasteen pysäyttäminen on hyvä lähtökohta. Veroaste on jo tällä hetkellä niin korkea, että verojen keventäminen voisi johtaa verotulojen kasvuun. Veroasteen jäädyttäminen ei olekaan riittävä toimenpide, vaan verotuksen kannustavuuteen on panostettava tätä enemmän”, toteaa Keskuskauppakamarin verotuksesta vastaava johtaja Ann-Mari Kemell. Kemell puhuu Kemissä 18.11. ja Rovaniemellä 19.11. Lapin kauppakamarin Tilinpäätös- ja veropäivässä verotuksen tulevista muutoksista.

Kasvun aikaansaamiseksi Suomessa tarvitaan Kemellin mukaan yhä paremmin tuottavaa työtä ja sille tekijöitä. Työn ankara verottaminen on kasvun kannalta erityisen haitallista.

“Moni miettii, kannattaako hakeutua paremmin palkattuun työhön, kun suurin osa lisäansiosta menee veroihin ja pakollisiin maksuihin. Hallituksen päätös kiristää tuloverotuksen progressiota onkin tässä suhteessa väärä viesti”, sanoo Kemell. Kemell pitääkin erittäin tärkeää, että hallitusohjelmaan kirjattu ansiotuloverotuksen lisäkevennys toteutetaan ja työnteon kannustavuutta lisätään kaikissa tuloluokissa.

”Verojen keventäminen lisäisi ostovoimaa ja virkistäisi taloutta kaupan kasvun kautta. Myös Lapin matkailu saisi samalla kasvusykäyksen, mikä todennäköisesti johtaa jollakin aikavälillä investointien käynnistymiseen”, kommentoi Lapin kauppakamarin varatoimitusjohtaja Taija Jurmu.

Kuntaverolle katto

Progressio kiristyy ensi vuonna, kun 450 miljoonan euron panostus työtulovähennykseen kohdistetaan pieni- ja keskituloisille ja valtion tuloveroasteikon kaksi ylintä tuloluokkaa yhdistetään. Tutkimuksen mukaan pienten ansiotulojen verotuksen keventäminen ei kuitenkaan ole tehokas toimenpide kannustinloukkujen lieventämiseksi, sillä erilaiset tuet vaikuttavat työnteon kannattavuuteen merkittävästi enemmän kuin verotus.

Lisähaastetta verotukseen tuo vireillä oleva sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistus. Uudistuksen myötä kunnilta häviää näiden palvelujen rahoitustarve ja osa kunnallisverosta siirtyy kerättäväksi muuta kautta. Kuntien pitäisi laskea omaa veroprosenttiaan vastaamaan muuttunutta tilannetta, mutta uhkana on Kemellin mukaan, että osa kunnista ei näin tule tekemään.

Siirry sisältöön