Alueellisen kuljetustuen voimassaoloaika päättyy vuoden 2017 lopussa. Tukea maksetaan pääasiassa teollisuuden pk-yrityksille Itä- ja Pohjois-Suomessa vähintään 266 km:n pituisista rautatie- tai kuorma-autokuljetuksista. Tuki on ollut 5 miljoonaa euroa vuodessa.

Pohjois-Suomessa ja sen naapurialueilla on ollut käynnissä useita suuria investointihhankkeita. Alueen yritykset ovat viime aikoina päässeet hyvin hankkeisiin mukaan sekä alihankkijoiksi että tavarantoimittajiksi. Pohjoissuomalaisten yritysten saavuttama asema mahdollistaa myös Pohjoiskalotin sisällä tapahtuvan Suomen viennin kasvattamisen nykyistä huomattavasti laajemmaksi, mikäli yritysten kilpailukyvystä ja toimintaympäristöstä huolehditaan riittävästi.

Kuljetustuen jatkaminen ja mieluiten sen säätäminen pysyväksi sekä lain kehittäminen kilpailukykyisemmäksi ja tukimäärältään riittäväksi on ehdoton edellytys pohjoisen kilpailutilanteessa menestymiselle. Myös Pohjoiskalotin alueelle suuntautuville kuljetuksille annettava määräaikainen, esim. viiden vuoden kokeiluluontoinen erityistuki, auttaa säilyttämään kilpailukyvyn hyvällä tasolla. Lisäksi kuljetustukea koskevat päätökset tulee tehdä hyvissä ajoin ennen voimassaolevan lain päättymistä, mieluiten jo vuoden 2016 puolella, jotta yrityksillä on riittävästi aikaa valmistautua muutoksiin.

Kuljetustuki on ainoa Suomen EU -liittymissopimuksessa hyväksytty yritystuki. Se ei kohdistu yrittäjäriskillä valmistetun tuotteen kustannuksiin eikä siten vääristä kilpailua. Kuljetustuki on puhtaasti sijainnista johtuvan haitan pienentäjä. Se on myös käyttökelpoinen ratkaisu moniin kilpailukykyä uhkaaviin muutoksiin, kuten esimerkiksi EU:n tiukkenevien päästörajoitusten aiheuttamiin todennäköisiin kasvaviin maantiekuljetusten kustannuksiin. Maantiekuljetukset ovat ainoa mahdollisuus Pohjois-Suomesta Ruotsiin ja Norjaan suuntautuviin tavaratoimituksiin. Rautatieliikenne ei toimi Itä-Länsi suunnassa pohjoisessa eri raideleveyden sekä puuttuvien yhteyksien vuoksi.

Kuljetustukea kehittämällä valtiovalta mahdollistaisi ja vahvistaisi taloudellista kasvua, etenkin kun jatkuva Euroopan talouskriisi heikentää edelleen lähivuosina Suomen vientiteollisuuden näkymiä. Ruotsin kuljetustuki on kymmenkertainen Suomeen verrattuna ja vuoden 2015 lokakuun alun jälkeen se on suunnattu vain Ruotsin neljässä pohjoisimmassa läänissä sijaitseville yrityksille. Tämä kilpailuetu on viime vuosina näkynyt mm. niin, että suomalaisia yrityksiä on sijoittunut Ruotsin puolelle korkeamman kuljetustuen vuoksi. Niin ikään pohjoissuomalaisten yritysten kasvanut kauppa Norrbotteniin on vaikuttanut siihen, että suomalaisyritykset ovat perustaneet tytäryhtiöitä Ruotsin puolelle. Pohjois-Suomen yritysten kilpailukyvyn heikkeneminen johtaa ennen pitkää siihen, että entistä enemmän pk-teollisuuden tuotannosta siirtyy Ruotsiin.

Kuljetustuki on Pohjois-Suomen teollisuudelle merkittävä ja toimiva tukimuoto myös tulevaisuudessa. Käytännössä tuki on parantanut syrjäseuduilla tehtyjen tuotteiden mahdollisuuksia selvitä hintakilpailussa ja turvannut näiden alueiden työpaikkoja. Näin osa tuesta on veroina palautunut takaisin valtiolle ja kunnille. Lisäksi kuljetustuki kannustaa edelleen pääomien ja investointien hakeutumista alueille, joissa alueen muut kilpailuedellytykset ovat kunnossa. Lapin kauppakamarin viime vuosina Etelä-Suomen yrityksille tekemien useiden kyselyjen mukaan lähes 200 suomalaisyritystä on ollut kiinnostunut avaamaan toimipisteen joko Lappiin tai Ruotsin Norrbotteniin ja Pohjois-Norjaan alueiden investointien ja taloudellisen toiminnan vilkastumisen vuoksi. Pohjois-Suomen teollisuuden kilpailukyvyn heikkeneminen varsinkin kuljetuskustannusten kasvaessa lisää merkittävästi yritysten kiinnostusta investoida joko Ruotsiin tai Norjaan. Näin meneillään olevan pohjoisten alueiden talouskasvun tuloksia ei saada Suomeen täysimääräisinä.

Lapin kauppakamari esittää, että hallitus ryhtyy välittömästi toimenpiteisiin, jotka vahvistavat Pohjois-Suomen yritysten kilpailukykyä nykyisessä ja mahdollisesti muuttuvissa tilanteissa 

  1. Säätämällä lain kuljetusten alueellisesta tukemisesta pysyväksi
  2. Tarkistamalla lain sisältöä olemassaolevaa pohjoisen kilpailutilannetta vastaavaksi ja nostamalla tukitasoa
  3. Mikäli taloudellinen tilanne ei mahdollista pysyvää kujetustukea korkeammalla tukitasolla, Pohjoiskalotin alueelle suuntautuville teollisuuden kuljetuksille säädetään kokeiluluontoinen esim. viiden vuoden määräaikainen erityistuki
Siirry sisältöön