JULKAISUT 2022

Pohjoisen tulevaisuuskatsaus – Suomen sampo ja portti länteen

Pohjoinen Suomi tuottaa tulevaisuudessakin hyvinvointia ja elinvoimaa paitsi Suomessa ja suomalaisille, myös laajemmin. Vaikka uhkia on, ovat pohjoisessa olemassa ne vahvuudet, mahdollisuudet ja tekijät, joilla vastataan koko maailman suurimpiin tulevaisuuden haasteisiin.

Ilmastonmuutos haastaa etenkin energiajärjestelmämme. Korona-aika taas on nostanut esiin uusia, pohjoisen merkitystä̈ korostavia ilmiöitä̈, kuten etätyön lisääntymisen ja luontomatkailun merkityksen. Ihmiset arvostavat entistäkin enemmän Suomen puhtautta, väljyyttä̈ ja turvallisuutta. Tänä̈ talvena totaalinen turvallisuustilanteen muutos Euroopassa on tuonut Suomessakin vakavaan keskusteluun turvallisuuden, maanpuolustuksen ja huolto- varmuuden tarpeet. Tässäkin asetelmassa pohjoisen merkitys korostuu.

Näemme, että näissä kaikissa nykypäivää ja tulevaisuutta koskevissa ilmiöissä on itseasiassa paljon sellaisia elementtejä, jotka vahvistavat pohjoisen asemaa Suomen ja suomalaisten hyvinvoinnin, turvallisuuden ja elinvoiman tekijänä. Tuomme tulevaisuuskatsauksessamme esille perusteluita tälle väitteelle.

Lataa koko aineisto tästä


Kaivoksista kestävää kehitystä Lappiin -aineisto

Lapin kauppakamari on koonnut tiiviin yleiskielisen aineiston kaivosteollisuudesta ja sen merkityksestä erityisesti Lapin näkökulmasta.

Kaivostoiminnan merkitys korostuu koko ajan, sillä raaka-aineiden tarve kasvaa mm. vihreän siirtymän mukaisten toimien myötä, ja mineraalikisa kovenee. Aineistossa kuvataan, mihin kaikkeen kaivoksia tarvitaan ja miten tuo rooli on muuttumassa.  Kaivokset ovat Lapissa merkittävämpiä kuin missään muussa maakunnassa. Suomessa tapahtuvasta malminetsinnästä noin 70 prosenttia tehdään Lapissa. Samoin mineraaliklusterin merkitys taloudelle on Lapissa Suomen suurin.

Lataa koko aineisto tästä

Aineisto on laadittu osana Growth through cooperation-hanketta (EAKR) ja se on vapaasti sekä jäsenten että Lapin elinkeinoelämän sidosryhmien ja yhteistyökumppanien käytettävissä.


Kyber- ja hybridiuhkien torjumisen muistilista lappilaisille yrityksille

Venäjän hyökkäyssota ja Suomen Natokeskustelu ovat kiihdyttäneet uhkia kyberturvallisuuden ja hybridivaikuttamisen rintamilla.

Lapin Kauppakamarin digitalisaation valiokunta on koonnut kaikkien Lapin Kauppakamari jäsenyrityksien käyttöön kyber- ja hybridiuhkien torjumisen muistilistan.

Tämän muistilistan tarkoitus on muistuttaa toimialariippumatto­masti erilaisten kyber- ja hybridiuhkien torjunnan tärkeydestä. Muistilista on ensimmäinen askel yritysten häiriötilanteisiin varautumisen kehittämistä.

Lataa koko muistilista tästä

Graafisen esityksen laati Kota Kollektiivi Lapin kauppakamarin toimeksiannosta.


Kuva Lapin Materiaalipankki – Riku-Matti Jurmu

Barentsin alueen investoinnit ja elinkeinojen näkymät

Lapin kauppakamarin Growth thought Cooperation – hankkeessa julkaiseman  selvityksen mukaan Barentsin alueella Pohjois-Suomen, Pohjois-Ruotsin ja Pohjois-Norjan investointipotentiaali yltää 160 miljardiin euroon.

Selvityksessä huomioitiin toteutuksessa olevat, vahvistetut ja suunnitteilla oleva investoinnit pääosin vuoteen 2030 saakka. Tulokset vahvistavat kuvaa pohjoisesta teollisten elinkeinojen veturina ja ilmastotavoitteiden toteuttaminen näkyy investoinneissa ennennäkemättömällä tavalla.

Lataa koko raportti Barentsin alueen investoinnit ja elinkeinojen näkymät
Raportti englanniksi Investments and business prospects in the Barents region

8.2.2022 klo 13-14.30 järjestetyn julkaisutilaisuuden tallenne on katsottavissa 31.3.2022 asti

Selvityksen Lapin kauppakamarin toimeksiannosta laati Korkia Consulting julkisten aineistojen ja haastattelujen pohjalta (2021). Tarkastelussa keskityttiin hankkeisiin, jotka ovat käynnistyneet tai joiden arvioidaan käynnistyvän noin 10 vuoden sisällä. Selvityksen toteutus on osa EAKR-rahoitteista Growth through cooperation -hanketta.


Lapin elinkeinoelämän visio

Lapin elinkeinot tekevät työtä tulevan kasvun eteen. Alueen eri toimialat ja yritykset ovat yhdessä uudistaneet tavoitteensa. Uuden vision mukaan Lappi on pohjoisen Euroopan solmukohta, joka yhdistää luonnon kestävän käytön vastuulliseen kasvuun.

Lapin elinkeinoelämän tukijalat: metsät, mineraalit ja matkailu kasvavat ja kehittyvät. Uutta kasvua haetaan erityisesti vihreän siirtymän toteuttamisessa, jossa Lapilla on keskeisiä raaka-aineita ja osaamista.

Lue lisää visiosta ja sen sisällöstä

 


Lapin liikenneyhteydet -infograafi

Lapin kauppakamarin Lapin kauppakamarin Growth thought Cooperation – hankkeessa teettämä Lapin liikenneyhteydet -infograafi on nyt julkaistu jäsenten sekä sidosryhmien käytöön. Infograafeissa keskistyttiin visualisoimaan Lapin sijainti osana kansainvälistä verkostoa seuraavien pohjoisten näkökulmien kautta:

  • Tieverkosto ja maantieyhteydet
  • Lentoasemat, satamat ja raideyhteydet
  • Rajaliikennne ja rajanylitys

Lataa koko infograafi täältä: Lapin liikenneyhteydet -infograafi

Materiaalin lähteinä on käytetty julkisesti saatavilla olevia tilastoja ja muita aineistoja. Graafisen esityksen laati Mainostoimisto Puisto Lapin kauppakamarin toimeksiannosta. Materiaalin toteutus on osa EAKR-rahoitteista Growth through cooperation -hanketta.


Lapin elinkeinot -infograafi

Lapin kauppakamarin Growth thought Cooperation – hankkeessa teettämä Lapin elinkeinot -infograafi on nyt julkaistu jäsenten sekä sidosryhmien käytöön. Infograafeissa keskistyttiin visualisoimaan Lapin merkistystä Suomen elinkeinoelämässä, sekä pohjoisen investointipotentiaalia.

Lataa koko infograafi täältä: Lapin elinkeinot -infograafi

Materiaalin lähteinä on käytetty julkisesti saatavilla olevia tilastoja ja muita aineistoja. Graafisen esityksen laati Mainostoimisto Puisto Lapin kauppakamarin toimeksiannosta. Materiaalin toteutus on osa EAKR-rahoitteista Growth through cooperation -hanketta.