LAPIN KAUPPAKAMARIN JÄSENMAKSUPERUSTEET VUONNA 2020

Järjestöt 265 e, Korkeakoulut 950 e, Muut oppilaitokset 500 e