LAPIN KAUPPAKAMARIN JÄSENMAKSUPERUSTEET VUONNA 2022

Järjestöt 275 e, Korkeakoulut 950 e, Muut oppilaitokset 520 e