fbpx

Jäsenyys

Kauppakamarin jäsenyys on kannattava sijoitus tulevaisuuteen, sillä kauppakamari on koko elinkeinoelämän yhteistyöorganisaatio!

 

Lapin Kauppakamari jäsenyys

LAPIN KAUPPAKAMARIN JÄSENYYS

 

Kauppakamareiden toiminta perustuu vuonna 2002 vahvistettuun kauppakamarilakiin. Kauppakamarin jäsenyys on Suomessa vapaaehtoista.

Kauppakamariin voivat kuulua yritykset, julkisyhteisöt, elinkeinonharjoittajat, kunnat ja yhdistykset. Jäsenyys edellyttää liiketoiminnan harjoittamista terveiden liiketoimintaperiaatteiden mukaisesti sekä jäsenmaksun maksamista.

Jäsenenä yritys voi toimia kauppakamarin eri luottamuselimissä (hallitus ja valiokunnat) ja siten vaikuttaa alueen elinkeinoelämän toimintaedellytysten parantamiseen.

Jäsenenä yritys voi myös lisätä edustamansa organisaation tunnettavuutta kauppakamarin avulla ja kautta sekä löytää verkostokumppaneita.

Täytä jäsenhakemus ja lähetä se meille! Kauppakamarin hallitus päättää jäseneksi hyväksymisestä. Kauppakamarin jäsenyys on maksullista.

He ovat jo meidän jäseniämme.

JÄSENHANKINTA

 

Haluaisin liittyä kauppakamarin jäseneksi, mutta jokin asia mietityttää minua…

OTA YHTEYTTÄ:

Kimmo Lassila
puh. 050 4096820
kimmo.lassila(a)kauppakamari.jasenyys.fi

Tiina Ronkainen
puh. 040 1817717
tiina.ronkainen@chamber.fi

LAPIN KAUPPAKAMARIN JÄSENMAKSUPERUSTEET VUONNA 2023

 

YRITYKSET/TULOSYKSIKÖT

Liikevaihto milj. e Työntekijöitä Jäsenmaksu e/vuosi (viimeksi päättynyt tilikausi)

<1,7 0-4 220
  5-9 280
  10-19 420
  20-49 550
  50-99 800
>1,7 1-19 550
  20-49 650
  50-99 850
  >100 1100
>4 1-19 850
  20-49 900
  50-99 1200
  >100 1300
>8,4 1-49 1650
  50-99 1900
  >100 2500
>12,6 1-49 2700
  50-99 3000
  >100 3100
>16,8 1-49 3800
  50-99 4200
  >100 4300
>42 4600
>84 5000
>120 6000
>168 7500
>420 10000

 

KUNNAT  
Asukasmäärä Jäsenmaksu €/vuosi
<3000 490
3001-5000 800
5001-7000 1100
7001-10 000 1600
10001-20000 3600
>20 000 6900
JÄRJESTÖT 275
KORKEAKOULUT 950
MUUT OPPILAITOKSET 520

 

 
Siirry sisältöön