fbpx

Vajaan kuukauden kuluttua järjestettävissä kuntavaaleissa äänestäjät ovat uudessa tilanteessa, koska valittavat uudet valtuustot joutuvat päättämään monista tärkeistä asioista täysin uudessa tilanteessa. Vuoden 2019 alussa voimaan tuleva maakuntauudistus muuttaa yhdessä sote-uudistuksen kanssa kuntien tehtäviä. Muutosprosessin mittakaava ja nopea aikataulu lisäävät haastetta. Kuntien ja kuntapäättäjien on nopeasti löydettävä kuntien tehtävien uudet painopisteet, jotka eivät välttämättä ole pelkästään sote-uudistuksesta jäljellejääviä.

Suomen kauppakamarien neljä tavoitetta tulevaisuuden kunnalle ovat: talous on kunnossa, byrokratiaa on mahdollisimman vähän, liikenne on sujuvaa ja koulutus vastaa työmarkkinoiden tarvetta. Näiden tavoitteiden saavuttamisessa avainasemassa on se, että päättäjät ymmärtävät Suomen elinkeinoelämän todellisen tilanteen, talouden luvut ovat läpinäkyviä ja tilannetta ei yritetä peitellä erilaisilla taloushallinnon keinoilla. Nämä tavoitteet löytyvät myös Lapin kauppakamarin kuntavaaliohjelmasta, joka on jäljempänä tässä tiedotteessa. Niiden lisäksi kauppakamari on linjannut tulevaisuuden elinvoimaisen Lapin kunnan erityispiirteitä, joita on kuusi kappaletta: kansainvälisyys, yhteistyökyky, verkottuminen, rohkeus, kannustavuus ja joustavuus.

Lappi on jo nyt Suomen kansainvälisimpiä maakuntia, jossa toimii lukuisia kansainvälisiä yrityksiä, jotka työllistävät yli 1000 lappilaista ja investointien myötä tulevaisuudessa vielä enemmän. Matkailussa ulkomaisten vieraiden osuus on ollut jatkuvassa kasvussa, joka voimistuu entisestään lähivuosina. Sosiaalisen median ja muun digitalisaation kautta kansainvälisten kontaktien määrän lisääntyminen on ollut lähes räjähdysmäinen, ja sen määrää tulevaisuudessa on vaikea hahmottaa.

Lappi kiinnostaa entistä enemmän kansainvälisiä investoijia. Perinteisten toimialojen, kuten teollisuuden ja kaivosteollisuuden lisäksi Lappiin saadaan palvelualan, liikenteen sekä matkailun investointeja. Lapin elinkeinoelämän toimintaympäristö on kansainvälinen ja kansainvälistyminen jatkuu edelleen. Yritysten toiminta laajenee entistä enemmän lähialueille sekä länteen, pohjoiseen että itään. Lappiin tulee myös entistä enemmän kansainvälisiä työntekijöitä ja maakunnan kiinnostavuus asuinpaikkana kasvaa.

Lappi on ainoa Suomen maakunta, joka kuuluu virallisesti arktiseen alueeseen. Arktinen Lappi on erinomainen sijoittumispaikka kansainvälisille yrityksille, jotka harjoittavat kestävää liiketoimintaa alueella. Arktisten alueiden merkityksen kasvu heijastuu positiivisella tavalla lähivuosikymmeninä erityisesti Lappiin, jonka on otettava kehityksestä kaikki saatavissa oleva hyöty. Tämä edellyttää ehdottomasti maakunnan profiloitumista yhtenäisenä ja yhteistyökykyisenä sekä globaalisti että Euroopassa. Tämä yhtenäisyys edellyttää yhteistä näkemystä tulevaisuudessa, ja Lapin kuntien saumatonta yhteistyötä maakunnan kehittämishankkeissa. Yksittäisen Lapin kunnan saavuttama menestys heijastuu kaikkien muidenkin kuntien hyväksi yhteisen brändin kautta. Menestyksen kautta Lappiin saadaan myös entistä paremmat liikenneyhteydet mukaan lukien suorat kansainväliset lentoyhteydet.

Tulevaisuuden elinvoimaiset Lapin kunnat tarvitsevat myös kumppaneita sekä oman maakunnan alueelta, muista maakunnista, Pohjoiskalotilta sekä muulta arktiselta alueelta ja myös muualta kautta maailman. Kumppaneita voivat olla kaupungit, kunnat, alueet tai erilaiset organisaatiot, joiden kanssa on olemassa yhteistyömahdollisuuksia tai muita yhteisiä etuja. Verkottuminen on nähtävä lähes välttämättömänä ja ennen kaikkea mahdollisuutena, ei pelkkänä kuluna, kuten tähän asti julkisessa keskustelussa on tapahtunut.

Lapin kuntien tulee olla varsinkin elinkeinoelämän kehittämiskysymyksissä rohkea ja innovatiivinen. Suora dialogi yritysten ja niiden organisaatioiden välillä antaa pohjaa tulevaisuuden suunnittelun oikeille visioille ja ratkaisuille. Yhteiskunnan ja toimintaympäristön voimakas murros lähivuosina on ainoa oikea pohja suunnittelulle. Ennakkoluulottomat, innovatiiviset ja rohkeat ratkaisut johtavat varmemmin menestykseen ja elinvoiman lisääntymiseen kuin menneeseen kehitykseen nojautuminen.

Elinvoimainen Lapin kunta on parhaimmillaan kannustava ympäristö sekä kuntalaisille että yrityksille. Viime vuosina pitkittyneen talouskriisin yhteydessä yhteiskuntaan pääsi syntymään negatiivinen perusvire, joka on estänyt näkemästä lamavuosinakin tapahtunutta positiivista kehitystä ja ennen kaikkea tulevaisuuden mahdollisuuksia. Synkistely on vaikuttanut asenteisiin ja siihen, että uudistamishankkeet ja ideat on tyrmätty jo alkuvaiheessa. Ilmapiirin muutos on välttämätön, ja parhaiten se voidaan aloittaa kuntatasolla. Lapissa meneillään oleva talouden nousu ruokkii uusia ideoita, yrityksiä ja yrittäjiä, joita kannustamalla saadaan uusia tuotteita, palveluita ja kaivattua menestystä sekä tulevaisuudenuskoa omaan kuntaan.

Toimintaympäristön muutos on ja tulee olemaan nopeaa. Digitalisaation kautta poliittisten ja taloudellisten muutosten ja murrosten vaikutukset leviävät salaman nopeasti ympäri maailman. Tämä on erityisen haastavaa erilaisten strategioiden ja kehittämisohjelmien toteuttamisen kannalta, koska niiden perusteet saattavat muuttua monta kertaa niiden keston aikana. Tämä edellyttää uudenlaista joustavuutta ja kykyä toimia myös kuntatasolla. Menestyvän kunnan hallinnon ja päätöksenteon rakenteiden tulee sallia nopean reagoinnin muutokseen ja suunnitelmien nopean sopeuttamisen ja hallinnollisten ongelmien minimoinnin.

Timo Rautajoki

Kuntavaalit 2017_Paluu tulevaisuuteen kauppakamarien vaikuttamistavoitteet

Kuntavaaliohjelma

 

Siirry sisältöön