Lausunto maakuntauudistuksesta

kauppakamari

Sote-uudistuksella on mahdollista parantaa julkisten sosiaali- ja terveyspalvelujen laatua ja samalla hillitä palvelumenojen kasvua 3 miljardilla eurolla. Tämä vaatii yksityisten …

Lausunto: Postilain muuttamista koskeva arviomuistio

kauppakamari

Liikenne- ja viestintäministeriölle POSTILAIN MUUTTAMISTA KOSKEVA ARVIOMUISTIO Lapin kauppakamari toimii kauppakamarilain mukaisena elinkeinoelämän yhteisten etujen valvojana toimialueenaan Lapin maakunta. Postilain …