fbpx

Pohjoisen kestävän kasvun rakentaja ja luotettava vaikuttaja

Lapin kauppakamari edustaa Lapin elinkeinoelämää ja tukee toiminnallaan jäsenyritystensä ja alueen elinkeinoelämän taloudellista kasvua.

Mikä on Lapin kauppakamari?

Lapin kauppakamarin jäsenistöön kuuluu noin viisisataa yritystä eri toimialoilta ja eri puolilta maakuntaa, lisäksi kattava edustus Lapin kuntia ja muita keskeisiä sidosryhmiä. Kauppakamarin perustehtäviä ovat vaikuttaminen alueensa yritystoiminnan toimintaedellytyksiin, kilpailukykyyn ja vetovoimaisuuteen kansainvälistyvässä toimintaympäristössä. Lisäksi tarjoamme neuvontaa, koulutuksia ja verkostoitumismahdollisuuksia sekä myönnämme ja vahvistamme ulkomaankaupan asiakirjoja.

Katse pohjoiseen ohjelma -kansikuva

Katse Pohjoiseen – Lapin tavoitteet hallitusohjelmaan

Pohjoinen on keskeisessä roolissa Suomen tulevaa suuntaa ratkaistaessa. Pohjoisen maakuntaliitot, kunnat, korkeakoulut, kauppakamarit ja yrittäjäjärjestöt ovat esittäneet, että seuraava hallitus käynnistää valtioneuvostotasoisen Pohjoisen ohjelman. Me, Lapin kauppakamari, Lapin liitto ja Lapin Yrittäjät, olemme mukana esityksessä ja Lapin osalta haluamme vielä korostaa kolmea painopistettä: vihreää siirtymä, työperustaista maahanmuuttoa ja väyläinvestointien huoltovarmuutta. Lue lisää.

Lapin elinkeinoelämän visio

Lapin elinkeinot tekevät työtä tulevan kasvun eteen. Alueen eri toimialat ja yritykset ovat yhdessä uudistaneet tavoitteensa. Uuden vision mukaan Lappi on pohjoisen Euroopan solmukohta, joka yhdistää luonnon kestävän käytön vastuulliseen kasvuun.

Lapin elinkeinoelämän tukijalat: metsät, mineraalit ja matkailu kasvavat ja kehittyvät. Uutta kasvua haetaan erityisesti vihreän siirtymän toteuttamisessa, jossa Lapilla on keskeisiä raaka-aineita ja osaamista.

Koulutukset ja tapahtumat

Liity jäseneksi

Koulutukset

Palvelut

Vientiasiakirjat

Yhteystiedot

Liity jäseneksi

Koulutukset

Palvelut

Yhteystiedot

Siirry sisältöön