Lapin kauppakamari edustaa koko Lapin elinkeinoelämää ja luo toiminnallaan taloudellista menestystä jäsenyrityksilleen ja alueen elinkeinoelämälle. Toiminnan keskiössä on yritystoiminnan, yrittäjyyden, talouden vapauden, tasapuolisen kilpailun ja kansainvälisen kaupan edistäminen.

Lapin kauppakamarin jäsenistöön kuuluu kaikenkokoisia yrityksiä kaikilta toimialoilta ympäri Lapin maakuntaa, kuntia ja muita elinkeinoelämän sidosryhmiä. Kauppakamarin toimintaa ohjaa hallitus ja edunvalvontatyötä tekevät myös kauppakamarin valiokunnat.

Kauppakamari tarjoaa jäsenilleen korkealaatuisia koulutus-, edunvalvonta- ja viranomaispalveluja sekä muita neuvontapalveluja joko suoraan tai kauppakamariverkoston kautta.

Kansainvälistymisen edistämisessä Lapin kauppakamari on aktiivinen toimija tarjoten jäsenilleen tietoa toimintaympäristön muutoksista ja avustaen yritysten verkostoitumisessa erityisesti Euroopan pohjoisimpien osien alueella sekä myös maailmanlaajuisen kauppakamariverkoston kautta.

Kauppakamariryhmässä on 19 kauppakamaria ja Keskuskauppakamari. Kauppakamareiden toiminta perustuu vuonna 2002 vahvistettuun kauppakamarilakiin. Kauppakamarin jäsenyys on Suomessa vapaaehtoista.


Lapin kauppakamarin edustukset

Lapin kauppakamarilla on edustukset seuraavissa toimielimissä ja työryhmissä.
(Päivitetty 1/2020)

 • Keskuskauppakamarin hallitus
 • Valtioneuvoston Arktisten asioiden neuvottelukunta
 • Suomen Arktisen seuran hallitus
 • Pohjoiskalotin neuvosto
 • Interreg Pohjoinen 2014-2020 ohjelman seurantakomitea
 • Kolarctic ENI CBC ohjelman seurantakomitea
 • Euroarktinen kauppakamari
 • Barents Business Advisory Group
 • Network of Northern Chambers of Commerce and Business Associations
 • Pro Rautatie ry
 • Lapin maakunnan yhteistyöryhmä
 • Lapin ELY-keskuksen neuvottelukunta
 • Lapin ELY-keskuksen laadun ja tuottavuuden kehittämisen sekä työelämä 2020 – hankkeen alueverkosto
 • Lapin maahanmuuttoasiain toimikunta
 • Lapin yliopistosäätiön hallitus
 • Lapin liikennejärjestelmätyöryhmä
 • Lapin työvoima- ja yrityspalvelu –neuvottelukunta
 • Lapin ELO ­ jatkuvan oppimisen ja ohjauksen yhteistyöryhmä
 • Pohjois-Lapin maakuntakaavan ohjausryhmä
 • Team Finland Lapin alueverkosto
 • Meri-Lapin kehittämiskeskus ry:n seutuvaltuusto ja seutuhallitus
 • Tulevaisuus Lapista- ennakointi uudessa maakunnassa- hanke
 • Seudulliset yrityspalvelut-verkosto
 • Lapin maakunta- ja soteuudistuksen elinvoima- ja elinkeinot valmisteluryhmä
 • Lapin ammattikorkeakoulun hallitus
 • Arctic Investment Platform- esiselvityshanke
 • Arctic Smartness RDI- Exellence- hanke
 • Lapin liikennejärjestelmä- työryhmä
 • Katepal-verkosto
 • Lappi- arktinen ja kansainvälinen menestyjä-hanke
 • Itä- ja Pohjois-Suomen elinkeinot murroksessa-pilotti
 • Suomalais-Ruotsalainen rajajokikomissio
 • Arctic Design Week Advisory Board