Lapin kauppakamari edustaa koko Lapin elinkeinoelämää ja luo toiminnallaan taloudellista menestystä jäsenyrityksilleen ja alueen elinkeinoelämälle. Toiminnan keskiössä on yritystoiminnan, yrittäjyyden, talouden vapauden, tasapuolisen kilpailun ja kansainvälisen kaupan edistäminen.

Lapin kauppakamarin jäsenistöön kuuluu kaikenkokoisia yrityksiä kaikilta toimialoilta ympäri Lapin maakuntaa, kuntia ja muita elinkeinoelämän sidosryhmiä. Kauppakamarin toimintaa ohjaa hallitus ja edunvalvontatyötä tekevät myös kauppakamarin valiokunnat.

Kauppakamari tarjoaa jäsenilleen korkealaatuisia koulutus-, edunvalvonta- ja viranomaispalveluja sekä muita neuvontapalveluja joko suoraan tai kauppakamariverkoston kautta.

Kansainvälistymisen edistämisessä Lapin kauppakamari on aktiivinen toimija tarjoten jäsenilleen tietoa toimintaympäristön muutoksista ja avustaen yritysten verkostoitumisessa erityisesti Euroopan pohjoisimpien osien alueella sekä myös maailmanlaajuisen kauppakamariverkoston kautta.

Kauppakamariryhmässä on 19 kauppakamaria ja Keskuskauppakamari. Kauppakamareiden toiminta perustuu vuonna 2002 vahvistettuun kauppakamarilakiin. Kauppakamarin jäsenyys on Suomessa vapaaehtoista.

Lapin kauppakamarin lähivuosien tavoitteet on kirjattu vaikuttamissuunnitelmaan, joka jakaantuu viiteen osaan:

 1. Lapin edunvalvonnan tehostaminen ja elinkeinopolitiikka
 2. Liikenneyhteydet ja saavutettavuus
 3. Lupaprosessien yksinkertaistaminen ja nopeuttaminen
 4. Energiapolitiikka
 5. Koulutus ja työvoima osana kilpailukykyä

Lue vaikuttamissuunnitelma kokonaisuudessaan: Vaikuttamissuunnitelma

Lapin kauppakamarin toimintasuunnitelma vuodelle 2019:

Lapin kauppakamarin edustukset

Lapin kauppakamarilla on edustukset seuraavissa toimielimissä ja työryhmissä.
(Päivitetty 12/2016)

 • Valtioneuvoston Arktisten asioiden neuvottelukunta
 • Suomen Arktisen seuran hallitus
 • Pohjoiskalotin neuvosto
 • Interreg Pohjoinen 2014-2020 ohjelman seurantakomitea
 • Kolarctic ENI CBC ohjelman seurantakomitea
 • Euroarktinen kauppakamari
 • Barents Business Advisory Group
 • Network of Northern Chambers of Commerce and Business Associations
 • Pro Rautatie ry
 • Lapin maakunnan yhteistyöryhmä
 • Lapin ELY-keskuksen neuvottelukunta
 • Lapin korkeakoulukonsernin neuvottelukunta
 • Lapin yliopistosäätiön hallitus
 • Lapin liikennejärjestelmätyöryhmä
 • Lapin työvoima- ja yrityspalvelu –neuvottelukunta
 • Lapin ELO ­ jatkuvan oppimisen ja ohjauksen yhteistyöryhmä
 • Rovaniemen ja Itä-Lapin maakuntakaavan ohjausryhmä
 • Lapland Host Committee
 • Team Finland Lapin alueverkosto
 • Työelämä 2020 – hankkeen alueverkosto
 • Meri-Lapin kehittämiskeskus ry:n seutuvaltuusto ja seutuhallitus
 • Laki ja oikeus matkailuyrittäjän arjessa -hankkeen ohjausryhmä
 • Ennakoinnin pohjoinen yhteistyö -hankkeen ohjausryhmä
 • Foreign Lounge (FOLO) -hankkeen ohjausryhmä
 • Arctic Business Visits -hankkeen ohjausryhmä
 • Arctic Art and Design kansainvälisen maisteriohjelmahankkeen ohjausryhmä