LAPIN KAUPPAKAMARIN JÄSENMAKSUPERUSTEET VUONNA 2019

Järjestöt 265 e, Korkeakoulut 800 e, Muut oppilaitokset 400 e