LAPIN KAUPPAKAMARIN JÄSENMAKSUPERUSTEET VUONNA 2018

JÄRJESTÖT 250 e
KORKEAKOULUT 500 e, MUUT OPPILAITOKSET 350 e