LAPIN KAUPPAKAMARIN JÄSENMAKSUPERUSTEET VUONNA 2016

Liikevaihto milj. €
(viimeksi päättynyt tilikausi)
Työntekijöitä Jäsenmaksu € / vuosi
<1,7 0-4 200
5-9 250
10-19 370
20-49 490
50-99 720
>1,7 1-19 480
20-49 590
50-99 760
>100 950
>4 1-19 760
20-49 820
50-99 970
>100 1200
>8,4 1-49 1500
50-99 1800
>100 2000
>12,6 1-49 2500
50-99 2700
>100 2900
>16,8 1-49 3600
50-99 3800
>100 4000
>42 4300
>84 4500
>120 5500
>168 6900
>420 9500
Asukasmäärä Jäsenmaksu € / vuosi
<3000 450
3000-5000 750
5001-7000 1000
7001-10 000 1500
10 001-20 000 3000
>20 000 6500

JÄRJESTÖT 250 e
KORKEAKOULUT 500 e, MUUT OPPILAITOKSET 350 e